Bibliografija

Bibliografinės žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA

Fantomo skausmas : [romanas] / Arnon Grunberg ; iš nyderlandų kalbos vertė Aušra Gudavičiūtė. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 291, [4] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 5-415-01773-9 (įr.)

Iliada ; Odisėja : [herojinių epų ištraukos] / Homeras ; [parengė Agnė Iešmantaitė ; vertė Antanas Dambrauskas]. - Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). - 98, [1] p. - (Mokinio skaitiniai). - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-06-055-9 : [8 Lt 50 ct]

Kengūros sąsiuvinis : [romanas] / Kobo Abe ; iš prancūzų kalbos vertė Galina Baužytė-Čepinskienė. - Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 157, [3] p. - Tiražas 1600 egz. - ISBN 9955-601-44-2 (įr.) : [15 Lt]

Kur rasti tą Vienintelį? / Bradley Trevor Greive ; [iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė]. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). - 116, [2] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-08-455-3 (įr.) : [11 Lt 42 ct]

Laimės sūnus : "Dinos knygos" tęsinys / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 413, [2]. - (XX amžiaus aukso fondas). - Tiražas 1200 egz. - ISBN 9986-02-448-X (įr.) : [16 Lt 85 ct]

Pabėgęs iš įvykio vietos : [romanas] / Norah McClintock ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 286, [2] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-512-95-4

Pakeliui : eilėraščiai, poema / Vladas Baltuškevičius ; [sudarė Eugenija Vaitkevičiūtė ir Vladas Baltuškevičius]. - Kaunas : [Žurnalas "Nemunas"], 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 143, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-411-47-5

Pasaulis pagal Garpą : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Romualdas Petraitis ir Zita Marienė. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Spauda). - 556, [2] p. - (XX amžiaus aukso fondas). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-08-327-1 (įr.) : [24 Lt 30 ct]

Paskutinė mergina : [romanas] / Stephan Collishaw ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. - Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 325, [3] p. - Tiražas 1700 egz. - ISBN 9955-601-32-9 (įr.) : [24 Lt]

Penktasis Kalnas : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Mafalda Tupė. - 4-asis leid. - Vilnius : Vaga, [2005] (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 175, [1] p. - ISBN 5-415-01299-0

Sielos sparnais : lyrika, baladės, satyros, linkėjimai / Teresė Balkutė. - Trakai : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. Trakų rajono literatų brolija "Aukuras"], 2005 (Trakai : Trakų sp.). - 103, [1] p. : iliustr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-9309-6-9 : [5 Lt]

Spąstai : šiurpios istorijos / Dalė Marija Koniaškinienė. - Vilnius : Vilniaus spaustuvė, 2005 (Vilnius : Vilniaus sp.). - 120 p. - Tiražas 6000 egz. - ISBN 9955-644-03-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Apud Balta Maro : versajoj, rakontoj / Emilija Rapka. - Vilnius : Gelspa, 2005 (Vilnius : Gelspa). - 53, [2] p. : iliustr. - Esp. - Virš. aut. nenurodyta. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-539-27-5

Darant tai : [romanas] / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Rūta Razmaitė. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). - 300, [2] p. - (Beveik suaugę). - Tiražas 3000 egz. (papild.). - ISBN 9955-08-555-X (įr.) : [14 Lt 57 ct]

Draugių būryje : magiška knygelė / [teksto autorės Maviangela Accovis, Federico Taddia ; vertė Katrina Pranckūnaitė ; iliustracijos: Simona Marzorati]. - Vilnius : Egmont Lietuva, [2005] (Vilnius : Spauda). - 96 p. : iliustr. + kortų lap. - (Witch). - Aut. nurodytos kn. metr. - ISBN 9986-22-736-4 : 9 Lt 99 ct

Heroinas : romanas / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Andrius Patiomkinas. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Aušra). - 300, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-08-132-5 (įr.) : [12 Lt]

Hobitas, arba Ten ir atgal : [apysaka-pasaka] / J.R.R. Tolkien ; iš anglų kalbos vertė Bronė Balčienė. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 262, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-08-126-0 (įr.) : [18 Lt 68 ct]

Mažasis vampyras ir didžioji meilė : [apysaka] / Angela Sommer-Bodenburg ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo Amelie Glienke. - Vilnius : Versus aureus, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 116, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-601-43-4 : [10 Lt]

Mišelė XXL : [apysaka] / Christian Bieniek ; iš vokiečių kalbos vertė Gražina Miklaševičiūtė. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 213, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-512-94-6

Pamestinukė : [apysaka] / Jenny Dale ; iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė ; iliustravo Mick Reid. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Aušra). - 111, [1] p. : iliustr. - (Ištikimas draugas). - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-08-419-7 (įr.) : [9 Lt 14 ct]

Petriuko nuotykiai Sibiro platybėse : [apsakymėliai] / Petras Burgaila ; [dailininkė Rūta Baltakienė]. - Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). - 254, [2] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-415-01764-X

Princesė rampos šviesoje / Meg Cabot ; iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). - 222, [1] p. - Ciklo "Princesės dienoraštis" antroji knyga. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-08-542-8 (įr.) : [14 Lt 47 ct]

Ragana Lilė apverčia mokyklą aukštyn kojomis : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Birgit Rieger. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Spauda). - 86, [2] p. : iliustr. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-08-482-0 (įr.) : [9 Lt 14 ct]