Muzika

Įsimintinas rečitalis

kronika

Kovo pabaigoje Vilniaus mokytojų namuose įdomų koncertą surengė Lietuvos muzikos akademijos magistrantė Gražina Skinderytė-Kurnickienė, studijuojanti LMA doc. Irenos Argustienės klasėje.

Rečitalis vokalinės muzikos gerbėjus sudomino įdomia savo programa. Koncerto pradžioje solistė padainavo A. Kačanausko išplėtotą lietuvių liaudies dainą "Kad aš našlaitėlė", P. Čaikovskio romansą "O kodėl", R. Strausso romansus "Rytoj" ir "Naktis". Kaip ir daugelyje koncertų po Lietuvą, šiame irgi dalyvavo Gražinos vyras operos solistas Vytautas Kurnickas, padainavęs A. Raudonikio dainą "Švelnumas" ir Kavaradosio ariją iš G. Puccini operos "Toska" bei kartu su soliste atlikęs tris duetus: iš G. Verdi operų "Kaukių balius" ir "Traviata" bei iš F. Lehįro operetės "Linksmoji našlė". Įdomu buvo išgirsti rečiau dainuojamus, bet turiningai vokalistės interpretuotus kūrinius: Marietos dainą iš E.W. Korngoldo operos "Miręs miestas",

Doretos ariją iš G. Puccini operos "Kregždutė" ir kelis A. Dvoržako vokalinius kūrinius.

Dainininkė šalia studijų gana dažnai koncertuoja: neseniai dainavo Vilniaus rotušėje, koncertavo S. Vainiūno namuose, M. ir K. Petrauskų muziejuje, Kauno Maironio literatūros muziejuje, Panevėžio A. Belazaro pagrindinėje mokykloje. Šiuo metu Gražina LMA operos studijoje (režisierius N. Petrokas, dirigentas V. Viržonis) rengia Violetos vaidmenį "Traviatoje". Ir simboliška, kad prieš 20 metų taip pat diplominiame spektaklyje Alfredą dainavo jos vyras Vytautas, o Violetą – Lilija Deksnytė, šiuo metu dainuojanti Bratislavos (Slovakija) operos teatre. Tada režisavo Rimantas Siparis, o dirigavo maestro Vytautas Viržonis. G. Skinderytė-Kurnickienė operos studijoje yra parengusi keletą vaidmenų: Hanerlės F. Shuberto operetėje "Trijų mergelių namai", Siuzanos W.A. Mozarto operoje "Figaro vedybos", Olimpijos J. Offenbacho operoje "Hofmano istorijos" bei Adinos G. Donizetti operoje "Meilės eliksyras".

Prie koncerto sėkmės daug prisidėjo koncertmeisterės Aušra Varnelienė ir Renata Milašiūtė, jautriai akompanavusios koncerto solistams.

Vidutis Bakas