Muzika

Nepažįstamas Mozartas

anonsai

Pasaulis šiemet mini W.A. Mozarto 250-ąsias gimimo metines, o Zalcburgo muzikos mokyklai šie metai svarbūs ir kita sukaktimi – mus skiria 200 metų nuo W.A. Mozarto amžininko kompozitoriaus Michaelio Haydno mirties.

Šios dvi sukaktys ženklina ir naujausią Vilniaus miesto savivaldybės choro "Jauna muzika" programą "Tėvas ir sūnus". Šia programa choras "Jauna muzika" siūlo pažinti negirdėtą Mozarto muzikos pasaulį. Koncertas įvyks vasario 26 d. 18 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje.

W.A. Mozarto, jo tėvo Leopoldo Mozarto ir Michaelio Haydno kūrybinį kelią sieja tarnystė savo darbdaviui – Zalcburgo arkivyskupui, kurio laikomoms mišioms nuostabioje Zalcburgo arkikatedroje jie yra sukūrę daugybę mišių, litanijų, motetų ir bažnytinių sonatų. Palikęs Zalcburgą (1781 m.) W.A. Mozartas irgi kūrė religinę muziką, tačiau ji jau nebuvo skirta atlikti bažnyčioje. Šie kūriniai labai populiarūs ir šiandien: tai – Mišios c-moll, motetas "Ave verum" ir iš dalies Michaelio Haydno, išimtinai religinio kompozitoriaus, kūrybos inspiruotas dieviškasis Requiem c-moll.

"Jaunos muzikos" inspiruoto, minėtoms sukaktims skirto koncerto (beje, tai jau dvidešimtas koncertas, skirtas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonams atstatyti) programoje skambės tėvo ir sūnaus Mozartų bei Michaelio Haydno mažai žinomi motetai, kanonai, giesmės vokiečių ir lotynų kalba. Kūriniai, sugrupuoti į penkias tradicinių mišių dalis, išryškina ne tik kompozitorių įtaką vienas kito kūrybai, bet ir jų muzikinės kalbos savitumą.

Norėdami atskleisti šios išskirtinės, pirmą kartą Lietuvoje skambančios muzikos grožį, Vilniaus savivaldybės choro "Jauna muzika" dainininkai pasirodys įvairiomis sudėtimis – duetais, kvartetais, oktetais, užpildys visą bažnyčios erdvę. Chorui talkins Dainius Jozėnas (vargonai) ir Rūta Tamutytė (violončelė). Diriguos Vaclovas Augustinas.

"Jaunos muzikos" inf.