Muzika

Šalis šaltekšnių, kadagių…

kronika

Taip pavadintą vakarą Rašytojų klube surengė aktorė Gražina Urbonaitė. Ji vakaro programoje puikiai ir įdomiai interpretavo Mikalojaus Daukšos "Postilės" pratarmės tekstą, Justino Marcinkevičiaus "Mažąją poemą", kitus tekstus, raginančius mylėti ir gerbti savo gimtąją kalbą. Ši tema jau yra aktuali ir dabar, kai visur, kur reikia ir nereikia, kišame anglų kalbą! Juk ir M. Daukša sakė, kad gražu ir gera yra mokėti svetimų kalbų, tačiau gimtosios lietuvių niekas nepakeis.

Renginio programą gražiai papuošė ir Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis "Kankleliai", vadovaujamas Daivos Čičinskienės. Ansamblis padainavo ir pagiedojo mūsų pamario dainų bei A. Baranausko ir kitų autorių giesmių. Vakaras tapo tikra dvasios atgaiva klausytojams, tarp kurių buvo ir gražaus mūsų jaunimo būrelis. Sveikindamas mieląją Gražiną ir "Kanklelius", noriu palinkėti sėkmės jų kilniame darbe ir geros sveikatos.

Vidutis Bakas