Literatūra

VAKARAI

spalio 8–17

Vilnius

Rašytojų klubas

12 d. 17 val. - A. Andriuškevičiaus kūrybos vakaras su esė knyga "Rašymas dūmais". Dalyvauja A. Andriuškevičius, K. Nastopka, R. Dubinskaitė

12 d. 17 val. Prienų kultūros centre - literatūros vakaras "Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje". Dalyvauja V. Bubnys, E. Kurklietytė, E. Bukelienė, G. Urbonaitė

14 d. 17 val. - pokalbis "Kokios knygos augina vaikus?" Dalyvauja G. Adomaitytė, V. Kukulas, B. Balčienė, L. Jakonytė, K. Urba, A. Augustaitienė ir kt.

Vilniaus mokytojų namai

8, 9 d. 10 - 18 val. - "Sodo kraitė"

12 d. 18 val. Svetainėje - "Pasidainavimų vakaras su Veronika". Svečiuose G. žiliys

13 d. 12 val. Didžiojoje salėje - "Sveiko miesto diena"

13 d. 18 val. Svetainėje - "Vilniaus amatai: praeitis, dabartis". Svečiuose istorikas R.A. Čaplinskas

13 d. 17 val. Didžiojoje salėje - svečiuose žemaičių muziejus "Alka"

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

8 d. 17 val. - E. Kurklietytės romano "Lyla" pristatymas

9 d. 16 val. - D. Zelčiūtės poezijos rinktinės "Atgal į vandenį" pristatymas