Muzika

Leono Povilaičio kūrybos vakaras

kronika

Lapkričio 8 d. Vilniaus rotušėje surengtas kompozitoriaus Leono Povilaičio kūrybos vakaras "Dek, žiburėli". Taip pažymėtas menininko 70 metų jubiliejus.

Gražios sukakties proga prisiminta vaisinga veikla. Lietuvos muzikos akademijoje (tuomet Valstybinėje konservatorijoje) pas prof. J. Ginzburgą baigęs fortepijono, o pas prof. J. Juzeliūną – kompozicijos specialybes, L. Povilaitis kurį laiką dirbo mokytoju Panevėžio muzikos mokykloje, vėliau – dėstytoju ir koncertmeisteriu Vilniaus pedagoginiame institute ir konservatorijoje, muzikinės dalies vedėju Akademiniame dramos teatre. Dirbo ir Vilniaus "Ąžuoliuko" mokykloje. Čia besidarbuodamas L. Povilaitis sumanė ir nuo 1998 m. rengia lietuviškos fortepijono muzikos festivalį-konkursą. Pats būdamas aktyvus fortepijono muzikos, ypač vaikams, kūrėjas, skatina ir kolegas gausinti šio žanro aruodą, pratinti prie nacionalinės muzikos vaikus. Beje, L. Povilaitis – vienas pirmųjų lietuvių kompozitorių, fortepijono koncerte panaudojęs dodekafoninę techniką (1964 m.). Be įvairių kūrinių fortepijonui – siuitų, pjesių ciklų, variacijų ir kt. – L. Povilaitis sukūrė apie 500 dainų, muzikos dramos spektakliams, kino filmams, ir, žinoma, lietuvių liaudies instrumentų orkestrams. Ši kūrybos sritis itin ryški, įvertinta įvairiais apdovanojimais. Pvz., kūriniai "Sutartinė", "To-drylio" lietuvių liaudies instrumentų orkestrams bei pjesės "Dovanėlė" ir "Tūto" kanklių ansambliui apdovanotos respublikinėmis Jono Švedo ir Stasio Šimkaus premijomis, oratorija "Lietuva, žaliasai medi!" pelnė Pasaulio lietuvių stambios formos vokalinių kūrinių ir dainų konkurso Melburne (1989) II premiją, o daina "Vilniaus varpai" – Lietuvos kariuomenės dainų konkurso (1998) III premiją.

Kūryba liaudies instrumentams ir skambėjo L. Povilaičio kūrybos vakare. Taip primintas dar vienas svarbus jo veiklos baras – dar visai neseniai kompozitorius buvo ir Valstybinio dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" meno vadovas. Greta šio ansamblio (vadovaujamo G. Svilainio) jubiliejiniame vakare koncertavo LMA liaudies instrumentų ansamblis "Sutartinė" bei LMTA liaudies instrumentų orkestras (abiejų vadovas – E. Ališauskas). Vakarą žaismingai vedė ir jubiliatą kalbino muzikologas Viktoras Gerulaitis.

"7MD" inf.