Literatūra

VAKARAI

vasario 24–kovo 5

Vilnius

Rašytojų klubas

27 d. 18 val. - rašytojo P. Venclovo naujausio romano "Susapnuoti gyvenimai" (išleido LRS leidykla) pristatymas. Dalyvauja rašytojai P. Venclovas, R. Šerelytė, literatūros kritikai E. Bukelienė, V. Sventickas. W.A. Mozarto, F.J. Haydno ir J. Širvinsko kūrinius gros "Kristupo kvartetas": I. Rupaitė, K. Venclovas, T. Savickas, P. Jacunskas

III. 1 d. 18 val. - gamtininko, rašytojo G. Isoko sukaktuvinis vakaras su knygomis: romanu "Šilėnai", poema "Gediminas", poemų ir eilėraščių rinkiniu "Vaivorykštė" ir gamtos miniatiūromis "Miško pulsas". Dalyvauja L. Kairiūkštis, A. Gaigalas, P. Bražėnas, A. Pocius, T. Vaisieta. Dainuos operos solistas G. Pamakštys. Fortepijonu skambins J. Aleknavičius. Vakaro vedėjas P. Bražėnas

Vilniaus mokytojų namai

28 d. nuo 11.30 - Užgavėnės Vilniaus mokytojų namuose ir senamiesčio kiemeliuose

III. 1 d. 18 val. Svetainėje - vakaras "Nykstantys amatai". Riešinės. Su riešinių mezgimo amatu supažindins ir savo knygą "Riešinės" pristatys I. Juškienė

2 d. 17 val. Svetainėje - vakaras, skirtas J. Brodskio atminimui. Dalyvauja V. Gudonienė, P. Morkus, V. Kochanskytė, violončelininkė A. Storyk. Vakarą ves R. Katilius

3 d. 19 val. Svetainėje - "Dainuojamosios poezijos svetainės" koncertas. Dainuos ir gros G. Storpirštis