Anonsai

Kultūros ministerija priima prašymus

šiuolaikinių dramos ir muzikos kūrinių 2006 m. sukūrimui finansuoti

Prašymus gali teikti profesionalaus scenos meno veikla užsiimantys viešieji juridiniai asmenys – teatrai ir koncertinės įstaigos, kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga arba viešoji įstaiga, taip pat meno kūrėjų organizacijos.

Prašymuose turi būti nurodyta:

1. vykdytojas (įstaigos, asociacijos pavadinimas, kodas, vadovo vardas, pavardė, buveinė (adresas), telefonas, faksas);

2. išsami informacija apie užsakomą sukurti dramos ar muzikos kūrinį:

2.1 meno rūšis ir žanras;

2.2. kūrinio autorius (-iai);

2.3. planuojama užsakomo sukurti dramos ar muzikos kūrinio apimtis ir atlikėjų sudėtis;

2.4. autorinio atlyginimo už kūrinio sukūrimą dalis, prašoma iš ministerijos.

3. Privalomi prašymo priedai:

3.1. kai vykdytojas yra biudžetinė įstaiga – šios įstaigos tarybos (jei ji yra) rekomendacija-pritarimas atrinktiems ir užsakomiems kūriniams sukurti bei atlikti.

3.2. kai teikiamas prašymas literatūros kūrinio inscenizacijai sukurti – tinkamai patvirtinta autorinės licencinės sutarties kopija.

Prašymai priimami tik paštu iki 2005 m. lapkričio 15 d. (galioja pašto žymeklyje nurodyta data) ir siunčiami adresu ant voko nurodant: "Profesionalaus ir mėgėjų meno skyrius, Naujų kūrinių programa", Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, LT–01118 Vilnius.

Papildoma informacija yra ministerijos internetinėje svetainėje www.lrkm.lt arba jos galima teirautis: tel. 2620026, onutes@muza.lt, 2616 005, jurgisg@muza.lt.