Anonsai

Kultūros ministerija priima paraiškas

2004 M. PREMIJOMS UŽ AKTUALIAUSIUS IR RYŠKIAUSIUS PUBLICISTINIUS KŪRINIUS KULTŪROS TEMOMIS GAUTI

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia paraiškų priėmimą kasmetinėms konkursinėms premijoms už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis.

Pretendentus premijai gauti gali siūlyti redakcijos, visuomeninės organizacijos, kūrybinės sąjungos.

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

– pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas (Curriculum vitae);

– dvi rekomendacijos (kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijų, kūrybinių sąjungų, visuomeninių organizacijų, pavienių asmenų);

– pretendento darbų, už kuriuos siūloma premijuoti, sąrašas.

Paraiškos priimamos iki 2004 m. spalio 30 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. (II a. 201 kab., tel.: 2621082, [email protected]).