Dailė

Nauja, šiuolaikiška kūrėjų banga

VSDK dizaino fakulteto studentų darbų paroda

Eglė Jaškūnienė

iliustracija
V. Antanavičiūtės nuotr.

Vilniaus statybos ir dizaino kolegija sulaukė garbios datos – šiais metais ji švenčia 50-ties metų jubiliejų. Kartu šį jubiliejų pasitinka per paskutinį dešimtmetį gerokai sustiprėjęs ir prasiplėtęs Dizaino fakultetas. Jame šiuo metu yra "Interjero dizaino", "Grafinio dizaino", "Interaktyvaus dizaino" ir "Fotografijos technologijos" katedros.

VSDK pradžia – 1954 m. Įkurtas Vilniaus statybos technikumas, ruošęs ne tik techniko kvalifikacijos absolventus, bet ir technikus-architektus. Šią specialybę galima drąsiai vadinti Dizaino katedros, vėliau – fakulteto embrionu. 1991 m. technikumas reorganizuojamas į Vilniaus aukštesniąją statybos mokyklą ir pradedamos kurti visiškai naujos programos. 1992 m. atsiranda "Interjero ir reklamos" specialybė, o 1996 m. pagal "Phare" programą paruošta "Grafinio dizaino" programa, davusi pradžią Dizaino katedros gimimui. Dabartinė Dizaino fakulteto dekanė Regina Rimkienė prisimena, kad pirmieji (viso labo keturi) specialybės dėstytojai išsiteko trijose senųjų patalpų auditorijose.

Šiandien Dizaino fakultete dirba daugiau nei 35 specialybės dėstytojai, ne tik puikūs pedagogai, bet ir kūrybinės asmenybės. Dizaino, skaitmeninių technologijų, fotografijos, užsienio kalbų ir kiti specialistai turi galimybę dirbti modernizuojamose kompiuterių klasėse, studijose, fotolaboratorijoje su šiuolaikine studijoms skirta įranga. Per neilgą Nepriklausomybės dešimtmetį formuota studijų bazė pradeda duoti realius, apčiuopiamus rezultatus: rengiami bendri projektai su užsienio partneriais, užmegzti ryšiai su mokymo įstaigomis Danijoje, dalyvaujama specializuotose ("Resta", "Mokslas", "Studijos" , "Vivatur") ir kūrybinėse parodose, organizuojami plenerai ir seminarai.

Geriausias studijų brandumo įrodymas VSDK 50-mečio proga – spalio 12–16 d. Vilniaus "Vartų" galerijoje veikianti Dizaino fakulteto studentų darbų paroda. Tai pabrėžė ir parodos atidaryme dalyvavęs gerai pedagoginiuose ir profesiniuose sluoksniuose žinomas architektas prof. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, 1957–1960 m. vadovavęs Vilniaus statybos technikumui. Jį nustebino ne tik išaugęs studentų profesionalumas (ypatingo pagiriamojo žodžio susilaukė fotografai ir grafikai), bet ir nepaprastas kūrybinis polėkis.

Parodoje bandyta atspindėti visų katedrų darbo specifiką, studijų projektus, pademonstruoti savarankiškus studentų kūrybinius darbus. Todėl šalia grafinių projektų eksponuojami piešiniai, tapybos darbai.

Studentų ekspozicijos akcentu tapo trys salės erdvėje drastiškai išsikeroję aitvarai. Jie primena ką tik pasibaigusį tarptautinį jaunimo projektą "Vienas dangus – vienas pasaulis". Net pusantro mėnesio trukusį įtemptą kūrybinį VSDK studentų ir dėstytojų darbą – aitvarų atsiradimo ir gaminimo technologijos studijas – šį rugsėjį vainikavo jaunimo stovykla Nidoje. Jaunimas iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Slovakijos net dešimt dienų tobulino margaspalvius aitvarus, kurie nudžiugino Nidos gyventojus ir svečius.

Kita ekspozicijos įdomybe reiktų laikyti kompiuterines projekcijas ekrane. Tiesa, kompiuteriai čia atlieka ne konceptualių mizanscenų, o tiesiog techninės demonstravimo priemonės vaidmenį. Jos supažindinsime su jauniausiu, vos porą metų teturinčiu, Dizaino fakulteto kūdikiu – "Interaktyvaus dizaino" studentų darbais: grafinėmis vaizdo projekcijomis ir multiplikacija.

Trečia naujovė – fotografijos specialybę pasirinkusių studentų darbai. Neuniversitetines aukštojo mokslo studijas VSD kolegijoje fotografai, iki tol glaudęsi "Technologijos technikumo" pastogėje, pradėjo prieš trejus metus. Tačiau fotografų ir dizainerių "draugystės" nauda parodoje akivaizdi: fotografijose sustiprėjo kūrybiškumo aspektas, o dizainerių darbuose kur kas kūrybiškiau ir profesionaliau nudojamas nuotraukos dokumentalumas.

Taigi, nors ir trumpai, tačiau visgi prestižinėje Vilniaus galerijoje veikianti VSDK Dizaino fakulteto studentų paroda bus įdomi visiems. Vieni čia pasisems drąsių kūrybinių idėjų, kiti susipažins su nauju kasmet tvirtėjančiu dizainerių rengimo centru, jo programomis ir kryptimis. Trečius ji gal paskatins apsispręsti pasirinkti šią studijų kryptį.