Anonsai

Moksleivių darbų konkursas "Mūsų senelių ir prosenelių kaimynai žydai"

iliustracija

Holokausto ir žydų kultūros Lietuvoje studijų centras "Atminties namai", remiamas LR švietimo ir mokslo ministerijos, skelbia penktąjį moksleivių darbų konkursą "Mūsų senelių ir prosenelių kaimynai žydai"

Kviečiame moksleivius rinkti žmonių prisiminimus apie savo miesto, miestelio, apylinkės žydų bendruomenių gyvenimą ir tragišką likimą.

Darbo pagrindą turėtų sudaryti jūsų sukaupta autentiška medžiaga, tačiau ją reikia kritiškai apmąstyti ir apibendrinti. Patartume apklausti kuo daugiau žmonių, kad atkuriamas vaizdas būtų pilnesnis ir patikimesnis. Pakomentuokite galimus atsiminimų prieštaravimus. Didelis darbo privalumas būtų temos istorinio ir kultūrinio konteksto išmanymas, literatūros ir archyvinės medžiagos panaudojimas.

Pateikite sukauptą medžiagą išbaigta rašinio forma. Turinio požiūriu darbai nėra reglamentuojami. Pavyzdžiui, tai galėtų būti ir rekonstruotas prieškario miestelio paveikslas, ir vienos šeimos ar žmogaus gyvenimo istorija, ir žinios apie žydų gelbėtojus. Šios temos galėtų papildyti viena kitą. Pridėkite prie darbų miestelių planų, savo darytų ar surastų fotografijų, garso, vaizdo juostelių.

Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai, atlikti savarankiškai arba padedant mokytojui. Kviečiame tęsti pradėtą darbą ankstesnių konkursų dalyvius, įsitraukti į konkursą rusų ir lenkų mokyklų moksleivius.

Darbai bus vertinami pagal amžiaus kategorijas. Geriausi darbai bus įvertinti prizais.

Metodinės medžiagos teiraukitės nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu, jos rasite ir mūsų interneto tinklalapyje.

Konkursas skelbiamas 2006 m. sausio 1 d.

Darbus, tiksliai užpildę konkursinio darbo metriką, siųskite iki 2006 m. gegužės 1 d. šiuo adresu:

"Atminties namai" (konkursui),

Bernardinų g. 10–8,

Vilnius

Informacijos telefonai: 8 5 2611912, 8 686 55946

El. paštas: konkursas@omni.lt

www.atmnamai.lt