Dailė

Sėjėjas ir dūdmaišininkas

Vaidoto Kvašio paroda "Rojaus" kalno galerijoje

Aldona Dapkutė

iliustracija
Vaidotas Kvašys. "Grūdai tarp erškėčių"

"Rojaus kalno" galerijoje eksponuojamas 2003 m. rudenį sukurtas Vaidoto Kvašio ciklas "Sėjėjas ir dūdmaišininkas". Evangelijos tekstas, užrašytas paties dailininko ranka, ciklo lakštų seka, įrengta nedidelė kunstkamera sudaro vientisą ekspoziciją.

Evangelijos pasakojimus dailininkas sudabartina, perskaito šios dienos aktualijų fone, savaip interpretuoja pasitelkdamas senųjų kultūrų ar baltiškuosius simbolius, lietuvių liaudies meno įvaizdžius ir šių dienų laiko ženklus. Eidamas dailininko pasiūlytu keliu, gali susitapatinti su personažais, atrasti individualų santykį su pavaizduota situacija. Ir susivokti, kokie tavo abejingumo netikėjimo, nemeilės, godumo, melo padariniai... Nemažai reikšmės dailininkas skiria dūdmaišininko charakteristikai – jo materialumui, išoriniam grožiui, turtui, puikybei.

Vertėtų perskaityti ir darbų pavadinimus, įsižiūrėti į tai, kaip dailininkas išdėsto scenos veikėjus, kokiais bruožais charakterizuoja, kaip sutvarko lapo visumą, iš kur sklinda šviesa, kur yra tamsos šaltinis. Svarbi darbe kiekviena, kad ir nedidelė, užuomina. Pavyzdžiui, dūdmaišininkas niekada neparodo akių. Ar mums tai ko nors neprimena? Ne, tai ne didaktika. Šiuose vaizdiniuose yra kažkas, ko negali išreikšti žodžiais, bet ką gali išvysti, išgyventi, patirti. Dėl to gal ir reikalingi meniniai vaizdai, o ne vien tekstai. Šį kartą darbuose mažiau pasakojimo, detalių, būdingų ankstesniems dailininko darbams. Jis tarsi seka taupia evangelijų palyginimų kalba, susitelkia ties svarbiausiu dalyku – skirtingų pradų, materijos ir dvasios jėgų opozicija. Dailininko vaizdinių interpretacijos raktas – plastinis kontrastas. Kuriama išraiškinga ir įtaigi kūrinio visuma, kurią sudaro atskiri veikėjai ir jų priešpriešinimas, metaforų, alegorijų, asociacijų išsiskleidimas ir sugretinimai, vizualiniai šviesos ir tamsos, aiškumo ir miglos kontrastai.

iliustracija
Vaidotas Kvašys. "Negimusių vaikų miškas"

Šis V. Kvašio ciklas atliktas originalia mišria technika, panaudojant akvarelę, arbatos esenciją ir kiaušinio trynį. Būtent technika suteikia darbams unikalumo, autentiškumo – tą nepakartojamą koloritą, kuris leidžia pasiekti subtilių niuansų kaitą, šviesos, sklindančios iš vidaus, efektą, padeda atrasti emocinį ryšį su autoriaus individualybe paženklintu vaizdinių ir prasmių pasauliu.