Muzika

KONCERTAI

balandžio 1–10

Lietuvos nacionalinė filharmonija

2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas P. Geniušas (fortepijonas). Dir. - Ch. Imamura (Japonija). Programoje C. Debussy, M. Ravelio kūriniai

3 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, - Atvelykio koncertas. Kamerinės muzikos ansamblis "Vilniaus arsenalas": L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (klavesinas), solistė N. Katilienė (sopranas). Programoje J.J. Quantzo, G.F. Händelio, W.A. Mozarto, L. Narvilaitės, J. Juozapaičio kūriniai

4 d. 16 val. Biržuose, pilyje, 6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Čiurlionio kvartetas, B. Berthold (fortepijonas, Vokietija). Programa "Portretas". Kompozitoriaus C. Francko 115-osioms mirties metinėms

6 d. 17 val. Kėdainiuose, Daugiakultūriame centre, 8 d. 17 val. Jurbarke, Krašto muziejaus koncertų ir parodų salėje, 10 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, - fortepijoninis trio "Kaskados: A. Šikšniūtė (fortepijonas), R. Mataitytė (smuikas), E. Kulikauskas (violončelė). Programoje ciklas "Visi L. van Beethoveno fortepijoniniai trio"

9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė J. Revič (smuikas, Rusija). Dir. - G. Mark (Austrija). Programoje P. Čaikovskio, L. van Beethoveno kūriniai

10 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Vilniaus "Ąžuoliuko" muzikos mokyklos 25-mečiui, berniukų ir jaunuolių choro "Ąžuoliukas" 45-mečiui. Dalyvauja "Ąžuoliuko" chorai, Lietuvos kamerinis orkestras, A. Anusausko džiazo trio, E. Bagdonaitė (sopranas), N. Petročenko (mecosopranas), L. Kuliešiuvienė, S. Skučienė (fortepijonas), D. Juozapavičiūtė, L. Kaleinikovas, Ž. Labanauskas, V. Gurstis (fleitos), V. Banaitienė (akustinė gitara), V. Miškinis (sintezatorius), E. Kerulis, M. Stakionis (diskantai), "Ąžuoliuko" pučiamųjų ansamblis

Vilnius

Kongresų rūmai

2 d. 19 val. - P. Čaikovskio operos "Pikų dama" koncertinis atlikimas. Dalyvauja S. Larinas ir Maskvos didžiojo teatro bei Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistai: T. Anisimova (sopranas), A. Švačka (mecosopranas), J. Nečajevas (baritonas), L. Jonutytė (mecosopranas), J. Gedmintaitė (sopranas), D. Stumbras (baritonas) ir Kauno valstybinis choras (vad. P. Bingelis). Dir. - G. Rinkevičius

9 d. 12 val. - koncertas vaikams "Už kalnų saulutė kilo..." Solistas P. Giunteris. Dir. - D. Pavilionis. Koncerto vedėjas A. Bialobžeskis. Programoje G. Rossini, G. Enescu, W.A. Mozarto, A. Chačaturiano kūriniai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

4 d. 18 val. - V. Vitaitės fortepijono klasės studentė R. Chačaturian. Programoje J.S. Bacho, M. Clementi, F. Schuberto, F. Chopino, S. Rachmaninovo, D. Šostakovičiaus, V. Kosenko kūriniai

5 d. 18 val. - Kamerinės muzikos koncertas. Dalyvauja A. Pšibilskienės klasės magistrantė A. Ruzgytė (fortepijonas), D. Šešelgienė (smuikas). Programoje L. van Beethoveno, E. Griego, M. Ravelio kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčioje

3 d. 13 val. - vargonuoja L. Digrys. Dalyvauja L. Uinskytė (smuikas). XIII programa iš ciklo "Europos šalių vargonų muzika": Vokietija (J.S. Bachas)

10 d. 13 val. - vargonuoja D. Encienė. Dalyvauja E. Klivickaitė (mecosopranas). Programoje J.S. Bacho, F. Mendelssohno kūriniai

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras

10 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje - Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (vad. - D. Katkus). Solistas G. Alekna (fortepijonas, JAV). Dir. - L. Dorfmanas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

1 d. 18 val. Vilniaus rotušėje - festivalio "Sugrįžimai" atidarymo koncertas. Dalyvauja E. Minkštimas (fortepijonas, JAV), N. Taylor (sopranas, JAV)

4 d. 18 val. Šv. Jonų bažnyčioje - Vilniaus universiteto įkūrimo 425-osioms metinėms paminėti. Dalyvauja profesionalūs jaunųjų muzikų kolektyvai: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų simfoninis orkestras (meno vad. - R. Šervenikas), studentų mišrus choras, choras "Vilnius" (vad. - P. Gylys). Programoje L. Cherubini "Requiem"

Vilniaus rotušė

3 d. 18 val. - A. Januto kūrybos vakaras. Dalyvauja G. Skerytė, L. Norvaišas, P. Jaraminas

Kaunas

Kauno filharmonija

XIV tarptautinis jaunųjų muzikų festivalis "Kaunas - 2005"

1 d. 18 val. - festivalio svečių koncertas. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai I. Linaburgytė (sopranas), V. Prudnikovas (bosas). Dir. - S. Lano (Šveicarija). Programoje B. Bartoko, D. Šostakovičiaus kūriniai

2 d. 12 val. - M. Buinevičiūtė (smuikas), L. Zabulionis (saksofonas), S. Konovalova (smuikas, Rusija), J. Sasaki (violončelė, Japonija), K. Vokhmijanina (fortepijonas, Ukraina). Programoje J.S. Bacho, A. Chačaturiano, H. Wieniawskio, A.C. Jobimo, B. Howardo, D. Warreno, Q. Joneso, S. Rachmaninovo-K. Mostraso, E. Elgaro, G. Gershwino-J. Heifetzo, C. Debussy, L. van Beethoveno, F. Liszto kūriniai

2 d. 18 val. - T. Frangulijan (smuikas, Armėnija), A. Di Dedda (fortepijonas, Italija), K. Tumosa (smuikas), B. Cisarovskį (fortepijonas, Čekija). Programoje T. Vitalie- V. Charlier, P. de Sarasate’s, A. Chačaturiano, J.S. Bacho, F. Chopino, S. Prokofjevo, C. Saint-Saenso, R. Schumanno, P. Čaikovskio, J. Brahmso, G. Gershwino, A. Piazzollos, G. Sollima, R. Matzo kūriniai

3 d. 17 val. - baigiamasis koncertas. Kauno miesto simfoninis orkestras. Solistai A. Sin (fortepijonas, Singapūras), J. Sasaki (violončelė, Japonija), S. Konovalova (smuikas, Rusija), J. Ruh (violončelė, Vokietija), P. Rudokas (fortepijonas). Dir. - P. Bermanas. Programoje D. Šostakovičiaus, J. Haydno, H. Wieniawskio, E. Elgaro, S. Rachmaninovo kūriniai