Dailė

PARODOS

birželio 24–liepos 3

Vilnius

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

1-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Lietuvos dailės (XVI - XX a. pr.) ekspozicija

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

iki 30 d. - tarptautinė fotografijų paroda "Hola, Espana! XIX a. Ispanijos fotografijos"

Vilniaus paveikslų galerijos rūmų kieme - Thomo Neumanno (Vokietija) projektas "Lietuviška raketa"

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI - XVIII a.) portretų ekspozicija

Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso paroda "Lietuvos kelias"

Prano Gailiaus (Prancūzija) kūrybos paroda "Pranas: vaizdinės abstrakcijos"

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Sakralinio lietuvių liaudies meno ekspozicija

Profesionaliosios sakralinės dailės ekspozicija

Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių ekspozicija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija

Paroda "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų radiniai"

Lietuvos nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvių etninės kultūros ekspozicija

Paroda "Monikai Bičiūnienei - 95"

"Lietuva ir Napoleonas"

Baltų archeologijos paroda "Žiemgaliai"

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

"Lietuvos proistorė"

Signatarų namai

Pilies g. 26

Vasario 16-osios akto signatarams skirta ekspozicija

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija (lankymas antradienį - šeštadienį 10 - 16 val. iš anksto susitarus tel. 2791644)

LDS galerija "Arka"

Aušros Vartų g. 7

nuo 28 d. - 1-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė

"Lietuvos aido" galerija

Žemaitijos g. 11

Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė: Kazės Zimblytės paroda "Akimirkos" (piešiniai, juostos, tapyba)

"Vartų" galerija

Vilniaus g. 39

Galerijos autorių paroda "Vartų vasara" (tapyba, grafika, skulptūra)

Šv. Kotrynos bažnyčia

Vilniaus g. 30

Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė: "Vartų" galerijos projektas "Kitos erdvės"

LDS galerija "Kairė–dešinė"

Latako g. 3

Paroda "Estampas 2003 - 2005"

"Akademijos" galerija

ilies g. 44/Latako g. 2

iki VII. 2 d. - Alfonso Vilpišausko tapyba

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

nuo 29 d. - Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė: skulptūrų paroda "Metamorfozės", paroda "Odos menas"

Vilniaus fotografijos galerija

Didžioji g. 19

iki VII. 1 d. - Elinoros Carucci fotoparoda "Šeima"

"Prospekto" fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki 26 d. - Vytauto V. Stanionio fotoparoda "Lietuva. Atsisveikinimo vaizdai"

nuo 29 d. - Arūno Baltėno fotografijų paroda "Sankt Peterburgas. Be pasirinkimo"

LDS parodų salė

Vokiečių g. 4/2

nuo 28 d. - Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė: galerijos "Meno parkas" projektas "Žvilgsnis į Kauno meną"

nuo VII. 1 d. - tarptautinio simpoziumo "Soutine’o dienos 2005" paroda

Galerija "Maldis"

J. Basanavičiaus g. 4

iki 30 d. - Armeno Babajano tapybos paroda "Po 10 - ties metų"

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Galerija "Vitražo manufaktūra"

Stiklių g. 6

Vytauto Janulionio personalinė paroda "Šviesa šiapus ir anapus stiklo"

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Paroda "Lietuvos meistrų muzikos instrumentai"

Paroda iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių (XIX - XX a. pirma pusė)

Natų paroda "Nuo moderno iki ardeko" iš Igorio Prunikovo (Sankt Peterburgas) bei muziejų kolekcijų

Užupio galerija

Užupio g. 3 - 1

Šarūnės Vaitkutės ir Dainiaus Narkaus juvelyrikos paroda "Fragmentai"

Užupio meno centro galerija

Užupio g. 2-4

Autorinė juvelyrika

Savicko paveikslų galerija

Vilniaus g. 14

nuo 30 d. - Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė. Paroda "Augustinas Savickas -

2005"

Galerija "Meno niša"

J. Basanavičiaus g. 1/13

nuo 29 d. - Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė: juvelyrikos paroda

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

Šv. Jono g. 11

iki VII. 2 d. - Gedimino Motūzos fotografijų paroda "Mozambikas - pakelės vaizdai", skirta Tarptautinei Afrikos dienai

Parlamento galerija

Gedimino pr. 53

Moksleivių dailės paroda "Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija"

Rūtos galerija

Vokiečių g. 28

Indrajos Grušaitės tapyba

Dailės galerija "Dalia"

Žirmūnų g. 70

Gytenio Umbraso kūrybos ir Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos studentų paroda "Smėlis"

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Rasos Arbaitės fotoparoda "Tėvų žemė - Lietuva"

Galerija "Amatų gildija"

Pranciškonų g. 6

nuo 30 d. - Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė: keramikos paroda

Galerija "Znad Wilii"

Išganytojo g. 2/4

Piotro Kominczo (Lenkija) tapybos paroda

Italų institutas

Universiteto g. 4

Vittorio Valentini fotoparoda "Tylos spalvos" (Bolonijos kapinių nuotraukos)

Senamiesčio jaunųjų menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

Paroda "Du arba veidrodis"

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

Sergejaus Shemeto (Minskas) tapybos paroda "Žydrosios paukštės beieškant..."

Paroda "UNESCO ir pasaulio paveldas Lietuvoje"

Jeano-Paulio Sartre’o 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Manto Maziliausko tapyba

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Saliamono Teitelbaumo tapyba

Jeruzalės galerija

Ateities g. 1F

Arūno Urniežiaus tapybos darbų paroda "Penkios istorijos"

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2 - 41

Lietuvos dailininkų darbų paroda

Studija-galerija "D’Arijaus papuošalai"

Dominikonų g. 7/20

iki 27 d. - Godos Gudaitytės -Šimkuvienės kūrybos darbų paroda "Raudonas arkliukas"

nuo 28 d. - Jono Daniliausko kūrybos darbų paroda "Pienių vynas"

Vitražo manufaktūra

Stiklių g. 6

nuo 30 d. - Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė: paroda "Laikas stikle"

V. ir K. Mizgirių gintaro galerija

Aušros Vartų g. 17

Sigito Virpilaičio paroda "Gintaras ir auksas"

Kaunas

M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

M.K. Čiurlionio kūrybos ekspozicija; XV - XIX a. senoji Lietuvos dailė; XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė; lietuvių liaudies menas

Paroda "Senoji Lietuvos kryždirbystė"

Paroda "XIX a. pab. - XX a. I p. Lietuvos ir lietuvių dailė"

nuo 29 d. - Stasio Ušinsko paroda "Valingo grožio konstrukcijos", skirta dailininko 100-osioms gimimo metinėms

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai - senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI - XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Fotografijų paroda "Tibetas-kita realybė", skirta Dalai Lamos 70-mečiui (Jurga Ivanauskaitė, Rimantė Ropytė, Algirdas Kumža ir Algirdas Kairys)

Paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Jurgio Mačiūno fluxus kabinetas; Ay-O instaliacija "Juodoji skylė"; T. Saito instaliacijos "You+Me Shop" bei "Manomano Theatre"; pasaulio lietuvių dailė; šiuolaikinė Lietuvos dailė

Romualdo Čarnos kūrybos paroda "Kelionė tęsiasi"

Petronėlės Gerlikienės (1905 - 1979) kūrybos paroda

nuo VII. 3 d. - Agnės Jonkutės, Žygimanto Medelio ir Tomo Krilavičiaus paroda "Spermatikos Logos"

"Meno parkas"

Rotušės a. 27

Palemone (Apnarų g. 21) - nuo VII. 2 d. skulptoriaus Juozo Šlivinsko paroda "Nauja erdvė-55"

"Fujifilm" fotografijos galerija

Rotušės a. 1

iki 30 d. - Tokijo tarptautinės fotografijos grupės (TIPG) fotografijų paroda

iki 28 d. - Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedros diplominių darbų paroda

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 m.)

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"

"Antanui Baranauskui - 170"

"Žemaitei - 160"

"Povilui Višinskiui - 130"

"Iškylantis į amžinumą" (Ričardui Mikutavičiui - 70)

"Štai - durys į uždraustą kambarį" (Nijolei Miliauskaitei 55)

"Tiltai tarp literatūrų: vertimai"

Nijolės Miliauskaitės ir Vytauto Bložės fotografijos

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Česlovo Banio akvarelių paroda "Repeticija

Algio Kaupo (JAV) fotografijų paroda

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

VDA Kauno dailės fakulteto stiklo specialybės studentų diplominių darbų

ekspozicija bei Vytauto Janulionio stiklo darbų paroda

Kauno menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Vladimiro Beresniovo karikatūrų paroda "Be žodžių"

M. ir K. Petrauskų muzikos muziejus

K. Petrausko g. 31

"Prisimenant Valstybės teatro solistus: J. Bieliūną, P. Oleką, I. Nauragį, A. Sodeiką"

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

G. Spilgies (Vokietija) tapyba, grafika, fotografija

Kauno gubernijos atvirukai

Logotipų konkursas-paroda "Eurobiblioteka - iš čia kylama į žvaigždes"

"Kiemo galerija"

Vilniaus g. 10 - 7

Paroda "Aštuonios kieme" (Relita Mažuolytė, Lolita Kreivaitienė, Ramutė Toliušytė, Sandra Atkočiūnaitė, Aušra Garbukaitė, Aušrelė Mačiulienė, Gražina Kuprevičienė, Danutė Gajauskienė)

Galerija "Kauno vartai"

Rotušės a. 29

Jurgitos Januškevičiūtės-Žiugždienės, Eglės Babilaitės-Sitas, Šlekytės-Gasiūnienės papuošalų paroda "Kitokie papuošalai: urban baroque"

Kauno tautinės kultūros centras

A. Jakšto g. 18

Romo Linionio fotografijų paroda "Tamsos švytėjimas"

Aldutės Marytės Sadauskienės tapyba

Klaipėda

Paveikslų galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas"

Paroda "Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai"

iki 30 d. - respublikinio moksleivių meninių projektų konkurso "Knyga" paroda

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

Tapybos projektas "Realybė X abstrakte"

iki 30 d. - Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų kursiniai ir diplominiai darbai

Baroti galerija

Aukštoji g. 3, 3A

iki 30 d. - Ryčio Martinionio, Ryto Jurgelio, Remigijaus Treigio ir Vido Bizausko kūrybos paroda "4 x 44"

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10

iki 30 d. - paroda "Estampas kitaip"

Laikrodžių muziejus

Liepų g. 12

Paroda "Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX - XX a."

Paroda " Barokas - stebuklinga Šarlio Bulio technika"

Paroda "Laikrodžių muziejus 1979 - 1984 - 2004"

Viešbutis "Navalis"

H. Manto g. 23

Lietuvos, Latvijos ir Estijos menininkų projektas "Spalvos formatas".

Andruso Joonaso (Estija) tapybos paroda

Šiauliai

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

Paroda "Dėlionė" II

Bonaventūro Šalčio tapybos paroda "Procesas"

iki 25 d. - "Privati teritorija (artėjanti ir tolstanti)": Martinas Jankus (tapyba), Eimantas Ludavičius (piešiniai), Audrius Janušonis (skulptūra)

Ryto Jurgelio ir Ryčio Martinionio tapybos paroda

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

"Šiaulių miesto spaustuvės - dabartis ir praeitis"

Šiaulių m. Gegužių vidurinės mokyklos 4-8 kl. moksleivių piešinių paroda "Tas paslaptingas spalvų pasaulis"

Venclauskių namai

Vytauto g. 89

Tautodailininkų lėlių paroda.

Paroda "XX a. 6 - 8 dešimtmečių tapybos meistrų drobės"

Fotografijos muziejus

Vilniaus g. 140

Jono Kinčino fotografijos iš Šiaulių "Aušros" muziejaus fondų

XIX a. Italijos fotografijų paroda "Salve, Italia"

Poeto Jovaro namas

Vytauto g. 116

Paroda "Žemaitei - 160"

Dviračių muziejus

Vilniaus g. 139

Paroda "Ritos Razmaitės sportiniai trofėjai ir apranga"

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

Grzegorzo Dobiesławo Mazureko (Lenkija) grafikos darbų paroda

Redos Stankevičiūtės tapybos ant šilko paroda

Šiaulių universiteto Menų fakulteto bakalaurų diplominių darbų paroda (tapyba, grafika, skulptūra)

Meno galerija "Akis"

Vytauto g. 133

Virginijos Giniotytės odos darbų paroda "Daiktai su paslaptim"

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

iki 26 d. - paroda "Panevėžio dailės dienos 2005"

nuo 25 d. Berčiūnuose (Panevėžio raj.) - Česlovo Lukensko skulptūrinių objektų paroda "Kaktusai"

J. Miltinio palikimo studijų centras

Algirdo g. 54 - 19

Paroda "Vaclovui Blėdžiui - 85"

Galerija "2-asis aukštas"

Vasario 16-osios g. 10

Gaidos Šilinskos (Latvija) ekslibrisų paroda "Pelėdos" (iš asmeninės kolekcijos)

Baltoskandijos akademija

Vasario 16-osios g. 8

"Žvilgsnis į Margaritos istoriją (Teatras. Menas. Tekstai)"

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

Rimaldo Vikšraičio fotografijų paroda "Miegamajame"

Anykščiai

Anykščių koplyčia

Vilniaus g. 36

Antano Kazimiero Dilio fotografijų paroda "Kryžių kalnas"

Druskininkai

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

nuo 25 d. - A. Vaičaičio (Australija) kūrybos paroda

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Ekspozicija "Natūralus ir istorinis gintaras"

Paroda "Rygos porcelianas"

Palangos gintaro muziejaus rūmų koplyčia

Vytauto g. 17

Paroda "Elegija dvarų kultūrai"

Savicko paveikslų galerija

S. Dariaus ir S. Girėno g. 13

Tapybos ir grafikos paroda "Vasara. Palanga - 2005"

Nida

Savicko paveikslų galerija

Kopų g. 2/ Taikos g. 17

"Vasaros kolekcija - Nida 2005" (tapyba, grafika)

Juodkrantė

Parodų namai

L. Rėzos g. 8

Eglės Kvintienės, Onos Kvintaitės paroda "Personažai"

iki VII. 1 d. - Audriaus Janušonio keramikos paroda "Perteklius"

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko tapybos paroda "Juodkrantės vaizdai"

Molėtai

Akcija M

Inturkės g. 4

Algio Griškevičiaus paroda "Prisiminimų restauracija"

Trakai

Trakų istorijos muziejus

Dominikonų vienuolyno koplyčioje - nauja nuolatinė ekspozicija "Sakralinis menas"

Dusetos

Dusetų dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Stasio Aukštuolio piešinių ciklo "Rudens ženklai" paroda

Ukmergė

Kultūros centro galerija

Kauno g. 8

iki VII. 1 d. - Ukmergės fotomenininkų paroda

J. Monkutės-Marks muziejus

J. Basanavičiaus g. 45

Lauko akmens skulptūrų simpoziumo "Skulptūros ir medžio ryšys" paroda

Telšiai

Parodų salė

Kęstučio g. 3

Vytauto Tamoliūno paroda "Sugrįžimai"

Alytus

Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

Sudvajų g. 15

Dokumentų ir fotografijų poroda " Alytaus parkai: gamtos oazės, sukurtos žmogaus rankų"

Alytaus kraštotyros muziejus

Savanorių g. 6

Algio Griškevičiaus fotografijų paroda "Truputis šiurkštumo"