Bibliografija

Bibliografinės žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Amžino rūpesčio pieva : eilėraščių rinktinė (1962-2004) / Justinas Marcinkevičius. - Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 357, [2] p. : iliustr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-601-48-5 (įr.) : [18 Lt]

Balsai : romanas / Christa von Bernuth ; iš vokiečių kalbos vertė Gražina Miklaševičiūtė. - Vilnius : Mintis, [2005] (Vilnius : Petro ofsetas). - 349, [1] p. - (Psichologinis detektyvas : PD). - Tiražas [1200] egz. - ISBN 5-417-00874-5 : [21 Lt 25 ct]

Burtininko mirtis : [fantastinis romanas] / Peter S. Beagle ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Eridanas, 2005 (Kaunas : Arx Baltica). - 303, [1] p. - (J.R.R. Tolkieno mokiniai ; t. 1). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9986-97-102-0 (įr.)

Faterlandas : [romanas] / Robert Harris ; [vertė Jonas Čeponis]. - Kaunas : Jotema, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 349, [3] p. : iliustr., žml. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-13-017-2 (įr.)

Grupinės savižudybės magija : [romanas] / Arto Paasilinna ; iš suomių kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė. - Vilnius : Charibdė, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 237, [1] p. - (Vakaro skaitiniai). - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-745-93-4 (įr.) : [19 Lt]

Įrodyti kaltę : [romanas] / Scott Turow ; [vertė Jonas Čeponis]. - Kaunas : Jotema, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 382, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-13-018-0 (įr.)

Kaubojai ir indėnai : [romanas] / Joseph O’Connor ; iš anglų kalbos vertė Ugnė Vitkutė. - Vilnius : Mintis, [2005] (Vilnius : Petro ofsetas). - 361, [1] p. - (Šiuolaikinis Europos romanas). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-417-00878-8 (įr.) : [21 Lt 87 ct]

Mirtis svetimame krašte : [romanas] / Donna Leon ; iš anglų kalbos vertė Jolita Parvickienė. - Vilnius : Charibdė, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 327, [1] p. : iliustr. - (Vakaro skaitiniai). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-745-62-4 (įr.) : [22 Lt]

Pasipriešinimo poezija / Bronius Krivickas, Diana Glemžaitė ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). - 94, [1] p. - (Mokinio skaitiniai). - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-06-057-5 : [9 Lt]

Pasveikęs Našliadirbys : mokslinis fantastinis romanas ir apsakymas / Mike Resnick ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2005 (Kaunas : Arx Baltica). - 239, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 324). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-11-5

Praeities etiudai : novelių romanas / Leonas Balčiūnas. - Kaunas : Raidė, 2005 (Kaunas : Raidė). - 279, [1] p. - Tiražas [250] egz. - ISBN 9986-531-52-7 (įr.)

Rudens žiedai : [eilėraščiai] / Albinas Dūdonis. - Marijampolė : Piko valanda, 2005 (Marijampolė : Piko valanda). - 127, [5] p. : iliustr. - Tiražas 160 egz. - ISBN 9955-642-08-4

Strazdelio dainos : vieno gyvenimo rinktinė / Sigitas Geda ; [iliustravo Rimantas Rolia]. - Vilnius : Kronta, [2005] (Vilnius : A. Jakšto sp.). - 97, [7] p. : iliustr. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-595-41-8 (įr.)

Sudraskyti lapai : [eilėraščiai] / Petras Miliūnas. - Marijampolė : [Piko valanda], 2004. - 59 p. - Tiražas [100] egz. - ISBN 9986-875-95-1

Šimtamečio diemedžio žydėjimas : Marijampolės apskrities literatų ir Vilkaviškio krašto moksleivių kūryba, skirta S. Nėries šimtmečio jubiliejui / [sudarytoja Janina Kurtinaitienė]. - Marijampolė : Piko valanda, 2004. - 117, [3] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-642-02-5

Širdies aidai : [eilėraščiai] / Juozas Šeštokas. - Marijampolė [i.e. Kaunas : Palmarium], 2005 ([Kaunas] : Palmarium). - 98 p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-9699-2-X

Šis bei tas : [eilėraščiai / Egidijus Zenonas Bačiulis]. - [Kaunas : Arx Baltica], 2005 (Kaunas : Arx Baltica). - 106, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Aut. nurodytas virš. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9955-638-08-7

Švyti uždrausta raidė : 1864-1904 metai poezijoje / sudarė Nijolė Petraitytė, Aloyzas Sušinskas. - Šiauliai : Saulės delta, 2004 (Kaunas : Aušra). - 111, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-522-58-5 (įr.)

Tarp akordų : [eilėraščiai] / Irena Vaičiulytė-Bradaitienė. - Marijampolė : Piko valanda, 2004 (Marijampolė : Piko valanda). - 254, [2] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-875-92-7

Tavo akys matė mane : meilės istorija : [romanas] / Sjón ; vertė Jurgita Marija Abraitytė. - Vilnius : Apostrofa, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). - 231 p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-605-13-8 : [15 Lt]

Tekstas ir kontekstas: prasmės formavimasis / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas ; [redakcinė kolegija: Ilona Mickienė (pirmininkė) … [et al.]. - Kaunas : Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas [i.e. Rodiklis], 2004. - 235 p. : iliustr. - Santr. angl., pranc., rus., vok. - Tiražas [150] egz. - ISBN 9955-9390-7-9

Tokios tokelės : [eilėraščiai] / Algirdas Gaidamonis ; [iliustracijos Romo Dubonio]. - Vilnius : Mintis, [2004] (Vilnius : Petro ofsetas). - 118, [1] p. : iliustr. - Tiražas [200] egz. - ISBN 5-417-00865-6 : [5 Lt]

Tvari meilė : [romanas] / Ian McEwan ; iš anglų kalbos vertė Regina Rudaitytė. - Vilnius : Mintis, [2005] (Vilnius : Petro ofsetas). - 292, [1] p. - (Šiuolaikinis Europos romanas). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-417-00875-3 (įr.) : [20 Lt 54 ct]

Zdančių šeimos tragedija : esė / Antanas Matusevičius. - Marijampolė : Piko valanda, 2005 (Marijampolė : Piko valnda). - 22, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-642-06-8

Žolės instinktas : [poezija] / Jonas Liniauskas. - Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). - 167, [1] p. : iliustr. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9955-601-42-6 : [15 Lt]

Žmogui reikia žmogaus / Algimantas Stanaitis. - Marijampolė : Piko valanda, 2004. - 412, [4] p. : portr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-875-86-2

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras