Anonsai

Lietuvos respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondas

2005 M. KULTŪROS PROJEKTAMS FINANSUOTI

Parama bus teikiama muzikos, literatūros, dailės, teatro, kino, šokio, liaudies meno, cirko ir kitų kultūros sričių programoms, įgyvendinamoms nuo 2005 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d.

Į paramą taip pat gali pretenduoti projektai, kurių pradžia numatyta iki birželio 30 d. ar parengiamieji darbai bus vykdomi pirmąjį metų pusmetį (išlaidos gali būti daromos iki metų pabaigos).

Fondo taryba, priimdama sprendimus finansuoti kultūros programas, prioritetus teikia:

– Lietuvos kultūros plėtrai ir propagavimui,

– tęstinės kultūros programos projektų materialinei bazei,

– menininkų bei meno kolektyvų dalyvavimui tarptautiniuose konkursuose, stažuotėse, konferencijose, seminaruose, parodose, festivaliuose ir pasaulio menininkų dalyvavimui tokiuose renginiuose Lietuvoje,

– lietuvių literatūros vertėjų rengimui,

– pasaulio elitinės literatūros leidybos rėmimui,

– nacionalinio meno propagavimo pasaulyje programoms,

– jaunųjų menininkų debiutų programoms,

– edukacinėms programoms.

Parama bus teikiama juridinių asmenų pateiktiems projektams.

Kultūros projektų nustatytos formos paraiškos priimamos tik paštu iki 2004 m. lapkričio 15 d. (galioja pašto žymeklyje nurodyta data).

4 paraiškos egzemplioriai (1 originalas ir 3 kopijos) siunčiami adresu: Kultūros ministerija, Kultūros ir sporto rėmimo fondas, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius LT-2600 (telefonai pasiteirauti: 2623072, 8 686 22550, el. paštas giedraitisr@muza.lt).

Pateikti dokumentai negrąžinami.

Paraiškų formas, projektų vertinimo kriterijus galite rasti internete www.ksrf.lt, užsisakyti el. paštu arba gauti Kultūros ministerijoje.