Muzika

KONCERTAI

lapkričio 12–21

Lietuvos nacionalinė filharmonija

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - modernaus flamenko grupė "Maestranza" (meno vad. - J.M. Gallardo Del Rey, gitara, Ispanija)

13 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė L. Baronaitė (fortepijonas, Prancūzija). Dir. - M. Pitrėnas. Programoje C. Saint-Saėnso, D. Šostakovičiaus kūriniai

13 d. 17 val., Kaune Filharmonijoje, 14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Kauno valstybinis choras, Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai M. Smalakytė (sopranas), S. Šerytė (mecosopranas), M. Zimkus (tenoras), I. Misiūra (bosas-baritonas). Dir. - J. Frantzas (Vokietija). Programoje G.F. Händelio oratorija "Mesijas"

14 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - džiazo pamoka "Nuo klavesino iki sintezatoriaus". Dalyvauja Kauno bigbendas (vad. R. Grabštas), O. Molokojedovas (klavesinas, vargonai, akordeonas, fortepijonas, sintezatorius), D. Borkovskis (fortepijonas)

16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - P. von Schilhawskio mirties metinėms. Dalyvauja R. Lampsatytė (fortepijonas), V. Mozūraitytė (mecosopranas),

S. Jančaitė (sopranas), A. Vasiliauskas (fortepijonas), V. Vasiliauskas (violončelė). Programoje H. Berliozo, R. Strausso, F. Poulenco, O. Messiaeno, P. Mascagni, G. Verdi kūriniai

17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - "Vilniaus susitikimai. Lapkričio divertismentas". K. Pendereckis (kompozitorius, dirigentas), J. Frantzas (fortepijonas, dirigentas), J. Bašmetas (altas), J. Rachlinas (smuikas), M. Rubackytė (fortepijonas), G. Vainberg-Tatz (fortepijonas), G. Boldoczki (trimitas), D. Brlekas (klarnetas), A. Budrys (klarnetas), R. ir Z. Ibelhauptai (fortepijoninis duetas), Vilniaus festivalio orkestras, Lietuvos kamerinis orkestras, Kauno valstybinis choras. Dir. - R. Šervenikas. Programoje G.Ph. Telemanno, W.A. Mozarto, F.V. Kromerio, L. van Beethoveno, C. Saint-Saėnso, K. Pendereckio kūriniai

17 d. 18 val. Biržų pilyje, 18 d. 18 val. Kauno filharmonijoje - J. Leitaitė (mecosopranas). Dalyvayja S. Krinicinas (gitara). Programoje ispanų ir rusų melodijos

18 d. 18 val. Širvintose, Kultūros centre, 21 d. 16 val. Panevėžyje, Dailės galerijoje, - J. Rimas (obojus, balsas), A. Rimienė (klavišiniai). Programoje lietuvių liaudies dainos, instrumentiniai interliudai, baroko epochos arijos ir šokiai

19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - In memoriam kompozitoriams J. Bašinskui, V. Montvilai, A. Rekašiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai A. Grigorian (sopranas), J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), E. Dauskurdis (bosas). Dir. - J. Domarkas. Dalyvauja muzikologė Ž. Ramoškaitė

Vilnius

Kongresų rūmai

14 d. 19 val. - choro "Jauna muzika" kūrybinės veiklos 15-mečiui. C. Orffo kantatos "Carmina burana" teatralizuotas pastatymas. Rež. ir choreogr. - J. Antonio de los Reyes (Ispanija). Atlieka choras "Jauna muzika". Solistai J. Gedmintaitė (sopranas), K. Alčauskis (tenoras), G. Žalys (baritonas), R. ir Z. Ibelhauptai (fortepijoninis duetas), ansamblis "Giunter Percussion", baleto trupė "Bravo Flamenco" (Ispanija). Dir. - V. Augustinas

Vilniaus rotušė

14 d. 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje - Religinės muzikos ir susikaupimo valanda.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

12 d. 18 val. - V. Landsbergis skambina ir komentuoja naują M.K. Čiurlionio kūrinių fortepijonui leidinį. Dalyvauja J. Bruveris, D. Katkus, A. Radvilaitė, R. Zubovas, R. Milašiūtė, K. Uinskas, D. Kučinskas

15 d. 18 val. - P. Kuncos ir J. Andrejevo kamerinio ansamblio klasių studentai

16 d. 18 val. - B. Vainiūnaitė (fortepijonas)

18 d. 18 val. - L. Naikelienės kanklių klasės studentės

II (Kongresų) rūmų Kamerinėje salėje

12 d. 17 val. - "Ergo ansamble" (Kanada)

17 d. 18 val. - "Lietuvos choro muzikos kūrėjai. Balys Dvarionas". Dalyvauja choras "Vilnius", A. Krikščiūnaitė (sopranas), A. Kisieliūtė (fortepijonas), D. Jozėnas (fortepijonas)

Mažojoje salėje

16 d. 18 val. - S. Vermeerschas (klarnetas, Belgija). Dalyvauja J. Creteur (klarnetas, Belgija)

Šv. Kazimiero bažnyčioje

14 d. 13 val. - Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos vaikų choras (vad. ir dir. - R. Kraucevičiūtė). Dalyvauja I. Gerikaitė (vargonai)

Lietuvos menininkų rūmai

18 d. 19 val. Vilniaus rotušėje - J. Adamonytė (sopranas), vyrų choras "Varpas", Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis orkestras

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

14 d. 14 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje - D. Šakenytė (vargonai), E. Čiplys (birbynė), K. Mikiška (birbynė)

17 d. 18 val. S. Vainiūno namuose - J. Stasiūno gimimo 85-osioms metinėms

17 d. 18 val. Vilniaus rotušėje - Telšių apskrities jaunieji muzikai, J. Gedmintaitė (sopranas), A. Liutkutė (sopranas), D. Praspaliauskis (saksofonas) ir kt.

Kaunas

Kauno filharmonija

Šiuolaikinės muzikos festivalis "Iš arti"

12 d. 18 val. Kauno filharmonijoje - Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika", J. Mintautienė (sopranas ), N. Petročenko (mecosopranas), A. Gilys (tenoras), G. Skliutas (bosas), V. Raginskytė (mecosopranas), I. Klusaitė (smuikas), dalyvauja Kauno styginių kvartetas. Dir. - V. Augustinas. Programoje G. Kuprevičiaus, V. Augustino, G. Svilainio, D. Kairaitytės, Z. Bružaitės, V. Bartulio kūriniai

12 d. 21 val. M.K.Čiurlionio dailės galerijos koncertų salėje - elektroninė ir elektroakustinė muzika

13 d. 15 val. M. Žilinsko dailės galerijoje - H. van Oolwijk (Olandija). BassBoxen /Garso skulptūros ir performansai

13 d. 17 val. VDU Teologijos fakulteto koncertų salėje - LMTA Kompozicijos katedros studentų kūriniai

13 d. 21 val. M.K.Čiurlionio dailės muziejaus koncertų salėje - Kauno styginių kvartetas. Programoje P. Dirmeikio kūriniai

14 d. 17 val. Kauno filharmonijoje - H. van Koolwijk, V. Bartulis, P. Vyšniauskas

15 d. 18 val. Kauno filharmonijoje - "Ebony - kwartet" (Belgija)

16 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertų salėje - šiuolaikinė klarneto muzika. S. Vermeeschas (Belgija), dalyvauja J. Creteur (Belgija)

16 d. 18 val. Kauno filharmonijoje - "Ergo ansamble" (Kanada)

17 d. 18 val. Kauno filharmonijoje - ansamblis "Luminaire", Kauno styginių kvartetas

Druskininkai

Lietuvos muzikos sąjunga

13 d. 16.30 sanatorijoje "Draugystė" - "Didysis muzikų paradas 2004"