Teatras

SPEKTAKLIAI

birželio 24–liepos 3

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Vasaros sezonas Trakų pilyje

VII. 2, 6 d. 21 val. - V. Klovos "PILĖNAI". Dainuoja A. Markauskas, A. Buzaitė, I. Linaburgytė, V. Juozapaitis, V. Bakula, A. Malikėnas, A. Rubežius, V. Bagdonas, J. Valuckas, D. Staponkus. Dir. - V. Viržonis

Lietuvos rusų dramos teatras

25 d. 18 val. - PREMJERA! A. Ščiuckio "SUDIE, LYRAI!" Rež. - V. Grigaliūnas (Minskas), dail. - D. Mochovas, choreogr. - L. Dabužinskaitė, rež. padėjėjas - A. Kvietkauskas, muziką parinko I. Pancyrevas. Vaidina Vl. Jefremovas, L. Timochova, V. Lobunecas, V. Stasenia, O. Pasternak, V. Dorondovas, V. Krulikovskis

26 d. 12 val. - J. Ščiuckio "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - J. Ščiuckis

26 d. 18 val. - R. Cooney "NR.13". Rež. - E. Murašovas

Vilniaus šokio spaustuvė ‘05

30 d. 19 val. - "Plaukia Ofelija, skĘsta". Choreogr. - E. Stundytė

VII. 3 d. 19 val. - "Lašai". Choreogr. - G. Puleikytė; Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Choreografijos katedros III kurso studentai; Vilniaus šokio spaustuvės’05 Kūrybinių laboratorijų dalyvių kompozicijos