Anonsai

Lietuvos respublikos Kultūros ministerija priima

MENO IR KULTŪROS KŪRĖJŲ PARAIŠKAS 2005 M. VALSTYBĖS STIPENDIJOMS GAUTI

Pretendentas privalo pateikti užpildytą Kultūros ministerijos nustatytos formos paraišką.

Paraiškų formas ir papildomą informaciją galima gauti ministerijos internetinėje svetainėje www.lrkm.lt arba Kultūros ministerijoje (J. Basanavičiaus g. 5, LT- 01118 Vilnius). Telefonai pasiteirauti: 2620026 (muzika, baletas, šokis), 2623817 (dailė ir fotomenas), 2610300 (etninė kultūra), 2620580 (muziejai), 2617094 (literatūra ir bibliotekos), 2616005 (teatras), 2623941 (kinas).

Paraiškos priimamos iki 2004 m. spalio 30 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. arba siunčiamos paštu.