Teatras

SPEKTAKLIAI

spalio 8–17

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

8, 9 d. 18 val. Kamerinėje salėje - Operos studijos koncertas "Su meile…"

15, 16 d. 18 val. - PREMJERA! J.F. Halevy "ŽYDĖ". Muzikinis vad. ir dir. - J. Aleksa, rež. ir scenogr. - G. Krämeris (Vokietija), kost. dail. - I.I. Glathar (Vokietija)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

9 d. 18 val. - PREMJERA! I. Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež. - J. Dautartas

10 d. 18 val. - "GIESMĖ APIE VORUTOS VILKOLAKĮ MINDAUGĄ". Rež. - V. Grigolis

12 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež. - J. Dautartas

13 d. 18 val. - P. Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas

Mažoji salė

9 d. 16 val. - I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

Valstybinis jaunimo teatras

8 d. 18 val. - O. Danilovo "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež. - K. Smoriginas

9 d. 12 val. - V. Mazūro "PELIUKAS MUZIKANTAS". Rež. ir dail. - V. Mazūras (salė 99)

9 d. 18 val. - "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS". Rež. - C. Graužinis

10 d. 12 val. - "BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI". Rež. - A. Vidžiūnas

10 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež. - A. Latėnas

13 d. 18 val. - šokio spektaklis "NĖŠČIA TYLA". Choreogr. - A. Naginevičiūtė (Lietuvos šokio informacijos centras)

14, 15 d. 18 val. - A. Camus "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas

Lietuvos rusų dramos teatras

16, 17 d. 18 val. - PREMJERA! P.O. Beaumarchais "FIGARO - ČIA!" Rež. - G. Trostianieckis

Anželikos Cholinos šokio teatras

10 d. 16 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - "BERNARDOS ALBOS NAMAI". Choreogr. - A. Cholina

Vilniaus "Lėlės" teatras

9, 10 d. 12 val. - A. Ališausko "TRYS BRANGENYBĖS". Rež. ir dail. - R. Driežis

Mažoji salė

9 d. 14 val. - A. Gudelio "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež. ir dail. - R. Driežis

10 d. 14 val. - "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

Keistuolių teatras

8, 9 d. 19 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

10 d. 15 val. - "MARIUS IR MIGLĖ"

15 d. 19 val. - "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež. - A. Giniotis

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

7, 8, 14, 15 d. 19 val., 9 d. 15 ir 19 val. - "DANGAUS KELEIVIS". Rež. - O. Kesminas.

Raganiukės teatras

9 d. 12 val. - "NAUJIEJI PIFO NUOTYKIAI"

10 d. 12 val. - "VIENO DINOZAURO ISTORIJA"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

8 d. 18 val. - PREMJERA! Aristofano "DEBESYS". Rež. - A. Vidžiūnas

8 d. 21 val. - PREMJERA! S. Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež. - V. Tertelis (2 aukšto fojė)

9 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

10 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys

14 d. 18 val. - J.L. Lagarse’o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas

15, 16 d. 18 val. - PREMJERA! P. Turinni "ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ". Rež. - T. Hinterbergeris (Austrija)

17 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

Valstybinis muzikinis teatras

9 d. 18 val. - I. Kalmano "SILVA". Dir. - V. Visockis

10 d. 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. - V. Visockis

10 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA". Dir. - J. Geniušas

13 d. 18 val. - J. Offenbacho "ORFĖJAS PRAGARE". Dir. - V. Visockis

14 d. 18 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

15 d. 18 val. - Ch. Gounod "MARGARITA". Dir. - J. Geniušas

Kauno jaunimo kamerinis teatras

8, 14, 15, 17 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

9 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež. - S. Rubinovas

10 d. 18 val. - PREMJERA! L.S. Černiauskaitės "PJESĖ TRIMS MOTERIMS IR LIUDVIKO LAVONUI". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

8, 9 d. 18 val. - "KATYTĖ "P" (pagal E. Ensler). Rež. - V. Balsys

10 d. 14 val. - "ŽVAIGŽDĖ, KURIOS KRŪTINĖJE KAŽKAS TUKSĖJO". Rež. - A. Dilytė

15, 16 d. 18 val. - T. Dorsto "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež. - V. Balsys

Lėlių teatras

8 d. 18 val. - koncertas "Rudens dainos"

9 d. 12 val. - "GELBĖKIM GUGUTĮ". Rež. - A. Stankevičius

10 d. 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež. - A. Stankevičius

14 d. 17 val. - poezijos ir romansų vakaras "RUDENS SODE". Rež. - D. Kazragytė

Modernaus šokio festivalis

8 d. 19 val. Vytauto Didžiojo universitete - "Edgeworks Dance Theatre" (JAV); "Pat Cremins Dance Company" (JAV); "Olga Zitluhina Dance Company" (Latvija)

9 d. 19 val. Vytauto Didžiojo universitete - "Group Motion Dance Company" (JAV); "Charles Anderson Dance Theater X" (JAV); "Sally - Anne Friedland Dance Company" (Izraelis)

10 d. 19 val. Vytauto Didžiojo universitete - "Jose Limon Dance Company" (JAV)

11 d. 18 val. Nacionaliniame dramos teatre - "Jose Limon Dance Company" (JAV)

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

8 d. 18 val. - Žemaitės "TRYS MYLIMOS". Rež. - K. Macijauskas

9 d. 18 val. - M. McDonagho "LINEINO GROŽIO KARALIENĖ". Rež. - G. Padegimas

10 d. 12 val. - H.K. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - R. Kaubrys

10 d. 18 val. - E. Olbio "VISKAS SODE". Rež. - A. Vizgirda

Mažoji scena

9 d. 12 val. - K. Kubilinsko "KAIP VILKAS UODEGĄ PRIŠALO". Rež. - E. Jokubauskas

Šiauliai

Dramos teatras

8 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. - A. Pociūnas

9 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys

10 d. 12 val. - B. Junger "BALTOJI ROŽĖ". Rež. - N. Mirončikaitė

10 d. 18 val. - P. Schenault "Į SVEIKATĄ, PONE!". Rež. - N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

8 d. 11 val. - M. Urbaičio "ŠALTOJI ŠIRDIS". Rež. - V. Mazūras

8 d. 18 val. - Ž. Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež. - V. Kupšys

9 d. 18 val. - T. Stoppardo "TIKRAS DALYKAS". Rež. - R. Atkočiūnas

10 d. 18 val. - E. Tompsono "PRIE AUKSINIO EŽERO". Rež. - R. Banionis

15 d. 18 val. - A. Petrovos "NESIJUOK SAVO ARTIMO ŽMONOS ĮKANDIN". Rež. - N. Miteva