Muzika

KONCERTAI

spalio 21–30

Lietuvos nacionalinė filharmonija

21 d. 15 val. Ignalinoje, Muzikos mokykloje, 22 d. 16 val. Biržų pilyje, 23 d. 16 val. Vilniuje, Paveikslų galerijoje, - trio "Aedon" (Italija). Dalyvauja kompozitorius ir klavišininkas F. Festa

23 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - tarptautinis Baltijos akordeonų kvintetas "Excelsior": V. Ušakovas (Rusija), S. Stavickaja (Latvija), G. Savkovas (Lietuva), E. Gabnys (Lietuva), S. Lichačiovas (Rusija). Programoje A. Templetono, W.A. Mozarto, F. Poulenco, P. Čaikovskio, A. Piazzollos ir kt. kūriniai

26 d. 17 val. Rokiškyje, Krašto muziejuje, 27 d. 18 val. Visagine, Kultūros centre "Draugystė", - J. Leitaitė (mecosopranas), S. Krinicinas (gitara)

Vilnius

Kongresų rūmai

21 d. 19 val. - Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. V. Čepinskis (smuikas). Dir. - M. Staškus. Programoje S. Prokofjevo, R. Strausso kūriniai

22 d. 18 val. - kamerinis koncertas "Pokalbis dviese: netikėti sąskambiai". V. Grencevičiūtė (arfa), D. Bažanovas (tūba)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Šv. Kazimiero bažnyčioje

23 d. 13 val. - garso kontempliacija "Le Temps du Repli". Atlieka V. Tarasovas (perkusija)

Vilniaus rotušė

27 d. 18.30 - vakaras. "Muzikinės išdaigos". Fortepijoninis duetas R. Lukošius ir R. Jurkonis. Populiarios klasikinės ir pramoginės muzikos kūrinių "kokteiliai"

Lietuvos muzikų sąjunga

23 d. 16 val. Vilniaus rotušėje - popietė su operos soliste A. Krikščiūnaitė. Dalyvauja L. Jonutytė, fleitininkas V. Gelgotas. Popietę veda A. Žigaitytė-Nekrošienė

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras

22 d. 19 val. Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A) - Šv. Kristoforo kamerinis orkestras ir arfininkė F. Sitruk (Vokietija). Dir. - D. Katkus

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Stasio Vainiūno namuose

21 d. 18 val. - "...Mes turime svajonę". Koncertuoja M. Levickis (akordeonas), G. Sližytė (smuikas)

26 d. 18 val. - kompozitorės G. Gudauskienės (JAV) dainų rinkinio "Aš čia - gyva" sutiktuvės. Dalyvauja dainininkai N. Katilienė, I. Ulevičiūtė, V. Kuprys, pianistės M. Diamandidi, G. Zalatorienė, V. Juodpusis

28 d. 15 val. Gerontologijos ir reabilitacijos centre - knygos "Čiurlionio" ansamblis 1949-1991 metais. Onos Mikulskienės dienoraštis" pristatymas

Festivalis "Gaida 2005"

21 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje - "Gaida esemble". P. Freund (sopranas), V. Juozapaitis (baritonas), A. Karttunenas (violončelė). Dir. - A. Karttunenas, R. Šervenikas

22 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. C. Hoitenga (fleita), A. Karttunenas (violončelė). Dir. - E. Martinezas-Izquierdo (Ispanija)

25 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - kamerinė opera sopranui, video- ir garso takeliui "One" (2002). Atlieka M. van der Aa (Olandija). Solistė B. Hannigan (sopranas, Kanada)

26 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje - kompozitoriaus ir pianisto V. Bacevičiaus 100-mečiui. A. Žlabys (fortepijonas)

27 d. 19 val. Rusų dramos teatre - I. Stravinskio opera "Mavra". Atlieka V. Mončytė, J. Vaškevičiūtė, S. Jančaitė, M. Zimkus, "Gaida Orchestra". Dir. - V. Baltakas. Režisieriai E. Mikulionytė, P. Budraitis (koprodukcija su O. Koršunovo teatru)

28 d. 19 val. Kongresų rūmuose - Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. - G. Rinkevičius. Programoje B. Kutavičiaus, A. Malcio, F. Zappos kūriniai

Kaunas

Kauno menininkų namai

29 d. 16 val. - Kauno I muzikos mokyklos mokytojos ekspertės L. Krivaitienės Smuiko klasės mokinių koncertas. Koncerte dalyvauja solistė G. Juknevičiūtė (sopranas)

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

22 d. 15 val. - R. Zubovo atliekamas M.K. Čiurlionio fortepijoninių kūrinių koncertas

Rokiškis

Vargonų muzikos festivalis

23 d. 9.30, 10, 12 val. Rokiškio šv. Mato bažnyčioje - Agluonos bazilikos jaunimo choras (Latvija); 11.30 - vargonininkė K. Kondratavičienė; 13 val. - solistas A. Kalinovas, vargonininkės K. Kuzminskaitė, K. Kondratavičienė, Agluonos bazilikos jaunimo choras (Latvija)