Anonsai

Kultūros ministerija priima paraiškas

KONKURSINĖMS KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOMS GAUTI

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia paraiškų priėmimą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konkursinėms premijoms:

– Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui (II a. 217 kab., tel.: 2617094, [email protected]);

– premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose (II a. 217 kab., tel.: 2617094, [email protected]);

– premija už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus (II a. 203 kab., tel.: 2620580, [email protected]);

– trys premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą (tel. 2610300, [email protected]).

Pretendentus premijai siūlo kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, taip pat patys darbų autoriai.

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

– pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas (Curriculum vitae);

– dvi rekomendacijos (kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijų, kūrybinių sąjungų, visuomeninių organizacijų, pavienių asmenų);

– pretendento darbų, už kuriuos siūloma premijuoti, sąrašas.

Paraiškos priimamos iki 2004 m. spalio 30 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val.