Literatūra

VAKARAI

balandžio 16–25

Rašytojų klubas

19 d. 17 val. - A. Sprauniaus kūrybos vakaras su nauja poezijos knyga "Letos pliažai saulėti". Dalyvauja poetai M. Burokas, D. Čepauskaitė, R. Stankevičius, A. Šlepikas, V. Girdzijauskas

20 d. 17 val. - vakaras, skirtas poetės V. Šulcaitės 75-osioms gimimo metinėms. Bus pristatyta eilėraščių knyga "Sielos atšilimas" (išleido leidykla "Charibdė"). Dalyvauja poetas A. Baltakis, lituanistė B. Ilgūnienė, leidyklos "Charibdė" direktorė R. Kubilienė, Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos direktorė B. Ruzgienė, aktorė G. Urbonaitė, skaitovės M. Bimbaitė, E. Skaraitė, dainininkė S. Trimakaitė, pianistė S. Eidukonytė

22 d. 15 val. - 2004-ųjų metų "Varpų" literatūrinės premijos laureato pagerbimas. Literatūros almanacho "Varpai 2004 (18)" pristatymas. Dalyvauja literatūrologė V. Daujotytė, rašytojai V.P. Bložė, A. Juozaitis, J. Liniauskas, V. Martinkus, J. Mikelinskas, S. Peleckienė, L. Peleckis-Kaktavičius

Radvilų rūmai

20 d. 17.30 - vakaras "Kūrybinė branda: keliai, kuriais ateinama į ją". Dalyvauja R. Budrys, A. Šaltenis, V. Krutinis, L. Tuleikis, A. Petrulis, V. Valius, A. Stasiulevičius, A. Butrimas. Muzikuos M. Pupkovas (fleita), dainuos L. Mukaitė ir modernizuoto folkloro grupė "Virvytė"

Vilniaus rotušė

17 d. 15 val. - "Vilniaus anykštėnų sambūrio" renginys, skirtas J. Biliūno 125-osioms gimimo metinėms paminėti

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

16 d. 15 val. - leidinių parodos "Lietuvos tūkstantmečio programos leidiniai" atidarymas. Parodoje bus eksponuojami LTM direkcijos finansiškai paremti naujausi Lietuvos istorijos, kultūros, literatūros leidiniai. Dalyvauja G. Ilgūnas, E. Ulčinaitė,

E. Rimša, senosios muzikos ir šokio vaikų teatro "Puelli Vilnenses" muzikantų grupė

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

21 d. 9 val. - konferencija "Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos". Bus atidaryta paroda "Keturi lietuviškos spaudos draudimo dešimtmečiai Panevėžio krašte: knygos, žmonės, atmintis"