Muzika

KONCERTAI

spalio 15–24

Lietuvos nacionalinė filharmonija

17 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - "Džiazo garsų spalvos". Kauno bigbendas (vad. - R. Grabštas), T. Botyrius (saksofonas), V. Ramoška (trimitas), A. Dunis (gitara), A. Jofė (mušamieji), Vilniaus vaikų ir jaunimo mokyklos jaunieji dailininkai

17 d. 13. 30 Žemaičių Kalvarijoje, Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsilankymo bazilikoje, 18 d. 18 val. Renavo dvare - Čiurlionio kvartetas. Programoje J. Haydno, M.K. Čiurlionio, L. van Beethoveno kūriniai

19 d. 18 val. Kaune, Filharmonijoje, 20 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - K. Lethiec (altas, Prancūzija), D. Geringas (violončelė, Vokietija), Valstybinis Vilniaus kvartetas. Programoje E. Schulhoffo, W. Lutosławskio, W. Braunfelso kūriniai

24 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai: jaunieji atlikėjai - orkestro artistų vaikai. Dir. - M. Pitrėnas

24 d. 18 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje - orkestro "Musica Humana" kūrybinės veiklos 30-mečiui. Dalyvauja Šiaulių valstybinis choras "Polifonija". Solistai R. Maciūtė (sopranas), A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus). Dir. - S. Vaičiulionis. Programoje A. Navako, V. Striaupaitės-Beinarienės, A. Martinaičio, J. S. Bacho kūriniai

Vilnius

Vilniaus rotušė

15 d. 18 val. - koncertas, skirtas Baltosios lazdelės dienai. Dalyvauja choras "Vilnius",

LRT orkestras, I. Linaburgytė (mecosopranas), G. Skerytė (sopranas), J. Vizbaraitė (sopranas), A. Janutas (tenoras), V. Bagdonas (bosas), vokalinis ansamblis "Inmezzo"

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

15 d. 18 val. - V. Gnojekas (saksofonas, JAV), pučiamųjų orkestras "Trimitas" (vad. - A. Budrys). Programoje D. Cimarosos, A. Piazzollos, V. Morosco ir kt. kūriniai

16 d. 16 val. - L. Abariaus jubiliejinis vakaras-koncertas. Dalyvauja VRM vyrų choras "Sakalas" (vad. - R. Makarevičius), LMTA mišrus choras (vad. - P. Gylys, dir. - D. Lazauskienė), LMTA merginų choras (vad. - D. Puišys), LNOBT solistas V. Juozapaitis, pianistai doc. J. Patamsienė, A. Anusauskas

18 d. 18 val. - Ch. Horneris (smuikas) ir Z. Smith (fortepijonas). Programoje J. Gruodžio, F. Schuberto ir kt. kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

17 d. 13 val. - G.J. Čiurilaitė (sopranas) ir jos studentės. Dalyvauja V. Mončytė, I. Ulevičiūtė ir G. Zalatorienė (vargonai). Programoje G.F. Händelio, J.S. Bacho, G. Caccini, T.F. Dubois kūriniai

24 d. 13 val. - B. Vasiliauskas (vargonai). Programoje Ch.V. Stanfordo, E. Elgaro kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

16 d. 18 val. - vargonininkė J. Landsbergytė ir dainininkas D. Sadauskas

Lietuvos menininkų rūmai

21 d. 19 val. Vilniaus rotušėje - G. Jakelaitytė (sopranas), koncertmeisterė A. Pranculytė

Lietuvos muzikų sąjunga

17 d. 16 val. Vilniaus rotušėje - popietė su tarptautinių konkursų laureatu smuikininku M. Švėgžda von Bekkeriu

XV tarptautinis senosios muzikos festivalis "Banchetto musicale"

17 d. 19 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje - "Euroradijo" koncertas iš ciklo "Atradimai". Braunsbergo vargonų tabulatūra. E. Bellotti (vargonai, Italija), choras "Brevis", solistė E. Bagdonaitė, Senosios muzikos ansamblis

14-asis aktualios muzikos festivalis "Gaida 2004"

15 d. 19 val. Šiuolaikinio meno centre - "Die Welt ist Traum(a)" - [džiazas ir romantizmas] (2004). L. Rimša, L. Paulauskis (elektronika, klavišiniai), S. Laroo (trimitas), MC Vlash (repas), P. Geniušas (fortepijonas), D. Palšauskas (violončelė), H. Grigorian (sopranas), L. Navakaitė (mecosopranas), V. Nivinskas (kontrabosas), K. Vaiginis (saksofonas), D. Rudis (mušamieji)

16 d. 19 val., Nacionalinėje filharmonijoje - "Gaida Ensemble". I. Arditti (smuikas), S. M. Sun (sopranas), A. Schreiter (altas), D. Hosefelder (baritonas), A. Luz (režisūra). Dir. - V. Baltakas, M. Piečaitis. Programoje A. Martinaičio, G. Ligeti, V. Baltako, R. Šerkšnytės kūriniai

18 d. 19 val. Vilniaus rotušėje - kamerinis choras "Jauna muzika" (dir. - V. Augustinas). Programoje F. Bajoro, G. Svilainio, V. Augustino, G. Sodeikos, M. Gordono kūriniai

20 d. 19 val. Vilniaus rotušėje - Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, G. Skerytė (sopranas), kamerinis choras "Aidija". Dir. - D. Katkus. Programoje J. Širvinsko, M. Gordono, A. Malcio, A. Jasenkos, B. Kutavičiaus kūriniai

24 d. 19 val. Šiuolaikinio meno centre - G. Sodeikos kamerinė opera "Vienatvė dviese" (2003). Tekstas S. Parulskio, rež. - O. Koršunovas. Atlieka "Gaida Ensemble", dir. - J. Geniušas