Teatras

SPEKTAKLIAI

kovo 12–21

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

12 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL" (baletas pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo, A. Schnittke’s muziką). Dir. - L. Balčiūnas

13 d. 18 val. - F. Leharo "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. - J. Aleksa

14 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

14 d. 19 val. - orkestras "Filarmonica della scala" (Milanas). Dir. - R. Muti

19 d. 18 val. Kamerinėje salėje - LNOBT operos studijos koncertas "Po Neapolio saule"

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

12 d. 18 val. - J. Ortono "GROBIS". Rež. - A. Večerskis

13 d. 18 val. - J. Anouilh’o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

14 d. 12 val. - J. Švarco "RAUDONKEPURAITĖ". Rež. - E. Jaras

14 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

17 d. 18 val. - "TANGO IN FA" (A. Cholinos šokio teatras)

18 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

19 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

Mažoji salė

16 d. 18 val. - "BERNARDOS ALBOS NAMAI". Choreogr. - A. Cholina

19 d. 18 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

Vilniaus mažasis teatras

14 d. 18 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

O. Koršunovo teatras

18 d. 18 val. Ukmergės kultūros centre, 19 d. 18 val. Kėdainių kultūros centre - M. Ivaškevičiaus " MALYŠ". Rež. - M. Ivaškevičius

Valstybinis jaunimo teatras

13 d. 12 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

13, 14 d. 18 val. - PREMJERA! "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas, komp. - J. Andrejevas, scenogr. - M. Vosyliūtė, kost. dail. - S. Straukaitė. Vaidina R. Kazlas, N. Varnelytė, A. Bialobžeskis, G. Savickas, R. Karvelis, I. Ciplijauskas, S. Sipaitis, T. Kizelis, V. Taukinaitis, A. Kazanavičius, J. Damaševičius, N. Gadliauskas, I. Tamošiūnaitė, A. Bendoriūtė, I. Daunoravičiūtė

14 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

17 d. 18 val. - "NUSKENDĘS SLĖNIS". "VIDURAMŽIŲ BERNELIŲ DAINOS" (V. Jankausko šokio trupė)

18 d. 18 val. - Ch. Meckel "GVILIS IR PANKAS". Rež. - A. Vidžiūnas

Rusų dramos teatras

12 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - A. Čerpinas

13 d. 18 val. - C. Gozzi "VARNAS". Rež. - J. Popovas

14 d. 12 val. - A. Volkovo "SMARAGDO MIESTO BURTININKAS". Rež. - A. Šablauskas

14 d. 18 val. - M. Gorkio "VASA". Rež. - E. Murašovas

"Lėlės" teatras

12 d. 18 val. - PREMJERA! "KAZANOVA" (pagal K. Gassauerio pjesę). Rež. - S. Uždavinys, dail. - R. Valčik, D. Havova (Čekija), komp. - A. Balsys. Vaidina R. Adomaitis, A. Tamulytė ("Skrajojančio teatro" ir Vilniaus teatro "Lėlė" projektas)

13 d. 12 val. - S. Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

14 d. 12 val. - A. Ališausko "TRYS BRANGENYBĖS" (pagal R. Akutagavą). Rež. ir dail. - R. Driežis

Mažoji salė

13 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

14 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

Keistuolių teatras

18 d. 11 val. Kėdainių kultūros centre - "Nepaprasto orkestro koncertas"

18 d. 18 val. Kėdainių kultūros centre, 19 d. 19 val. Vilniuje, Keistuolių teatre - "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež. - A. Giniotis

Raganiukės teatras

13 d. 12 val. - "HARIS POTERIS IR PASLAPČIŲ KAMBARYS"

14 d. 12 val. - "SAKMĖ APIE TAI, KAIP LOKIAI MEDŲ KABINO"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

12 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "ROMEO IR DŽULJETA". Rež. - A. Kinderis (Alytaus teatras)

12 d. 18 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas

13 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

14 d. 12 val. - T. Gabbe "PELENĖ". Rež. - N. Karpuškaitė

14 d. 18 val. - F. Garsia Lorcos "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež. - G. Varnas

16 d. 18 val. - T. McNally’o "MEISTRIŠKUMO PAMOKA". Rež. - G. Padegimas

17 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis (Keistuolių teatras)

Kauno šokio teatras "Aura"

18 d. 18 val. Kauno dramos teatre - PREMJERA! "BALTAI". Choreogr. - P. Purdy. "ASEPTINĖ ZONA ARBA LIETUVIŠKOS SUTARTINĖS". Choreogr. - B. Lelukaitė

Valstybinis muzikinis teatras

12 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "PRŪSAI" Dir. - S. Domarkas (Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis)

13 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KIPRAS, FIODORAS IR KITI". Dir. - V. Visockis

14 d. 12 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - V. Visockis

14 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

17 d. 18 val. - M. Flotowo "MARTA". Dir. - J. Geniušas

18 d. 18 val. - šokių ansamblio "Lietuva" koncertas "Perkūnas"

Jaunimo kamerinis teatras

12 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

13 d. 18 val. - P. Suskindo "KONTRABOSAS". Rež. - R. Atkočiūnas

Kauno mažasis teatras

13, 19 d. 18val. - " KATYTĖ "P" (pagal E. Ensler "Vaginos monologus"). Rež. - V. Balsys

14 d. 12 val. - "ŽVAIGŽDĖ, KURIOS KRŪTINĖJE KAŽKAS TUKSĖJO". Rež. - A. Dilytė

Lėlių teatras

12 d. 18 val. - poezijos vakaras "Rudens sode"

13 d. 12 val. - "ŽVAIGŽDĖS VAIKAS". Rež. - A. Stankevičius (O. Wilde’o pasakos motyvais)

14 d. 12 val. - G. Januševskos, J. Vilkovskio "TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež. - A. Stankevičius

14 d. 14 val. - "LAIMINGASIS PRINCAS" (pagal O. Wilde’o pasaką). Rež. - A. Stankevičius (Mažoji salė)

Klaipėda

Dramos teatras

Didžioji salė

12 d. 18 val. - Moličre’o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS". Rež. - A. Giniotis

13 d. 18 val. - Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys

14 d. 12 val. - K. Gudonytės "PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS IŠTRŪKSTA Į LAISVĘ". Rež. - K. Gudonytė

18, 19 d. 18val. - PREMJERA! M. Von Mayenburgo "ŠALTAS VAIKAS". Rež. - O. Koršunovas

Mažoji salė

13 d. 18 val. - K. Kubilinsko "KAIP VILKAS UODEGĄ PRIŠALO". Rež. - E. Jokubauskas

14 d. 18 val. - E. Albee’io "VISKAS SODE". Rež. - A. Vizgirda

Muzikinis teatras

13 d. 18 val. - "ŠEŠĖLIŲ ŽAISMAS". "JOKER". Choreogr. - A. Jankauskas

14 d. 17 val. - PREMJERA! G. Verdi "RIGOLETAS". Dir. - S. Domarkas, rež. - R. Banionis, dail. - S. Bocullo. Pagrindinį vaidmenį atlieka V. Juozpaitis

18 d. 12 val. - "BALETINĖ ČAPLINO IR DOLSKIO KORTA". Baletmeist. - I. Beiris (Ryga)

Šiauliai

Dramos teatras

12 d. 18 val. - P. Schenault "Į SVEIKATĄ, PONE!". Rež. - N. Mirončikaitė

13 d. 18 val. - "DAKTARAS IR MANGARYTA" (pagal J. Basanavičiaus pasakas). Pjesės autorius ir rež. - V.V. Landsbergis

14 d. 12 val. - J. Thurberio "BALTOJI STIRNA". Rež. - E.S. Pauliukonis

14 d. 18 val. - R. Toma "AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. - N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

12 d. 18 val. - Moličre’o "SKAPENO KLASTOS". Rež. - R. Teresas

13 d. 18 val. - E. Tompsono "PRIE AUKSINIO EŽERO". Rež. - R. Banionis

14 d. 12 val. - "BATUOTAS KATINAS". Rež. - V. Kupšys

14 d. 18 val. - A. Cagarelio "CHANUMA". Rež. - R. Teresas

15 d. 18 val. - PREMJERA! "MĖNESIENA". Choreogr. - M. Saivosalmi ir A. Katinas (A. Cholinos šokio teatras)

Alytaus miesto teatras

12 d. 18 val. - Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež. - V. Lencevičius (Kauno dramos teatras)

15 d. - "Molinuko teatras"

17 d. 18 val. - V. Krėvės "ŽENTAS". Rež. - D. Kimantaitė

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

12 d. 18 val. - "DON ŽUANAS". Rež. - R. Urbonavičiūtė (Vilniaus Užupio teatras)

18 d. 18 val. - "KATYTĖ "P" (pagal E. Ensler). Rež. - V. Balsys (Kauno Mažasis teatras)