Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 20–29

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Kauno muzikinio teatro gastrolės

20 d. 18 val. - G. Bizet "KARMEN". Dir. - G. Rinkevičius

21 d. 18 val. - F. Lehįro "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

22 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. - V. Visockis

24 d. 18 val. - choreografo J. Smorigino jubiliejui. "BENEFISAS ... per du amžius"

25 d. 18 val. - R. Ščedrino "ANA KARENINA" Dir. - V. Ovsianikovas

26 d. 18 val. - W.A. Mozarto "DON ŽUANAS". Dir. - M. Staškus

27 d. 18 val. - P. Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS". Dir. - R. Šervenikas

28 d. 18 val. - J.F. Halevy "ŽYDĖ". Dir. - M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

20 d. 18 val. - J. Anouilh’o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

22, 29 d. 12 val. - Premjera! A. de Saint-Exupery "MAŽASIS PRINCAS". Rež. - S. Mykolaitis

26 d. 18 val. - R. Cooney "MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. - A. Večerskis

27 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

28 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

Mažoji salė

22 d. 16 val. - "APKABINK MANE". Rež. - A. Vidžiūnas

25 d. 18 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

26 d. 18 val. - Premjera! L. Hallo "ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG". Rež. - M. Misiūnaitė

27 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

Valstybinis jaunimo teatras

20 d. 18 val. - E. Albee’io "OŽKA, arba kas ta Silvija ?" Rež. - D. Tamulevičiūtė

21 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

21 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis

22 d. 12 val. - PREMJERA! "EGLĖ - ŽALČIŲ KARALIENĖ". Rež. - S. Degutytė, komp. - S. Dikčiūtė ("Stalo teatras") (Salė 99)

22 d. 18 val. - D. Privalovo "SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. - B. Latėnas (Salė 99)

27, 28 d. 18 val. PREMJERA! M. McDonagho "PAGALVINIS". Rež. - J. Vaitkus. Scenogr. ir kost. dail. - E. Richter, komp. - J. Mieželytė. Vaidina V. Petkevičius, S. Ivanovas, R. Bilinskas, A. Jalianiauskas, A. Kazanavičius, D. Šilkaitytė, S. Sipaitis

Vilniaus mažasis teatras

20, 21 d. 18.30 - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

24 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre - N. Gogolio "REVIZORIUS". Rež. - R. Tuminas

26 d. 18.30 - E. Albee’io "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. - R. Kudzmanaitė

27 d. 18.30 - PREMJERA! F. Bordon "PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys

OKT/Vilniaus miesto teatras

23 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - J. Griškoveco "MIESTAS". Rež. - S. Mykolaitis, O. Koršunovas

25 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje, 27, 28 d. 18 val. Kauno "Girstučio" kultūros rūmuose - brolių Presniakovų "VAIDINANT AUKĄ". Rež. - O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

20 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

21 d. 18 val. - R. Cooney "NR.13". Rež. - E. Murašovas

22 d. 12 val. - S. Prokofjevos, H. Sapgiro "BATUOTAS KATINAS". Rež. - J. Popovas

22d. 18 val. - J. Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež. - J. Popovas

25 d. 18 val. - PREMJERA! J.M. Chevret "SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)". Rež. - M. Poliščiuk (Paryžius)

26 d. 18 val. - K. Donelaičio "METAI. PAVASARIO LINKSMYBĖS". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas)

27 d. 18 val. - K. Donelaičio "METAI. RUDENS GĖRYBĖS". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas)

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

21 d. 12 val. - J. Mačiukevičius "BITĖ MAJA". Rež. ir dail. - V. Mazūras

22 d. 12 val. - S. Gedos "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Rež. ir dail. - R. Driežis

Mažoji salė

20, 27 d. 18 val. - "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis

21 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

22 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "MUZIKINĖ DĖŽUTĖ". Rež. ir dail. - J. Skuratova

Keistuolių teatras

20, 21 d. 19 val. - "Paskutiniai Brėmeno muzikantai". Rež. - A. Giniotis

22 d. 15 val. - "Pelytė Zita". Rež. - V.V. Landsbergis

26 - 28 d. 19 val. - "Meilė ir mirtis Veronoje". Rež. - A. Giniotis

Menų spaustuvė

25 d. 19 val. - J. Marcinkevičiaus "Poezija ir meilė Lesbo saloje". Rež. - R. Morkūnas (Studija 2)

"Audronio Liugos produkcija"

22 d. 18 val. Menų spaustuvėje - N.de Pontcharra "ŽIURKIAGALVIAI". Rež. - A. Jankevičius

Ramūno ateljė

Latako g. 1

26 d. 19 val. - "Meilės negali prisiminti" (pagal M. Duras). Rež. - R. Abukevičius

"Raganiukės teatras"

21 d. 12 val. - "Stebuklingoji kreida"

22 d. 12 val. - "Pinokis"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

20, 26 d. 18 val. - D. Loher "NEKALTI". Rež. - G. Varnas

21, 22 d. 12 val. - I. Paliulytė "ANDERSENO GATVĖ". Rež. - I. Paliulytė (Ilgoji salė)

21, 22 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

24 d. 18 val. - J. Smuulo "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė ("Sriubos teatras")

25 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

25 d. 18 val. - V. Djačenko "RUDENS STILIAUS MOTERIS". Rež. - S. Paciukas ("Sriubos teatras")

27 d. 18 val. - "AR TU PRISIMENI TĄ MELODIJĄ?" Rež. - A. Kurienius ir R. Žirgulis

27, 29 d. 13 val. - Š. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas ("Sriubos teatras")

Kauno valstybinis muzikinis teatras

25 d. 18 val. - J. Strausso "Naktis Venecijoje". Dir. J. Geniušas

26 d. 18 val. val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

27 d. 18 val. - "Trijų minučių romanas". Choreogr. - A. Kurienius

Kauno kamerinis teatras

20 d. 18 val. - L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas

22 d. 18 val. - J.K. Jeromo "Trise valtimi (neskaitant šuns)". Rež. - S. Rubinovas

25 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

20, 22 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

21 d. 18 val. - T. Dorsto "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež. - V. Balsys

Klaipėda

Kauno valstybinis lėlių teatras

21 d. 12 val. Mažojoje scenoje - "GELBĖKIM GUGUTĮ!" Rež. - A. Stankevičius

22 d. 12 val. - "PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ". Rež. - O. Žiugžda

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

21 d. 18 val. - N. Saimono "BANKETAS". Rež. - P. Gaidys

Mažoji scena

22 d. 18 val. - E. Albee’io "VISKAS SODE". Rež. - A. Vizgirda

25 d. 18 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

20 d. 18 val. - N. Cowardo "IŠDYKĖLĖ DVASIA". Rež. - N. Mirončikaitė

21 d. 18 val. - J. Anouilho "GENEROLAI SU SIJONAIS" ("KELNĖS"). Rež. - N. Mirončikaitė

22 d. 12 val. - G. Solovskio "SKIRIAMA PRINCESEI". Rež. - J. Javaitis

22 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

27 d. 18 val. - R. Toma "AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. - N. Mirončikaitė