Anonsai

Kreipimasis Dėl Vilniaus Rotušės Pastato

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Vilniaus miesto Merui

Giliai sujaudino ir nustebino siekis senosios Vilniaus rotušės pastatą perimti iš Vilniaus miesto savivaldybės ir perduoti valstybinėms institucijoms. Esame įsitikinę, kad toks siekis yra teisiškai, istoriškai ir funkcionaliai iš esmės neteisingas ir ydingas.

Vilniaus rotušė (ir joje įsikūrusios miesto savivaldos institucijos) nuo vėlyvųjų viduramžių (XIV a. pabaigos) simbolizavo laisvųjų miesto gyventojų savarankiškumą, miesto savivaldą.

Nuo XIX a. pradžios, kai rūmuose neveikė savivaldos įstaigos, pastatas priklausė miesto dūmai, atskiros jo dalys (parduotuvės, salės) buvo nuomojamos miestelėnams. Ir XX a. pirmojoje pusėje, Lenkijos valstybės valdymo metais, pastatas priklausė Vilniaus magistratui, taip buvo net ir nacių okupacijos metu, – išlikę šią būklę patvirtinantys archyviniai dokumentai. Tik sovietų valdžia Rotušės pastatą nacionalizavo.

1997 m. Lietuvos Respublikos vyriausybė pagaliau įvykdė istorinį teisingumo aktą – grąžino senosios Rotušės pastatą Vilniaus miesto savivaldybei.

Šiuo metu Rotušėje vyksta bendruomeniniai (tautinių bendrijų, visuomeninių organizacijų), kultūriniai (parodos, pristatymai, koncertai), edukaciniai (paskaitos, ekskursijos) renginiai. Rotušės pastato erdvė skirta vilniečių ir visos šalies gyventojų kultūrinei, visuomeninei veiklai, čia vyksta užsienio šalių pasiuntinybių organizuojamos konferencijos, pristatymai, parodos.

Analogiška veikla vykdoma išlikusiuose istorinių rotušių pastatuose Europos valstybėse (Lenkijoje, Latvijoje, Danijoje, Estijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Austrijoje).

Visa tai verčia mus kreiptis į Jus ir prašyti išsaugoti istorinę Lietuvos sostinės rotušę Vilniaus miestui.

Rimas Kazys Šimas – "Vilniečių ainių" klubo pirmininkas

Adas Jakubauskas – Lietuvos totorių bendruomenės pirmininkas

Antanas Burokas – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos Bičiulių klubo pirmininkas

Simonas Alperavičius – Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas

Cezaris Poliakevičius – Vilniaus knygrišių gildijos pirmininkas

Birutė Patašienė – Vilniaus nepriklausomų meno galerijų asociacija

Diana Stomienė – Lietuvos meno galerininkų asociacijos prezidentė

Raimondas Vaitkūnas – Lietuvos kalvių sąjungos valdybos narys

Olga Gorškova – Slavų gailestingumo fondo pirmininkė

Artur Liutkovskij – Vilniaus lenkų kultūros namai

Valdas Mackevičius – motociklininkų klubo "Pašėlę tamsoje" prezidentas

Michal Mackevič – Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas

Dainius Strazdas – Vilniaus puodžių cecho direktorius