Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 12–21

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

12 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - J. Aleksa

13 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

14 d. 12 val. - B. Pawlowskio "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Dir. - A. Šulčys

17 d. 18 val. - I. Stravinskio "ŠVENTASIS PAVASARIS"; C. Orffo "CARMINA BURANA" Dir. - L. Balčiūnas

18 d. 18 val. - M. Urbaičio "ACID CITY". Dir. - M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

12 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

13 d. 18 val. - "GIESMĖ APIE VORUTOS VILKOLAKĮ MINDAUGĄ" (pagal V. Krėvės, Just. Marcinkevičiaus ir M. Zyverto kūrinius). Rež. - V. Grigolis

14 d. 12 val. - J. Dautarto "PELENĖ". Rež. - J. Dautartas

14 d. 19 val. - PREMJERA! "MANO GYVENIMAS". Choreogr. - J. Smoriginas (Vilniaus baletas)

Mažoji salė

12 d. 18 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

13 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

14 d. 16 val. - PREMJERA! W. Shakespeare’o KARALIUS LYRAS". Rež. - V. Masalskis

16 d. 18 val. - PREMJERA! "BOLERO". Choreogr. - A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)

17 d. 18 val. - R. Bacho "DŽONATANAS LIVINGSTONAS ŽUVĖDRA". Rež. - A. Mažeika (Alytaus miesto teatras)

18 d. 18 val. - S. Šaltenio "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC!" Rež. - D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose - M. Ivaškevičiaus "Madagaskaras". Rež. - R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

12 - 14 d. 18 val. - X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas

13 d. 12 val. - N. Lange’o "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. - V. Mazūras (Salėje 99)

14 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež - V. Mazūras (Salėje 99)

Lietuvos rusų dramos teatras

12 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - A. Čerpinas

13 d. 18 val. - R. Belecko "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis

14 d. 18 val. - PREMJERA! P.A. Beaumarchais "FIGARO - ČIA!" Rež. - G. Trostianeckis

"Lėlės" teatras

Didžioji salė

13 d. 12 val. - S. Gedos "KĄ SENELIS PADARYS,VISKAS BUS GERAI". Rež. - R. Driežis

14 d. 12 val. - J. Mačiukevičiaus "BITĖ MAJA". Rež. - V. Mazūras

Mažoji salė

13 d. 14 val. - "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

14 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. - V. Mazūras

Keistuolių teatras

12, 13 d. 19 val. - PREMJERA! S. Šaltenio "Škac, mirtie, visados škac..." Rež. - A. Latėnas

14 d. 15 val. - "Marius ir Miglė"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

12 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

13 d. 18 val. - M. von Mayenburgo "ŠALTAS VAIKAS". Rež. - O. Koršunovas (Klaipėdos dramos teatras)

13 d. 18 val. - A. Galino "SORRY". Rež. - V. Dapšys (Salėje "66")

14 d. 18 val. - R. Harwoodo "KVARTETAS". Rež. - P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)

16 d. 12 val. - R. Nash "LIETAUS!" Rež. - N. Karpuškaitė

17 d. 12 val. - A. Millerio "SALEMO RAGANOS". Rež. - R. Atkočiūnas

17 d. 18 val., 20 d. 16 val. - S. Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež. - V. Tertelis (2 aukšto fojė)

18, 20 d. 18 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas (Ilgoje salėje)

Muzikinis teatras

12 d. 18 val. - I. Kalmano "Bajaderė". Dir. - J. Janulevičius

13 d. 18 val. - G. Verdi "Traviata". Dir. - J. Geniušas

14 d. 12 val. - Z. Bružaitės "Grybų karas ir taika". Dir. - V. Visockis

14 d. 18 val. - I. Kalmano "Silva". Dir. - V. Visockis

17 d. 18 val. - G. Gladkovo " BRĖMENO MUZIKANTAI". Dir. - J. Vilnonis

18 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. - J. Geniušas

Kamerinis teatras

12, 14, 20 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

13 d. 18 val. - J. Glowackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

Lėlių teatras

12 d. 17 val. - S. Nėries šimtmečiui. "IR NENORIU SAU GERESNIO NIEKO…" Rež. - D. Kazragytė

13 d. 12 val. - "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež. - O. Žiugžda

13 d. 16 val. - "OŽIUKO KELIONĖS" (Rzeszowo lėlių teatras "Maska")

14 d. 12 val. - "TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež. - A. Stankevičius

18 d. 18 val. - svečiuose aktorius G. Storpirštis

Klaipėda

Dramos teatras

Didžioji scena

13 d. 18 val. - S. Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež. - V. Tertelis.

14 d. 18 val. - A. Milerio "SALEMO RAGANOS". Rež. - R. Atkočiūnas (Kauno dramos teatras)

17,18 d. 18 val. - S. Šaltenio "ŠKAC, MIRTIE,VISADOS ŠKAC..." Rež. - A. Latėnas (Keistuolių teatras)

Muzikinis teatras

12 d. 18 val. - PREMJERA! I. Kalmano "Čardašo karalienė". Dir. - S. Domarkas

13 d. 18 val. - F. Lehįro "Linksmoji našlė". Dir. - S. Domarkas

14 d. 12 val. - V. Kuprevičiaus "Batuotas katinas". Dir. - D. Zlotnikas

Šiauliai

Dramos teatras

12 d. 18 val. - J. Anouilh’o "GENEROLAI SU SIJONAIS". Rež. - N. Mirončikaitė

13 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys

14 d. 12 val. - G. Solovskio "SKIRIAMA PRINCESEI". Rež. - J. Javaitis

14 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

13, 14 d. 18 val. - PREMJERA! M. Katiliškio "MIŠKAIS ATEINA RUDUO". Rež. - R. Rimeikis

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

12 d. 12 val. - "Laimingasis princas" (O. Wilde’o motyvais)

12 d. 18 val. - "Škac, mirtie, visados škac" (Alytaus miesto teatras)

15 d. 18 val. - R. Harwoodo "Kvartetas". Rež. - P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)