Literatūra

VAKARAI

spalio 21–30

Vilnius

Rašytojų klubas

26 d. 18 val. - susitikimas su poetu V. Rudžiansku ir nauja poezijos knyga "miesteliai.lt". Dalyvauja R. Keturakis, J. Riškutė, A. Peluritytė

28 d. 18 val. - "Naujoji Romuva" pristato moksleivių literatų kūrybos knygą "Mokyklos langai"

29 d. 18 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje - šv. mišios už mirusius rašytojus. Šv. mišias aukos kunigas R. Doveika

Vilniaus mokytojų namai

21 - 24 d. - dainuojamosios poezijos festivalis "Tai - aš"

Lietuvos nacionalinis muziejus

27 d. 17 val. - "Nacistinė okupacija 1941 - 1942 m. To meto kronika". Dalyvauja V. Brandišauskas, S. Vainalavičius

Kaunas

Kauno menininkų namai

24 d. 18 val. - ciklas "Laiptai". Susitikimas su aktore J. Onaityte. Gitara skambins A. Kelpša. Aktorę kalbins D. Zelčiūtė

27 d. 18 val. - "Kauniečiai kūrėjai - pasaulyje". Kostiumų dizainerė V. Marė

28 d. 18 val. - kino ir teatro režisieriaus Vytauto V. Landsbergio kūrybos vakaras "Dabar ir mūsų mirties valandą"

Maironio lietuvių literatūros muziejus

21 d. 17 val. - Maironio gimimo ir vardo dienos paminėjimas. Programoje L. Gudaitis skaitys pranešimą "Maironio savastis", gros pianistė B. Vainiūnaitė, skaitys Poeto eiles aktorius E. Stancikas