Bibliografija

Bibliografinės žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Ana, Hana ir Johana : romanas / Marianne Fredriksson ; iš švedų kalbos vertė Eugenija Stravinskienė. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 319, [1] p. - (Dvidešimto amžiaus aukso fondas). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-02-586-9 (įr.)

Bernardo Brazdžionio laiškai Stasiui Santvarui, 1944-1949 / [parengė Ugnius Keturakis]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 43, [1] p. : portr. - Atsp. iš: "Darbai ir dienos", 2005, t. 43. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-12-094-0

Demonas ir panelė Prym : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Irena Nutaitė. - 5-asis leid. - Vilnius : Vaga, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 223, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 5-415-01819-0 (įr.)

Eukaliptas : romanas / Murray Bail ; iš anglų kalbos vertė Rasa Akstinienė. - Vilnius : Tyto alba, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 227, [1] p. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-448-6 (įr.) : [14 Lt]

Judas taipogi danguj : eilėraščiai / Valdemaras Kukulas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005 (Vilnius : Spauda). - 116, [1] p. - Tiražas 800 egz. - ISBN 9986-39-400-7 : [13 Lt]

Lietuviai prie Laptevų jūros : atsiminimai, miniatiūros / Dalia Grinkevičiūtė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 267, [3] p. : iliustr., portr. - (Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius : LLL / [visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … [et al.], ISSN 1822-2307 ; Nr. 2). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-39-402-3 (įr.) : [16 Lt]

Maskvos laikas : romanas / Ramūnas Klimas ; [parengė Vytautas Martinkus]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 453, [1] p. - Tiražas 800 egz. - ISBN 9986-39-407-4 (įr.) : [18 Lt]

Miegančių drugelių tvirtovė : romanas / Jurga Ivanauskaitė. - Vilnius : Tyto alba, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 438, [2] p. - Tiražas [7000] egz. - ISBN 9986-16-454-0 (įr.) : [20 Lt]

Nesuprastas ar užmirštas kūrėjas? Vytautas Janavičius / Geda Sabaitienė. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 63, [1] p. : portr. - Santr. angl. - Atsp. iš: "Darbai ir dienos", 2005, t. 43. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-12-093-2

Nežinomieji ; Gimė Rudas Kūdikėlis : apysakos / Vytautas Rimkevičius. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 266, [2] p. - Tiražas 700 egz. - ISBN 9986-39-405-8 (įr.) : [16 Lt]

Nušvitimai : esė rinktinė / Walter Benjamin ; iš vokiečių kalbos vertė Laurynas Katkus ; [tekstus iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė]. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 373, [2] p. - (Atviros Lietuvos knyga : ALK, ISSN 1392-1673). - Tiražas [800] egz. - ISBN 5-415-01811-5 : 26 Lt

Perrašai : [eiliuoti tekstai] / Viktorija Daujotė. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005 (Vilnius : VDU sp.). - 298, [2] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-624-13-2 (įr.) : [8 Lt]

Pokeris su rykliu : [romanas] / Darja Doncova ; iš rusų kalbos vertė Janina Šidlauskienė. - Kaunas : Mileda, 2005 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 292, [2] p. - (Ironiškasis detektyvas ; 2). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-9798-1-X

Raganius : romanai / Andrzej Sapkowski ; iš lenkų kalbos vertė Vidas Morkūnas, Rasa Liaugaudaitė, Evaldas Liutkevičius. - Kaunas : Eridanas, 2005 (Kaunas : Arx Baltica). - 456, [1] p. - (J.R.R. Tolkieno mokiniai ; t. 2). - Tiražas [1700] egz. - ISBN 9986-97-112-8 (įr.)

Ramzis : romanas / Christian Jacq ; iš prancūzų kalbos vertė Irina Mikalkevičienė. - Vilnius : Tyto alba, 2003- . - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos)

Sapnų liudininkas : eilėraščiai / Jonas Kalinauskas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005 (Vilnius : Logotipas). - 69, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-39-411-2 : [6 Lt]

Sonetai / William Shakespeare ; [iš anglų kalbos vertė Aleksys Churginas ; S. Krasausko sonetų iliustracijos]. - Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). - 176, [3] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodytas. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-601-77-9 (įr.) : [22 Lt]

Tokijas mūsų nebemyli : romanas / Ray Loriga ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. - Vilnius : Tyto alba, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 241, [4] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-447-8 : [13 Lt]

Žaliaduonių gegužė : pasakojimai / Antanas Miškinis. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005 (Vilnius : Spauda). - 261, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-39-404-X (įr.) : [14 Lt]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras