Anonsai

Kultūros ministerija priima paraiškas

2006 m. Lietuvoje rengiamiems profesionalaus meno tarptautiniams festivaliams ir konkursams remti iš valstybės biudžeto

Pretendentai privalo pateikti Kultūros ministerijos nustatytos formos paraišką. Paraiškų formos ir papildoma informacija yra ministerijos internetinėje svetainėje www.lrkm.lt arba jų galima gauti Kultūros ministerijoje (J. Basanavičiaus g. 5, LT–01118 Vilnius, tel. 2620026, onutes@muza.lt).

Paraiškos 5 egzemplioriais (1 originalas ir 4 kopijos) priimamos tik paštu iki 2005 m. lapkričio 15 d. (galioja pašto žymeklyje nurodyta data) ir siunčiamos adresu ant voko nurodant "Profesionalaus ir mėgėjų meno skyriui, Festivalių programai", Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, LT–01118 Vilnius.

Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos registracijos pažymėjimo bei įstatų (nuostatų) kopijas.

Šioje programoje neremiami:

– kino meno tarptautiniai festivalių ir konkursų projektai;

– neprofesionalaus meno tarptautinių festivalių ir konkursų projektai.