Teatras

SPEKTAKLIAI

balandžio 16–25

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

16 d. 18 val. - "RUSIŠKASIS HAMLETAS"

17 d. 18 val. - F. Leharo "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. - J. Geniušas

18 d. 12 val. - M. Theodorakio "GRAIKAS ZORBA". Dir. - M. Staškus

21 d. 18 val. - PREMJERA! R. Wagnerio "SKRAJOJANTIS OLANDAS". Dir. - G. Rinkevičius, rež. - F. Zambelle (JAV)

22 d. 18 val. - G. Verdi "AIDA". Dir. - J. Aleksa

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

17 d. 18 val. - P. Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas

18 d. 12 val. - G. Rodario "ČIPOLINAS". Rež. - E. Jaras

18 d. 18 val. - G. Flaubert’o "MADAM BOVARI". Rež. - J. Vaitkus

22 d. 18 val. - J. Ortono "GROBIS". Rež. - A. Večerskis

Mažoji salė

22 d. 13 val. - "LAIMINGASIS PRINCAS". Rež. - L. Liausaitė (Alytaus miesto teatras)

22 d. 18 val. - PREMJERA! S. Šaltenio "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC!". Rež. - D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

Gedimino pr. 22

16 d. 18 val., 21 d. Jonavoje, 22 d. Ukmergėje, 23 d. Alytuje, 24 d. Kaune - B. Srbljanović "ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS". Rež. - R. Tuminas

17 d. 18 val. - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. - R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras

16 d. 19 val. NDT Mažojoje salėje - M. Ivaškevičiaus "MALYŠ". Rež. - M. Ivaškevičius

17 d. 16 val. - M. von Mayenburgo "UGNIES VEIDAS". Rež. - O. Koršunovas

18 d. 12 val. - W. Shakespeare’o "VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS". Rež. - O. Koršunovas

18 d. 19 val. - M. Ravenhillo "SHOPPING AND FUCKING". Rež. - O. Koršunovas

19 d. 18.30 NDT Didžiojoje salėje - M. Bulgakovo "MEISTRAS IR MARGARITA". Rež. - O. Koršunovas

20 d. 18.30 - Sofoklio "OIDIPAS KARALIUS". Rež. - O. Koršunovas

21 d. 18.30 - W. Shakespeare’o "ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA". Rež. - O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

16, 17 d. 18 val. - PREMJERA! A. Camus "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas

18, 25 d. 12 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

18 d. 18 val. - A. Nikolaji "BŪK VYRAS, ČELESTINO". Rež. - J. Tūras

21 d. 18 val. - P. Marberio "www.prisilietimas.net." Rež. - R. Atkočiūnas

Rusų dramos teatras

17, 18, 25 d. 18 val. - PREMJERA! R. Cooney "NR. 13". Rež. - E. Murašovas

18 d. 12 val. - S. Aksakovo "RAUDONOJI GĖLELĖ". Rež. - J. Popovas

"Lėlės" teatras

17 d. 12 val. - S. Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

17 d. 18 val. - Y. Michimos "PANELĖ CHAN". Rež. - J. Norvaišaitė

18 d. 12 val. - "BURATINO NUOTYKIAI". Insc. aut. ir rež. - E. Jaras

Mažoji salė

17 d. 14 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - N. Indriūnaitė

18 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. ir dail. - A. Pociūnas

Keistuolių teatras

16 d. 18 val. Kauno Girstučio kultūros namuose - "LIŪDNOJO VAIZDO RITERIS". Rež. - A. Giniotis

17 d. 19 val. - "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež. - A. Giniotis

18 d. 12 val. - "ZUIKIO PAVEIKSLĖLIAI"

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

17 d. 17 ir 19 val. - "SKAISTŪS VĖJYJE". Rež. - O. Kesminas

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

16 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

17 d. 12 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus

17 d. 17 val. - aktorės J. Onaitytės jubiliejui. H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas (Ilgojoje salėje)

18 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys

18, 24 d. 18 val. - PREMJERA! A. Millerio "PRAGARO KATILAS". Rež. - R. Atkočiūnas

22 d. 18 val. - G. Flobert’o "MADAM BOVARI". Rež. - J. Vaitkus (Nacionalinis dramos teatras)

Valstybinis muzikinis teatras

16, 18, 22 d. 18 val. - PREMJERA! I. Kalmano "BAJADERĖ". Rež. statytojas - G. Žilys, rež. - A. Pociūnas, dir. - J. Janulevičius, scenogr. - A. Šimonis

17, 24 d. 18 val. - J. Offenbacho "ORFĖJAS PRAGARE". Dir. - J. Geniušas

18 d. 12 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

21 d. 18 val. - "SEKMADIENIS NIEKADA". Choreogr. - A. Kurienius

Jaunimo kamerinis teatras

16, 22, 24, 25 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"

18 d. 18 val. - PREMJERA! L.S. Černiauskaitės "PJESĖ TRIMS MOTERIMS IR LIUDVIKO LAVONUI". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

16, 17 d. 18 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

18 d. 12 val. - "ŽVAIGŽDĖ, KURIOS KRŪTINĖJE KAŽKAS TIKSĖJO". Rež. - A. Dilytė

Šokio teatras "Aura"

M. Daukšos g. 30 A

16, 17 d. 19 val. - "VAGIES DIENORAŠTIS". Choreogr. - A. Stankevičius

Lėlių teatras

17 d. 12 val. - "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS". Rež. - O. Žiugžda

18 d. 12 val. - "DIDYSIS LĖLIŲ ŠOU". Rež. - A. Žiurauskas

Klaipėda

Dramos teatras

Didžioji salė

16 d. 18 val. - S. Parulskio "FRANK KRUK". Rež. - R. Banionis

17 d. 12 val. - K. Gudonytės "PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS IŠTRŪKSTA Į LAISVĘ". Rež. - K. Gudonytė

Mažoji salė

18 d. 18 val. - PREMJERA! R. Harwoodo "KVARTETAS". Rež. - P. Gaidys

Muzikinis teatras

17 d. 18 val. - Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras. Solistas A. Baumanis (Ryga). Dir. - S. Domarkas

18 d. 12 val. - vaikų dainos studija "Keberiokšt"

18 d. 17 val. - F. Lehįro "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. ir rež. - S. Domarkas

Šiauliai

Dramos teatras

17 d. 16 val. - šokių ansamblio "Želmenėlis" jubiliejinis koncertas "Čir vir vir pavasaris"

18 d. 12 val. - L. Ustinovo "MIESTAS BE MEILĖS". Rež. - N. Mirončikaitė

18 d. 18 val. - V. Jakštaitės jubiliejinis vakaras. R. Toma "AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. - N. Mirončikaitė

22 d. 18 val. - moksleivių namų šokio studijos "Incognito" jubiliejinis vakaras

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

17 - 24 d. - Mažojo teatro festivalis "Auksinis obuolys 2004"