Bibliografija

Bibliografinės žinios

BENDRASIS SKYRIUS

Antikos kultūros bruožai : [paskaitų konspektas] / Valentina Šimkuvienė, Regina Tamulaitienė ; Šiaulių universitetas. - 2-asis patais. ir papild. leid. - Šiauliai : Lucilijus, 2004 (Šiauliai : UAB "Rašteka" : Saulės sp.). - 80 p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-564-89-X : [8 Lt]

Lietuvių scenos darbuotojų sąjunga Chicagoje 1956-1972 m. / [sudarytoja, redaktorė bei įvadinių tekstų autorė Audronė V. Škiudaitė]. - Vilnius : Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). - 275, [1] p. : iliustr., faks. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-9660-2-5 (įr.) : [11 Lt 44 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atgal į vandenį : poezijos rinktinė / Dovilė Zelčiūtė. - Vilnius : Tyto alba, 2004 (Vilnius : Logotipas). - 190, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-16-362-5 : [9 Lt]

Beržų šviesa : eilėraščiai / Jadvyga Černiauskienė. - Vilnius : [UAB "Žygimantų spaustuvė"], 2004 (Vilnius : Žygimantų sp.). - 93, [1] p. : portr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-509-15-5

Chronolitai : mokslinis fantastinis romanas / Robert Charles Wilson ; iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 239, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 311). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-095-8

Druso kronikos : fantastinis romanas / David Gemmell ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 319, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 310). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-094-X

Įstrižai bangų : Finansininko ir Literato dialogas / Vytautas Vebeliūnas, Sigitas Krivickas. - [Vilnius : S. Krivickas, 2004] (Kaunas : UAB "Arx Baltica"). - 285 p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-592-43-5

Nepamirštamieji metai : [apsakymai] / Petras Nakvosas ; [iliustracijos Aldonos Valiulytės-Rakickienės]. - [Vilnius : UAB "Rotas"], 2004 (Vilnius : Rotas). - 182, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-618-08-6

Politika : romanas / Adam Thirlwell ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. - Vilnius : Tyto alba, 2004 (Vilnius : Vilspa). - 285, [1] p. - Tiražas [4000] egz. - ISBN 9986-16-370-6 : [12 Lt]

Poncijaus Piloto atsiminimai : romanas / Anne Bernet ; iš prancūzų kalbos vertė Agnė Judžentytė-Žalguvienė. - Vilnius : Tyto alba, 2004 (Vilnius : Vilspa). - 310, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-16-367-6 (įr.) : [15 Lt]

Ponia su šuniuku : [apsakymai ir apysakos] / Antonas Čechovas ; [sudarytojas Vytautas Visockas]. - Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Spauda). - 272, [3] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-415-01742-9 (įr.)

Sesuo : [romanas] / Keto von Waberer ; iš vokiečių kalbos vertė Indrė Klimkaitė. - Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Spauda). - 141, [2] p. - ISBN 5-415-01743-7

Stebuklingąjį žmogų šaukiu : meilės lyrikos rinktinė / Dalia Milukaitė ; [knyga iliustruota Vidmanto Gervinsko kūrinių fragmentais]. - [Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, [2004] (Marijampolė : UAB "TeleSATpressa" sp.). - 194, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-940-25-7

Už sodo beržų : eilėraščiai / Scholastika Kavaliauskienė. - Vilnius : [UAB "Žygimantų spaustuvė"], 2004 (Vilnius : Žygimantų sp.). - 123, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-509-14-7

Vienišasis prišaukia mirtį : romanas / Ray Bradbury ; iš anglų kalbos vertė Rasa Akstinienė. - Vilnius : Tyto alba, 2004 (Vilnius : Vilspa). - 283, [1] p. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-369-2 (įr.) : [17 Lt]

Viltis iš gatvės / Tim Guénard ; [iš prancūzų kalbos vertė Andrius Leliuga ir Ilona Kušleikaitė]. - Vilnius : UAB "Katalikų pasaulio leidiniai", 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 151, [1] p. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9955-619-19-8 : [9 Lt 50 ct]

Vyrą pagarbinki, mūza… : apysaka Homero vertėjui Jeronimui Raliui atminti / Izidorius Ignatavičius. - Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - 291, [1] p. - ISBN 9955-534-78-8

Žmogus, kuris buvo Ketvirtadienis : košmaras : [romanas] / Gilbert Keith Chesterton ; [iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė]. - Vilnius : UAB "Katalikų pasaulio leidiniai", 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 198, [2] p. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-619-24-4 : [15 Lt]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Atsikrausto kiaulė! : [pasaka] / Claudia Fries ; [vertė Vida Bėkštienė]. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - [26] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-512-64-4 (įr.)

Atsiprašau… Ar jūs ragana? : [pasaka] / tekstą parašė Emily Horn ; [vertė Vida Bėkštienė] ; iliustravo Paweł Pawlak. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - [26] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-512-62-8 (įr.)

Išsilavinęs vilkas : [pasaka] / tekstą parašė Becky Bloom ; [vertė Kristina Kudirkienė] ; iliustravo Pascal Biet. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - [26] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-512-63-6 (įr.)

Trys norai, šeimininke : [pasaka] / Gianluca Garofalo ; [vertė Vida Bėkštienė]. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - [26] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-512-65-2 (įr.)

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras