Muzika

KONCERTAI

kovo 4–13

Lietuvos nacionalinė filharmonija

4 d. 18 val. Kaune, Filharmonijoje, 5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas V. Miščiukas (fortepijonas, Rusija). Dir. - A. Markovičius (Serbija). Programoje A. Borodino, S. Rachmaninovo, P. Čaikovskio kūriniai

6 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, - Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro smuikininkų kvartetas. Programoje G.Ph. Telemanno, W.A. Mozarto, J.F. Mazas, R. Hofmanno, G. Bacewicz ir kt. kūriniai

6 d. 18 val. Vilniuje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, – orkestras "Musica humana", Šiaulių valstybinis choras "Polifonija". Solistai G. Skeryte (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), M. Zimkus (tenoras), I. Misiūra (bosas-baritonas). Dirigentai A. Vizgirda ir S. Vaičiulionis. Programoje J.S. Bacho, J.A. Hasse’s kūriniai

7 d. 17 val. Gargžduose, Muzikos mokykloje, 13 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, - R. Vosyliūtė (smuikas), A. Staškus (fortepijonas), I. Baikštytė (fortepijonas). Programoje L. Janįčeko, K. Szymanowskio, G. Enescu, B. Bartóko kūriniai

9 d. 18 val. Kaune, Filharmonijoje, 10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos kamerinis orkestras, Kauno valstybinis choras. Solistai M. Smalakytė (sopranas), S. Šerytė (mecosopranas), M. Zimkus (tenoras), I. Misiūra (bosas-baritonas). Dir. - R. Beckas (Vokietija). Programoje J. Haydno kūriniai

9 d. 17 val. Pakruojyje, Kultūros centre, - kamerinis ansamblis "Musica humana". Solistė R. Maciūtė (sopranas). Programa "J.S. Bachas ir Lietuvos muzika"

12 d. 16 val. Anykščiuose, koplyčioje, - J. Leitaitė (mecosopranas), S. Krinicinas (gitara). Programoje Ispanijos, Lotynų Amerikos šalių, prancūzų ir rusų melodijos

"Šokoladinis Mocartas Lietuvoje"

4 d. 17 val. Jurbarko krašto muziejuje - S. Trimakaitė (sopranas), R. Simanavičius (saksofonas)

6 d. 16 val. Panevėžio dailės galerijoje - monoopera "Žvilgsnis 2". Dalyvauja S. Trimakaitė, R. Simanavičius

7 d. 16 val. Birštono muzikos mokykloje - S. Trimakaitė (sopranas), L. Dužinskas (fortepijonas)

Vilnius

Muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

7 d. 18 val. - A. Sevidovas (fortepijonas, Rusija). Dalyvauja O. Sevidova (fortepijonas, Rusija). Programoje J. Brahmso, S. Rachmaninovo, A. Skriabino kūriniai

10 d. 18 val. - koncertas "XX a. kamerinė muzika". Dalyvauja R. Lipinaitytė (smuikas) ir I. Baikštytė (fortepijonas). Programoje A. Schnittke’s, J. Juzeliūno, V. Barkausko kūriniai

Muzikų rėmimo fondas

7 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje - V. Juozapaitis (baritonas), choras "Ave vita" (meno vad. ir dir. - K. Barysas), R. Marcinkutė - Lesieur (vargonai)

9 d. 18 val. S. Vainiūno namuose - birbynininkai T. Žukauskas, D. Steponavičius, T. Dapkus ir N. Martinaitis, akordeonininkė A. Subačiūtė. Koncertmeisteris J. Brūzga

Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika"

5 - 8 d. Lietuvos liaudies kultūros centre (B. Radvilaitės g. 10) - XII tarptautiniai choro muzikos interpretavimo kursai

8 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A) - Kursų pabaigos koncertas "Būgno gimimas". Atlieka Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika". Dalyvauja A. Anusauskas (fortepijonas). Kursų vad. ir koncerto dir. - B. Chilcott (D. Britanija). Programoje Renesanso ir dabarties britų kompozitorių kūriniai

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

Festivalis "Skambanti banga"

6 d. 15 val. - Mažųjų muzikų paradas

7 d. 12 val. - edukacinė programa "Čiurlionio pasaulis". Susitikimas su M.K. Čiurlionio provaikaičiu pianistu R. Zubovu

7 d. 18 val. - Klaipėdos jaunieji atlikėjai ir muzikos žvaigždės. Dalyvauja solistės N. Petročenko, E. Bagdonaitė, jaunieji Klaipėdos solistai, E. Balsio menų gimnazijos choras, styginių orkestras. Dir. - S. Sondeckis

8 d. 18 val. - A. Ognanoska (fortepijonas, Kroatija), Minsko berniukų choro kapela (vad. - V. Glušakovas), Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių styginių kvartetas (pedagogė A. Vainiūnaitė)

9 d. 18 val. - Lietuvių kompozitoriai - M.K. Čiurlioniui. Dalyvauja solistai, ansambliai, orkestrai iš visų Klaipėdos muzikos mokymo įstaigų

10 d. 18 val. - V. Čepinskis ir styginių ansamblis. Programoje A. Vivaldi, A. Piazollos, A. Corelli, Z. Kodaly, J. Hubay kūriniai