Kinas

KINO REPERTUARAS

balandžio 16–25

iliustracija
"Alkani kūnai"

Vilnius

Lietuva

Didžioji salė

16 - 22 d. - Skūbis Dū (JAV) - 12.15

Pianistas (Prancūzija, Lenkija, Vokietija, D. Britanija) - 14.15

Frida (JAV, Kanada) - 17 val.

Garbinga kurtizanė (JAV) - 19.15

Fandango (Vokietija) - 21.30

Salė 88

16 - 22 d. - Karlsonas, kuris gyvena ant stogo (Švedija) - 12 val.

Lengvas raganavimas (rež. I. Kurklietytė) - 17.45

Egzistencija (rež. G. Beinoriūtė) - 18.15

Myli, nemyli (Prancūzija) - 13.45, 19 val.

Sekso pamokos (JAV, Vokietija) - 15.45, 21 val.

Coca-cola Plaza

16 - 22 d. - Kristaus kančia (JAV) - 11.10, 13.40, 16.20, 19, 21.50

16 - 20 d. - Alkani kūnai (JAV) - 12.40, 14.50, 17, 19.10, 21.30; 21, 22 d. - 17, 19.10, 21.30

22 d. - Idalgas (JAV) - 19, 21.50

16 - 22 d. - Kartą Meksikoje (JAV) - 10.30, 12.50, 15.10, 17.30, 19.40, 21.50

Pasiklydę vertime (JAV) - 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 22 val.

Mylėti(s) smagu (JAV) - 10.50, 13.30, 16.10, 18.50, 21.40

16 - 18 d. - Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti (JAV) - 10.30, 12.20, 14.10, 16, 17.50; 19 - 22 d. - 10.50, 12.50, 14.40, 16.40

16 - 18 d. - Brolis lokys (JAV) - 11, 12.50, 14.40, 16.40; 19 - 22 d. - 10.30, 12.10, 16.40

16 - 18 d. - Katinas su skrybėle (JAV) - 10.30, 12.10, 14, 15.40, 17.20; 19 - 22 d. - 12.20, 16, 17.40

16 - 18 d. - Piteris Penas (JAV) - 10.30, 12.50, 15.10, 17.30; 19, 20 d. - 12, 14.20, 16.40; 21, 22 d. - 12, 14.20

16 - 18 d. - Šaltasis kalnas (JAV) - 18.30, 21.30; 19 - 22 d. - 13.50, 18.30, 21.30

16 - 18 d. - Kruvinosios skerdynės Teksase (JAV) - 19.40, 21.40; 19 - 22 d. - 14, 19.30, 21.40

16 - 18 d. - Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 19.50, 22.10; 19, 20 d. - 19.10, 21.40

16 - 18 d. - Ir čia priėjo Poli (JAV) - 19.10; 19 - 21 d. - 21.10

16 - 18 d. - Monstras (JAV) - 21 val.; 19 - 21 d. - 18.50

Forum Cinemas Akropolis

16 - 18 d. - Kristaus kančia (JAV) - 10, 12.15, 14.45, 17.10, 19.45, 22.10; 19 - 22 d. - 10.20, 13, 15.40, 18.30, 21.10

16 - 18 d. - Kartą Meksikoje (JAV) - 10.10, 12.20, 14.30, 18, 20.10, 22.20; 19 - 22 d. - 11.50, 13.55, 17.55, 20.15, 22.20

16 - 18 d. - Mylėti(s) smagu (JAV) - 16.35, 19.10, 22 val.; 19 - 22 d. - 12.10, 16.50, 19.30, 22 val.

16 - 18 d. - Pasiklydę vertime (JAV) - 13.50, 19.20, 21.25; 19 - 22 d. - 10.30, 14.15, 18, 20.05, 22.10

16 - 18 d. - Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti (JAV) - 10.20, 12.30, 14.20, 16.10; 19 - 22 d. - 10.10, 14.50

16 - 18 d. - Katinas su skrybėle (JAV) - 10.30, 12.05, 16, 17.40; 19 - 22 d. - 12.35, 16.20

16 - 18 d. - Brolis lokys (JAV) - 10.30, 12.15, 14, 15.45; 19 - 22 d. - 12.45, 16.45

16 - 18 d. - Piteris Penas (JAV) - 10.15, 12.35, 15, 17.20; 19 - 22 d. - 10.30, 14.30

16 - 18 d. - Gotika (JAV) - 10.40, 17.30; 19 - 22 d. - 11, 15.25, 19.50

16 - 18 d. - Meilė ateina netikėtai (JAV) - 10.40, 14.50, 19 val.; 19 - 22 d. - 10.40, 14.50, 19 val.

16 - 18 d. - Kruvinosios skerdynės Teksase (JAV) - 12.45, 17, 21 val.; 19 - 22 d. - 12.40, 17, 21 val.

16 - 18 d. - Šaltasis kalnas (JAV) - 17.30, 20.30; 19 - 22 d. - 18.30, 21.30

19 - 22 d. - Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 10, 16 val.

16 - 18 d. - Ir čia priėjo Poli (JAV) - 19.40, 21.35; 19 - 22 d. - 14, 16.15, 18.20

16 - 18 d. - Laiko įkaitai (JAV) - 12.40, 19.25; 19 - 22 d. - 13, 17.25, 21.50

16 - 18 d. - Nuostabus protas (JAV) - 14.55, 21.45; 19 - 22 d. - 11.20, 20.15

"Skalvijos" kino centras

16 - 22 d. - Viso gero, Leninai (Vokietija) - 17 val.

16 - 18, 20, 22 d. - Itališkas apiplėšimas (JAV, Prancūzija) - 19 val.

16 - 20, 22 d. - Beprotiška vagystė (JAV) - 21 val.

19 d. - Lietuvių kino vakaras. A. ir A. Selenių animaciniai filmai - 19 val.

21 d. - ciklas "Žvaigžės be būtojo laiko". "Paryžius - Teksasas" (rež. W. Wenders, Vokietija, Prancūzija, D. Britanija) - 19 val.

Ozo kino salė

16 d. - Viskas, ką jūs norėjote žinoti apie seksą, bet nedrįsote paklausti (rež. W. Allen) - 18 val.; 17 d. - Vudstokas (rež. M. Wadleigh) - 16 val.; 19 d. - Skrydis virš gegutės lizdo (rež. M. Forman) - 18 val.; 20 d. - Stalkeris (rež. A. Tarkovskis) - 18 val.; 21 d. - Mirtis Venecijoje (rež. L. Visconti) - 18 val.; 22 d. - Rudens sonata (rež. I. Bergman) - 18 val.

Kaunas

Planeta

16 - 22 d. - Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti (JAV) - 11, 14.45; Kristaus kančia (JAV) - 12.30; 16.30; 19; 21.15

Senasis trestas

16 - 22 d. - Brolis lokys (JAV) - 11 val.

Katinas su skrybėle (JAV) - 12.30; Mylėti(s) smagu (JAV) - 21.15; Kartą Meksikoje (JAV) - 14, 16, 19.30; Gotika (JAV) - 17.45

Mažoji salė

16 - 22 d. - Katinas su skrybėle (JAV) - 11.15; Brolis lokys (JAV) - 14.30; Užmušti karalių (JAV) - 12.45, 17.30; Ir čia priėjo Poli (JAV) - 16 val.

Kruvinosios skerdynės Teksase (JAV) - 19.15

Šaltasis kalnas (JAV) - 21 val.

M. Žilinsko galerijos kinas

17 d. - Pasikalbėk su ja (rež. P. Almodovar, Ispanija) - 14 val.

18 d. - Moterys ties nervų krizės riba (rež. P. Almodovar, Ispanija) - 14 val.

Klaipėda

Žemaitija

16 - 22 d. - Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti (JAV) - 10.15, 15.45; Kristaus kančia (JAV) - 11.45, 19, 21.15; Kartą Meksikoje (JAV) - 14, 17.15

Mažoji salė

Piteris Penas (JAV) - 10.30, 15 val.; Katinas su skrybėle (JAV) - 12.15; Brolis lokys (JAV) - 13.30; Po 18 metų (JAV) - 16.45; Mylėti(s) smagu (JAV) - 18.15; Užsičiaupk (Prancūzija) - 20.15; Smėlio ir rūko namai (JAV) - 21.45

Jūratė ir Kastytis

16 - 22 d. - Stebuklingas miškas (JAV) - 14.30, 16 val.; Iksmenai 2 (JAV) - 17.30, 20 val.

Šiauliai

Saulė

16 - 22 d. - Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti (JAV) - 11, 12.45

Kartą Meksikoje (JAV) - 14.30, 18, 21.35

Užsičiaupk (Prancūzija) - 16.25, 20 val.

Laikas

Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis

16 d. - Smūgiuok kaip Beckhamas (D. Britanija) - 11 val.; 18 d. - 14.35

16 d. - Jūs ir nesapnavote (Rusija) - 13 val.; 17 d. - 14.10

16 d. - Skraidanti klasė (JAV) - 14.45; 18 d. - 12.25

17 d. - Gražuolė (rež. A. Žebriūnas) - 11 val.

17 d. - Riešutų duona (rež. A. Žebriūnas) - 12.45; 18 d. - 11 val.

16 - 22 - Aleksas ir Ema (JAV) - 15.05

16 - 18 d. - Užmušti karalių (JAV) - 19.05; 19 - 22 d. - 13.15, 19.05

16 - 22 d. - Dozė (JAV) - 21 val.

16 - 18 d. - Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 16.50; 19 - 22 d. - 11, 16.50

Panevėžys

Garsas

16 - 22 d. - Interstella 5555 (Japonija) - 12 val.;

Aleksas ir Ema (JAV) - 13.15; Lilija amžinai (Danija, Švedija) - 15.15, 19.15; Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 17.15; Kita lovos pusė (JAV) - 21.15

Mažoji salė

16 - 22 d. - Užsičiaupk (Prancūzija) - 12.30

Šalin meilę (JAV) - 14 val.; Kita lovos pusė (JAV) - 16 val.; Aleksas ir Ema (JAV) - 18 val.;

Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 20 val.

Mažeikiai

Eos

16 - 20 d. - Įtariamasis (JAV) - 16 val.; 22 d. - 18.30; 21 d. - 21 val.

16, 17, 20 d. - Ekstremalus greitis (JAV) - 18.30 val.; 18, 19, 22 d. - 21 val.; 21 d. - 16 val.

16, 17, 20 d. - Ir čia priėjo Poli (JAV) - 21 val.; 18, 19, 21 d. - 18.30; 22 d. - 16 val.

17, 18 d. - Sinbadas: septynių jūrų legenda (JAV) - 11.30