Anonsai

Kultūros ministerija priima paraiškas

2005 m. LIETUVOS TEATRŲ PASTATYMAMS IR KONCERTINIŲ ORGANIZACIJŲ KONCERTINĖMS PROGRAMOMS/PROJEKTAMS FINANSUOTI

Paraiškas gali teikti visos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos viešosios įstaigos, išskyrus biudžetines, kitos teisinės formos juridiniai asmenys, kurių viena iš pagrindinių funkcijų yra profesionalaus scenos meno kūrimo ir jo viešo atlikimo organizavimas.

Pretendentai privalo pateikti Kultūros ministerijos nustatytos formos paraišką. Paraiškų formas ir papildomą informaciją galima gauti ministerijos internetinėje svetainėje: www.lrkm.lt arba Kultūros ministerijoje (J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius, tel.: 2616005, jurgisg@muza.lt).

Paraiškos 5 egzemplioriais (1 originalas ir 4 kopijos) priimamos iki 2004 m. lapkričio 5 d. (imtinai) nuo 9.00 iki 12.00 val. arba siunčiamos paštu, ant voko nurodant "Profesionalaus ir mėgėjų meno skyriui".

Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos registracijos pažymėjimo bei įstatų (nuostatų) kopijas.

Pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai:

– socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas (pageidautina programos/projekto recenzija);

– projekto kūrybinės grupės kūrybinis pajėgumas;

– potenciali projekto kultūrinė-geografinė sklaida;

– kiti projekto finansavimo šaltiniai (patvirtinančių dokumentų kopijos).

Neremiami:

– festivalių ir konkursų projektai;

– neprofesionalaus scenos meno projektai.