Bibliografija

Bibliografinės žinios

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA

Moralinis ir etinis asmenybės ugdymas : [vadovėlis] / Gediminas Beržinskas. - Vilnius : [G. Beržinskas], 2004 (Vilnius : Baltijos kopija). - 216, [1] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-592-37-0 : [20 Lt]

Problemos : filosofijos leidinys / Vilniaus universitetas ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Česlovas Kalenda … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1990- . - Paantr.: mokslo darbai, 1998- . - Ankstesnė antr.: Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Problemos, ISSN 0203-7238, 1968-1990. - ISSN 1392-1126

T.65 (2004). - 2004 (Vilnius : VU l-klos sp.). - 226, [1] p. : iliustr. - Str. ir santr. liet., angl.

ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI. TAUTOSAKA

Tautosakos darbai = Folklore studies : Lietuvių tautosakos archyvo leidinys / redaktorius Jonas Balys. - Kaunas : Lietuvių tautosakos archyvas, 1935-1940, 1992- . - Nuo 1992 priešantr.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - Red.: Leonardas Sauka, 1992- . - Nuo 1992 leid. v.: Vilnius. - Leid.: Lituanistikos instituto Lietuvių tautosakos archyvas, 1940; Academia, 1992; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993- . - Leistas 1935-1940; atkurtas 1992. - ISSN 1392-2831

[T.] 18(25) / parengė Austė Nakienė. - 2003 (Vilnius : Spauda). - 270, [2] p. : iliustr., faks., gaid. - Str. ir santr. liet., angl. - Tiražas 500 egz.

[T.] 19(26) / parengė Lina Būgienė. - 2003 (Vilnius : Spauda). - 331, [2] p. : iliustr., faks., gaid., portr. - Dalis gretut. teksto liet., rus. - Santr. angl. - Tiražas 500 egz.

MENAS

Kur rasti tą Vienintelį? / Bradley Trevor Greive ; [iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė]. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). - 116, [2] p. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-08-455-3 (įr.) : [11 Lt 42 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA

Apgaulinga Venecijos šviesa : romanas / Juan Manuel de Prada ; iš ispanų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. - Vilnius : Tyto alba, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). - 316, [1] p. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-341-2 (įr.) : [14 Lt]

Auksinės sielos žmonės : [atsiminimai] / Algirdas Bakūnas. - Vilnius : Danielius, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). - 143, [1] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-476-24-9

Dėdės Tomo trobelė : [romanas] / Harriet Beecher Stowe ; iš anglų kalbos vertė Vanda Šiugždinienė. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Spauda). - 358, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-08-453-7 (įr.) : [16 Lt 76 ct]

Gyvenimo mozaika : [eilėraščiai, dienoraščiai, laiškai] / Stefanija Savickienė ; [sudarė Vytautas Savickis]. - 2-asis papild. leid. - [Vilnius : UAB "Vilniaus spaustuvė"], 2003 (Vilnius : Vilniaus sp.). - 237, [1] p. : iliustr., faks. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-9528-1-4

Kaip būti geru žmogumi : romanas / Nick Hornby ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. - Vilnius : Alma littera, 2004 (Vilnius : Spauda). - 318, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-449-9 (įr.) : [15 Lt 24 ct]

Kengūros : [romanas] / Dominique Barbéris ; iš prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). - 157, [2] p. - (Keista kolekcija). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-08-459-6 (įr.) : [10 Lt 66 ct]

Monikai reikia meilės : [romanas] / Daiva Vaitkevičiūtė. - 5-asis leid. - Panevėžys : R. Magilienės įmonė "Magilė", [2004] ([Vilnius] : Spauda). - 347, [1] p. - ISBN 9986-956-25-0

Naktų knyga : romanas / Sylvie Germain ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). - 237, [2] p. - (Dvidešimto amžiaus aukso fondas). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-08-443-X (įr.) : [16 Lt 67 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Atskalūno laiškai : [romanas] / Stephen Chbosky ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. - Vilnius : Alma littera, 2004 (Kaunas : Spindulys). - 220, [3] p. - (Beveik suaugę). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-08-469-3 (įr.) : [12 Lt 72 ct]

Auksaplaukė ir trys meškiai / [iš lenkų kalbos vertė Filomena Kuliešienė ; dailininkas Carlos Busquets]. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", [2004] (Spausd. Slovakijoje). - [16] p., [2] įd. lap. : iliustr. - (Pasakaitės su lipdukais). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-573-55-4 : [4 Lt 50 ct]

Bitutės Zuzės nuotykiai / tekstų autorė Laimutė Černiauskienė ; dailininkė Diana Lukošiūnaitė. - [Kaunas] : Druskininkų miškų urėdija [i.e. UAB "Arx Baltica"], 2004 (Kaunas : Arx Baltica). - 29, [3] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodyta. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-9658-3-5

Duobės : [apysaka] / Louis Sachar ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus ; iliustravo Rima Maminskaitė. - Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). - 238, [1] p. : iliustr. - (10+). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-08-446-4 (įr.) : [12 Lt 80 ct]

Varliukas karalaitis / [iš lenkų kalbos vertė Filomena Kuliešienė ; dailininkas Carlos Busquets]. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", [2004] (Spausd. Slovakijoje). - [16] p., [2] įd. lap. : iliustr. - (Pasakaitės su lipdukais). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-573-56-2 : [4 Lt 50 ct]

Vieno bučinio negana : [apysaka] / Hortense Ullrich ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. - Vilnius : Alma littera, 2004 (Vilnius : Spauda). - 140, [2] p. - (Šaunioms mergaitėms - šaunios knygos!). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-462-6 : [8 Lt]

Vilkas ir septyni ožiukai / [iš lenkų kalbos vertė Filomena Kuliešienė ; dailininkas Carlos Busquets]. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", [2004] (Spausd. Slovakijoje). - [16] p., [2] įd. lap. : iliustr. - (Pasakaitės su lipdukais). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-573-54-6 : [4 Lt 50 ct]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras