Bibliografija

Bibliografinės žinios

kovo 12–21

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Akvamarino akmuo : romanas / Catherine Mulvany ; iš anglų kalbos vertė Edita Rimavičiūtė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2004 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 271, [1] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-576-27-8 : [6 Lt 50 ct]

Alibi knygos : romanas / Petras Dirgėla. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Kaunas : Spindulys). - 387, [2] p. - Ciklo "Karalystė : žemės keleivių epas" knyga. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-39-323-X (įr.) : [13 Lt]

Angelai ir demonai : [romanas] / Dan Brown ; [vertė Darius Kaunelis]. - Kaunas : UAB "Jotema", [2004] (Kaunas : Spindulys). - 404 p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-527-81-1 (įr.)

Apšlakstytas isopu : apribų romanas / Juozas Šikšnelis. - Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). - 252, [2] p. - Tiražas [700] egz. - ISBN 5-415-01712-7

Bel canto : [romanas] / Ann Patchett ; [vertė Janina Masaitienė]. - Kaunas : UAB "Jotema", [2004] (Kaunas : Spindulys). - 279, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-527-75-7 (įr.)

Didžiadvasių žodžių eros pabaiga : [literatūros kritika] / Valdemaras Kukulas. - Vilnius : Homo liber, 2004 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 214, [1] p. - (Įžvalgos). - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-449-61-6 : [8 Lt]

Feniksas : romanas / Paul Claes ; iš nyderlandų kalbos vertė Antanas Gailius. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Kaunas : Spindulys). - 140, [2] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9986-39-325-6 (įr.) : [10 Lt]

Gaidžių milžinkapis : romanas / Herkus Kunčius. - Vilnius : Charibdė, 2004 (Kaunas : Spindulys). - 254 p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-745-83-7 (įr.) : [20 Lt]

Intermezzo non finito : sąstingio ir vėlesnių metų eilės / Jonas Žemkalnis ; panaudotos Rimtauto Gibavičiaus iliustracijos. - Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Petro ofsetas). - 205, [2] p. : iliustr. - Tiražas [700] egz. - ISBN 5-415-01715-1 (įr.)

Kartojuosi moteriškumo abėcėlę : [eilėraščiai] / Perpetua ; [štrichines iliustracijas piešė Aušra Vargonaitė ; užrašus ir piešinius ant smėlio kūrė ir fotogravo Juozas Tumas]. - Kaunas : Šviesa, 2004 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 124, [4] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 5-430-03785-0 : [5 Lt 99 ct]

Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra, 1945-1990 = Lithuanian exodus literature of children and youth, 1945-1990 / Vincas Auryla ; [talkino Stasys Džiugas ir Stasė Vanagaitė-Petersonienė]. - Kaunas : Šviesa, 2002-2003. - ISBN 5-430-03377-4 (įr.)

Mano autobiografija : atsiminimai / Juozas Keliuotis. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 564, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-39-318-3 (įr.) : [17 Lt]

Meilė pagal Juozapą : apsakymai / Saulius Tomas Kondrotas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). - 252, [3] p. : iliustr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-39-324-8 : [10 Lt]

Molojus : romanas / Samuel Beckett ; iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). - 226, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9986-39-322-1 (įr.) : [13 Lt]

Morgano kelias : romanas / Colleen McCullough ; iš anglų kalbos vertė Rasa Akstinienė. - Vilnius : Tyto alba, 2004 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 789, [1] p. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-331-5 (įr.) : [22 Lt]

Pastoviųjų vertybių versmė : literatūros kritika / Vaidotas Daunys ; sudarė Elvyra Usačiovaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Spauda). - 286, [1] p. - Tiražas 800 egz. - ISBN 9986-39-315-9 (įr.) : [12 Lt]

Pi gyvenimas : [romanas] / Yann Martel ; [vertė Edita Mažonienė]. - Kaunas : UAB "Jotema", [2004] (Kaunas : Spindulys). - 302, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-527-82-X

Emilija Pliaterytė : dokumentinė apysaka / Emilija Liegutė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 221, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-39-311-6 : [15 Lt]

Po siestos : [novelės] / Paul Koeck ; iš nyderlandų kalbos vertė Antanas Gailius. - Vilnius : Tyto alba, 2004 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 269, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-16-333-1 : [10 Lt]

Prieš išskrendant tau ir man : poetinė apysaka / Vytautas P. Bložė. - Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). - 102, [1] p. - Tiražas [700] egz. - ISBN 5-415-01718-6 (įr.)

Raštai / Žemaitė ; [parengė Aleksandras Šešelgis]. - Vilnius : Žara, 1995- . - ISBN 9986-34-003-9 (įr.)

[T.] 4. - 2004 (Kaunas : Aušra). - 426, [3] p. : portr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-34-122-1 : [14 Lt]

Stikliniai ramentai : romanas / Julija Švabaitė. - Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Spauda). - 228, [3] p. - Tiražas [800] egz. - ISBN 5-415-01705-4

Stiklo gaubtas : romanas / Sylvia Plath ; iš anglų kalbos vertė Rasa Akstinienė. - Vilnius : Tyto alba, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). - 249, [1] p. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-332-3 (įr.) : [12 Lt]

Vardas tamsoje : romanas / Renata Šerelytė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Kaunas : Spindulys). - 204, [1] p. : portr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-39-320-5 (įr.) : [11 Lt]

"Windows on the World" : romanas / Frédéric Beigbeder ; iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. - Vilnius : Tyto alba, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). - 301, [3] p. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9986-16-337-4 : [12 Lt]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras