Anonsai

Kultūros ministerija priima paraiškas

2005 m. LIETUVOJE RENGIAMIEMS PROFESIONALAUS MENO TARPTAUTINIAMS FESTIVALIAMS IR KONKURSAMS REMTI IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO

Pretendentai privalo pateikti Kultūros ministerijos nustatytos formos paraišką. Paraiškų formas ir papildomą informaciją galima gauti ministerijos internetinėje svetainėje: www.lrkm.lt arba Kultūros ministerijoje (J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius, tel.: 2620026, onutes@muza.lt).

Paraiškos 5 egzemplioriais (1 orginalas ir 4 kopijos) priimamos iki 2004 m. lapkričio 5 d. (imtinai) nuo 9.00 iki 12.00 val. arba siunčiamos paštu, ant voko nurodant "Profesionalaus ir mėgėjų meno skyriui".

Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos registracijos pažymėjimo bei įstatų (nuostatų) kopijas.

Pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai:

– renginio tarptautinis įvaizdis bei tęstinumas;

– projekto kultūrinis aktualumas;

– projekto idėjos originalumas;

– kiti projekto finansavimo šaltiniai (patvirtinančių dokumentų kopijos).

Šioje programoje neremiami:

– kino meno tarptautiniai festivalių ir konkursų projektai;

– neprofesionalaus meno tarptautiniai festivalių ir konkursų projektai.