Literatūra

Artūro Railos knygos "Roll Over Museum" pristatymas

kronika

iliustracija

2005 m. balandžio 2 d. 18 val. "IBID Projektų" galerijoje (Šv. Stepono g. 18) bus pristatyta Artūro Railos knyga "Roll Over Museum"

2000 m. Estijoje pradėta įgyvendinti "Hansabanko" meno rėmimo programa. 2003 m. į ją įtrauktos visos Baltijos šalys."Hansabanko" meno premija buvo apdovanotas Artūras Raila.

2004 m. organizuotos trys tarpusavyje susijusios Artūro Railos parodos bendru pavadinimu "Roll Over Museum". Jos nebuvo retrospektyvinės, tačiau apėmė ir ankstesnius menininko darbus. Juose tyrinėjami produkcijos (meno, istorijos ar identiteto), reprezentacijos (menininko, jo šalies ir jo auditorijos) bei jų veikimo vidiniame ir išoriniame nūdienės kultūros instituciniame tinkle klausimai.

Pirmojoje parodoje eksponuotos videoinstaliacijos ir fotografiniai dokumentai. Ji vyko Talino Rotermanno druskos sandėlyje. Antroji paroda – naujas projektas "Roll Over Museum/Live" vyko ŠMC. Trečioji – objektų, fotografijų ir videoinstaliacijų kolekcija – buvo eksponuojama Rygos geležinkelio muziejuje.

Pristatoma knyga yra ketvirtoji projekto "Roll Over Museum" dalis. Artūras Raila joje tyrinėja komunikavimo vaizdais ir vaizdinių naratyvų kūrimo galimybes, kviesdamas skaitytojus žiūrėti, o žiūrovus – skaityti. Knygoje naudojama medžiaga paimta iš 1997–2004 m. menininko sukurtų darbų. Fotografijų ir videofilmų kadrų sekos surištos į atskirus sąsiuvinius. Likusioji dalis atvira mūsų mintims ir plunksnai.