Pirmasis

Gerbiami skaitytojai,

Esame Jums labai dėkingi už paramą, kurią pernai suteikėte "7 meno dienoms", skirdami 2 proc. savo pajamų mokesčio. Ši parama padėjo savaitraščiui išgyventi pačius sunkiausius leidybos metus, ji mums nepaprastai reikalinga ir šiemet, nes Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas "7 meno dienų" pateiktai programai ir vėl neskyrė nė cento. Jūsų parama – tai ir mūsų darbo reikalingumo įvertinimas.

Taigi prašome Jus iki gegužės mėnesio užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512 (adresatas VšĮ "Meno dienos", kodas 1410617, Bernardinų g. 10–8, LT–01124, Vilnius). Paraginkite tai padaryti ir savo draugus bei pažįstamus. Formas galite gauti Mokesčių inspekcijos skyriuose, užsukę į redakciją arba rasti interneto tinklalapyje www.vmi.lt (nuorodoje "Formos" įrašykite FR0512 ir užpildykite PDF formato blanką).

Tikimės, kad ir toliau bendrausime su Jumis kas savaitę.

"7 meno dienos"