Kinas

KINO REPERTUARAS

kovo 12–21

iliustracija
"Aš esu" (rež. Romas Lileikis)

Vilnius

Lietuva

Didžioji salė

13, 14 d. - Po 18 metų (Prancūzija) - 15.30; 15d. - 12, 13.45; 16 d. - 12.15, 14, 15.45; 17, 18 d. - 12, 13.45

13 d. - Mistinė upė (JAV) - 21.45; 14 d. - 21 val.; 15, 17, 18 d. - 15.30; 16 d. - 17.30, 21 val.

12 d. - Siaubo filmų naktis: Kiti (JAV); Skambutis (JAV); Pats baisiausias filmas 3 (JAV) - 22 val.

Festivalis "Tripalvis kinas"

12 d. - režisierės G. Beinoriūtės filmo "Egzistencija" premjera - 18 val.; 14 d. - 20 val.

13, 14 d. - Animacinių f. programa - 11, 13 val.

13 d. - Bilietas iki Tadž Machalo (rež. A. Puipa) - 18 val.; Laisvė (rež. Š. Bartas) - 20 val.

14 d. - Džiazas (rež. R. Banionis) - 18 val.

15 d. - Kiemas (rež. V. Navasaitis) - 18 val.; Elzė iš Gilijos (rež. A. Puipa) - 20 val.

16 d. - režisierės I. Kurklietytės filmo "Lengvas raganavimas" premjera - 20 val.

17 d. - Vilko dantų karoliai (rež. A. Puipa) - 18 val.; Mūsų nedaug (rež. Š. Bartas) - 20 val.

18 d. - Nuomos sutartis (rež. K. Vildžiūnas) - 18 val.; Ir jis pasakė jums sudie (rež. A. Šiuša) - 20 val.

19 d. - Aš esu (rež. R. Lileikis) - 19 val.

Salė 88

12 d. - Po 18 metų (Prancūzija) - 17, 21 val.

12, 16, 18 d. - Stebuklingas miškas (JAV) - 12, 13.30; 13, 14 d. - 11, 12.30; 15 d. - 12.30; 17 d. - 12 val.

12 d. - Suteršta garbė (JAV) - 15, 19 val.; 13, 14 d. - 21 val.; 15 d. - 14 val.; 16 d. - 15, 21.30; 17 d. - 13.30; 18 d. - 15, 21.15

Festivalis "Trispalvis kinas"

13 d. - Trumpametražių filmų programa - 14 val.; Trumpametražių videofilmų programa - 16 val.; Dokumentinių videofilmų programa - 18 val.

14 d. - režisieriaus R. Gruodžio filmo "Meistras" premjera - 14 val.; Trumpametražių filmų programa - 16 val.; Dokumentinių filmų programa - 18 val.

15 d. - Dokumentinių filmų programa - 16, 18, 20 val.

16 d. - Žvėris, kylantis iš jūros (rež. V. Žalakevičius) - 17 val.; Trys dienos (rež. Š. Bartas) - 20 val.

17 d. - Dokumentinių filmų programa - 15.45; Trumpametražių filmų programa - 20 val.

18 d. - Žemės keleiviai (rež. G. Lukšas) - 17 val.; Trumpametražių filmų programa - 19 val.

19 d. - Trys dienos (rež. Š. Bartas) - 17 val.

Coca-cola Plaza

12 - 18 d. - Šaltasis kalnas (JAV) - 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

12 - 14 d. - Laiko įkaitai (JAV) - 12.30, 17, 19.30, 22 val.; 15 - 18 d. - 11.40, 14.20, 17, 19.30, 22 val.

12, 13 d. - Gotika (JAV) - 14.10, 16.10, 18.10, 20.10; 14 - 18 d. - 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10

12 - 14 d. - Brolis lokys (JAV) - 10.40, 15 val.

12 - 18 d. - Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 10.50, 13.30, 16.10, 18.50, 21.30

Kita lovos pusė (JAV) - 10.50, 13, 15.10, 17.20, 19.40, 22 val.

Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 10.30, 14, 16, 19.50

Užsičiaupk (Prancūzija) - 11.10, 13, 17.50, 19.50

Aleksas ir Ema (JAV) - 13.10, 17.40, 22.10

Ekstremalus greitis (JAV) - 12.20, 18, 21.50

Smėlio ir rūko namai (JAV) - 10.40, 15.10, 19.40

Prisiminti pavojinga (JAV) - 10.40, 15.20, 20 val.

Tegyvuoja meilė (D. Britanija) - 12.50, 17.30, 22.10

Paskutinis samurajus (JAV, N. Zelandija, Japonija) - 14.50, 21.50

iliustracija
"Egzistencija" (rež. Giedrė Beinoriūtė)

12, 13 d. - Žiedų valdovas: karaliaus sugrįžimas (JAV) - 10.30, 22 val.; 14 - 18 d. - 10.30

Forum Cinemas Akropolis

12 - 18 d. - Šaltasis kalnas (JAV) - 10.10, 13.10, 16, 19, 22.10

12 - 14 d. - Laiko įkaitai (JAV) - 12.05, 16.20, 19.05, 21.25; 15 - 18 d. - 11.20, 13.50, 16.20, 19.05, 21.25

12 - 18 d. - Gotika (JAV) - 12, 15.55, 17.50, 19.45, 21.55

12 - 14 d. - Brolis lokys (JAV) - 10.10, 14.35

12 - 18 d. - Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 10.30, 14.50, 19.25, 22 val.

Ekstremalus greitis (JAV) - 10.25,14.25, 18.20, 22 val.

Užsičiaupk (Prancūzija) - 10.20, 15.10, 19.50

Paskutinis samurajus (JAV, N. Zelandija, Japonija) - 12.10, 17, 21.45

Aleksas ir Ema (JAV) - 12.35, 16.10, 20.05

Prisiminti pavojinga (JAV) - 10.05, 14.45, 19.40

Smėlio ir rūko namai (JAV) - 12.15, 17, 21.55

Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 13, 17.25

Tegyvuoja meilė (D. Britanija) - 14, 18.55

Interstella 5555 (Japonija, Prancūzija) - 12.30, 21.25

Žuviukas Nemo (JAV) - 10, 13.55

Raudonasis drakonas (JAV) - 10.05, 16.30

"Skalvijos" kino centras

12 d. - Trumpas filmas apie meilę (rež. K. Kieślowski, Lenkija) - 19 val.

12 - 14, 16, 17 d. - Nepakenčiamas žiaurumas (rež. J. Coen, E. Coen, JAV) - 21 val.; 12 d. - 17 val.; 15 d. - 16 val.

13, 14 d. - Vaikų savaitgalis. "Sniego šunys" (JAV) - 14 val.

Festivalis "Trispalvis kinas"

13 d. - Dokumentinių filmų programa: "Praėjusios dienos atminimui" (rež. Š. Bartas); "Juoda dėžė" (rež. A. Maceina); "Rudens sniegas" (rež. V. Navasaitis); "Viena" (rež. A. Stonys); "Sekmadienis. Evangelija pagal liftininką Albertą" (rež. A. Matelis) - 16 val.

13 d. - A. Grikevičiaus filmo "Bandymas išsiaiškinti" premjera - 19 val.

14 d. - programa "Kinas apie kiną": "Lietuviški kino dienoraščiai" (rež. S. Beržinis);

"Neatėjo" (rež. H. Šablevičius) - 16 val.

14 d. - "Trys dienos" (rež. Š. Bartas) - 18 val.

14 d. - Nepriklausomųjų programa - 19.30

15 d. - Muzikos akademijos Mokomosios kino ir TV studijos vakaras - 18 val.

15 d. - Žvėris, kylantis iš jūros (rež. V. Žalakevičius) - 20 val.

16 d. - Dokumentinių videofilmų programa - 16 val.

16 d. - LTV filmų vakaras - 18 val.

17 d. - Trumpametražių videofilmų programa - 16 val.

17 d. - Dokumentinių videofilmų programa - 18 val.

18 d.. - Vilko dantų karoliai (rež. A. Puipa) - 16 val.

18 d. - L. Augučio filmo "Paleisti žvaigždę" premjera - 18.30

18 d. - Dokumentinių filmų programa - 19.30

19 d. - programa "Kinas apie kiną" - 17.15

19 d. - Žemės keleiviai (rež. G. Lukšas) - 18 val.

Ozo kino salė

12 d. - Profesija: reporteris (rež. M. Antonioni) - 18 val.

13 d. - Skrydis virš gegutės lizdo (rež. M. Forman) - 16 val.

15 d. - Tristana (rež. L. Buńuel) - 18 val.

16 d. - Satyrikonas (rež. F. Fellini) - 18 val. 17 d. - Šėtono akis (rež. I. Bergman) - 18 val. 18 d. - Amadeus (rež. M. Forman) - 18 val. 19 d. - Paskutinis tango Paryžiuje (rež. B. Bertolucci) - 18 val.

20 d. - Pink Floyd - Siena (rež. A. Parker) - 16 val.

iliustracija
"Trys dienos" (rež. Šarūnas Bartas)

Kaunas

Planeta

12 - 18 d. - Brolis lokys (JAV) - 12, 13.45

Šaltasis kalnas (JAV) - 15.30, 18.15, 21 val.

Senasis trestas

12 - 18 d. - Ekstremalus greitis (JAV) - 11, 18 val.

Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 12.30, 16.30

Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 14.15, 21 val.

Dozė (JAV) - 19.30

Mažoji salė

12 - 18 d. - Paskutinis samurajus (JAV, N. Zelandija) - 11.15, 21 val.

Dozė (JAV) - 14 val.

Tegyvuoja meilė (D. Britanija) - 15.45

Užsičiaupk (Prancūzija) - 19.30

Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 18 val.

Galerijos kinas

13 d. - Žalčio žvilgsnis (rež. G. Lukšas) - 14 val.

14 d. - Amadeus (rež. M. Forman, JAV) - 14 val.

Klaipėda

Žemaitija

12 d. - Karandiru (Brazilija, Argentina) - 10 val.

12 d. - Jonukas ir Grytutė (rež. V. V. Landsbergis) - 12.45

12 d. - Laiko įkaitai (JAV) - 14.15, 21.45; 13 - 18 d. - 10.30, 14.15, 21.45

12 d. - Gotika (JAV) - 16.15, 20 val.; 13 - 18 d. - 12.30, 16.15, 20 val.

12 - 18 d. - Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 18 val.

Mažoji salė

12 - 18 d. - Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 11.15

Interstella 5555 (Japonija, Prancūzija) - 13.15 Jonukas ir Grytutė (rež. V. V. Landsbergis) - 14.30

Karandiru (Brazilija, Argentina) - 15.45

Ekstremalus greitis (JAV) - 18 val.

Įtariamasis (JAV) - 19.45

Prisiminti pavojinga (JAV) - 21.30

Jūratė ir Kastytis

12 - 18 d. - Paryžiaus katedros kuprius (JAV) - 15 val.

Nužudyti Bilą (JAV) - 17, 19 val.

Šiauliai

Saulė

12 - 18 d. - Brolys lokys (JAV) - 11, 12.40, 14.20

12 d. - Laiko įkaitai (JAV) - 18, 22 val.; 13 - 18 d. - 16, 18.15, 20.30

Laikas

12 - 18 d. - Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 11, 15.20

Paskutinis samurajus (JAV, N. Zelandija, Japonija) - 12.40, 21.10

Bumeris (Rusija) - 17 val.

Karmen (Italija, D. Britanija, Ispanija) - 19 val.

Panevėžys

Garsas

12 - 18 d. - Brolis lokys (JAV) - 10.30, 12.15, 14 val.

13 - 14 d. - Laiko įkaitai (JAV) - 15.30, 17.30, 21.30; 12 d. - 15.30, 17.30, 19.30, 21 val. (Mažojoje salėje)

12 d. - Kino maratono naktis "Matricos" - 21.30

12 - 18 - Karmen (Ispanija, D. Britanija, Italija) - 19.30

Mažoji salė

12 - 18 d. - Karmen (Ispanija, D. Britanija, Italija) - 11.30, 15.15;

Nuoma su priedais (JAV) - 13.30, 17.15

13 - 18 d. - Dogvilis (Danija) - 19.15

Marijampolė

Spindulys

12, 14 - 18 d. - Įtariamasis (JAV) - 15 val.; 13 d. - 13, 15 val.

12 - 17 d. - Tegyvuoja meilė (D. Britanija) - 17.30, 20 val.; 18 d. - 17.30

14 d. - Žaislų istorija 2 (JAV) - 13 val.

18 d. - Ir čia priėjo Poli (JAV) - 20 val.

Mažoji salė

12, 15 - 18 d. - Paskutinis samurajus (JAV, N. Zelandija, Japonija) - 14.45; 13, 14 d. -

12.15, 14.45

12 - 18 d. - Purvini gražūs dalykai (D. Britanija) - 17.15, 19.15

Mažeikiai

Eos

12, 13, 16, 18 d. - Pagaminta Estijoje (Estija) - 16 val.; 14, 15, 17 d. -

18.30

12, 13, 16, 18 d. - Prisiminti pavojinga (JAV) - 18.30, 21 val.; 14, 15, 17 d. - 16, 21 val.

13, 14 d. - Žuviukas Nemo (JAV) - 11.30