Bibliografija

Bibliografinės žinios

spalio 3-12

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Amžinasis Lietuvos vainikas : [istorinė apysaka] / Ona Matusevičiūtė, Petras Lukoševičius. - Vilnius : Diemedis, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 391, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-23-108-6 : [10 Lt]

Apgaulės pinklėse : romanas / Allison Lane ; iš anglų kalbos vertė Virginija Spūdytė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2003 (Vilnius : Marandas). - 349, [2] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-576-12-X : [6 Lt 50 ct]

Auksinių žuvelių paslaptis : trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero ; [iš italų kalbos vertė Rasa Paleckytė]. - Vilnius : Katalikų pasaulis, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 79, [1] p. : iliustr. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9986-04-223-2 : [7 Lt]

Bildungas : tractatus antilogicus oniricus philosophicus / Žilvinas Andriušis. - Vilnius : Strofa, 2003 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). - 121, [2] p. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9986-751-59-4 : [7 Lt 30 ct]

Būtasis nebaigtinis = Imparfait : [poezija] / Vladas Braziūnas ; į prancūzų kalbą vertė Genovaitė Dručkutė. - Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 47, [3] p. - Gretut. tekstas liet., pranc. - Tiražas 222 egz. - ISBN 9955-534-41-9 : [22 Lt]

Čiurlionio 16 : dienoraščiai, atsiminimai / Laimonas Noreika. - Vilnius : Scena, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 258, [1] p. : iliustr., faks. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-412-22-6 : [15 Lt]

Dienoraščio fragmentai, 1976-2000 / Alfonsas Nyka-Niliūnas ; [redagavo ir pavardžių rodyklę sudarė Danutė Kalinauskaitė]. - 2-asis papild. leid. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 639, [2] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-429-94-1 (įr.)

Gudragalviai : pjesės, 1997-2002 / Juozas Glinskis. - Vilnius : J. Glinskis, 2003 ([Vilnius] : UAB "Ciklonas"). - 203, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-507-99-3

Karališkas maskaradas : romanas / Arlina Džeims. Bjaurioji Liza : romanas / Džulijana Star ; [abu romanus] vertė Ugnė Nerimaitė. - Vilnius : Rosma, 2003 (Kaunas : Aušra). - 311, [1] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1600] egz. - ISBN 9986-00-364-4 (įr.) : [9 Lt]

Lietuva ilgisi jaunimo patriotizmo : 100 eiliuotų miniatiūrų apie jaunystę, meilę, šeimą, Tėvynę / Jonas Steikūnas. - Vilnius : Atkula, 2002 (Vilnius : Rotas). - 111, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-505-09-3 (klaidingas) : [4 Lt]

Meilės lavina : romanas / Noelė Beits. Sodo prižiūrėtojas : romanas / Kerolainė Anderson ; [abu romanus] vertė Ona Giedrikaitė. - Vilnius : Rosma, 2003 (Kaunas : Aušra). - 317, [1] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1600] egz. - ISBN 9986-00-367-9 (įr.) : [9 Lt]

Mimezis : tikrovės vaizdavimas Vakarų pasaulio literatūroje / Erich Auerbach ; iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius. - Vilnius : Baltos lankos, 2003 (Vilnius : Vilspa). - 599, [1] p. - (Idėjos) (Atviros Lietuvos knyga : ALK, ISSN 1392-1673). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-00-086-4 : [31 Lt 24 ct]

Namų užrašai / Motiejus Valančius ; sudarė Aldona Prašmantaitė ; [parengė, straipsnį ir paaiškinimus parašė, lenkišką tekstą išvertė Aldona Prašmantaitė ; lenkišką tekstą parengė Jan Jurkiewicz ; lotynišką tekstą parengė ir vertė Eugenija Ulčinaitė]. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). - XXX, 933, [1] p. : faks., portr. - Gretut. tekstas liet., lenk. ir liet., lot. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-584-05-X (įr.)

Neuždaryk minties : eilėraščiai / Danutė Morkūnienė. - Vilnius : D. Morkūnienė, 2003 (Trakai : Trakų sp.). - 99, [1] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-507-98-5 : [5 Lt]

Pirmoji lietuviška knyga ir jos literatūrinis kontekstas / Saulius Žukas. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 111, [1] p. : iliustr., faks. - (Mažoji serija : literatūros vadovėliai 11-12 klasei). - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-584-17-3

Ratilai vandenyje : trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero ; [iš italų kalbos vertė Rasa Paleckytė]. - Vilnius : Katalikų pasaulis, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 79, [1] p. : iliustr. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9986-04-218-6 : [7 Lt]

Rožės paklausk : novelės, miniatiūros, eilėraščiai, vertimai / Joana Danutė Žilaitytė. - Vilnius : Žuvėdra, 2003 (Kaunas : Aušra). - 285, [2] p. : iliustr., portr. - Tiražas [700] egz. - ISBN 9986-500-84-2 (įr.) : [8 Lt]

Skubus paštas : susirašinėjimas, kurį spaudai parengė Žanas Lukas Forio : [romanas] / Iselin C. Hermann ; iš danų kalbos vertė Viktorija Alekseičikaitė. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 131, [1] p. - (Savaitgalio knyga : SK). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-584-11-4 (įr.)

Subačiaus gatvė. Getas : eilėraščiai / Vidmantė Jasukaitytė ; [dailininkė Taida Balčiūnaitė]. - Vilnius : Homo liber, 2003 (Vilnius : Marandas). - 110, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-449-51-9 : [6 Lt]

Susirūpinkime Tėvynės Lietuvos likimu : 100 eiliuotų miniatiūrų apie jaunystės pašaukimą, vidutinybės pasaulį, inteligentijos praradimą, naują epochą / Jonas Steikūnas. - Vilnius : Atkula, 2003. - 112 p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-505-18-4

Tik akimirkos : apsakymai, novelės, pasakojimai / Petras Baužys. - Vilnius : Gairės, 2003 (Vilnius : Spauda). - 263, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-625-43-2 (įr.) : [10 Lt]

Trisdešimt septyni = Thirty seven : [poezija] / Giedrius Mickūnas. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 81, [2] p. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-584-06-8

Zondas : eilėraščiai / Edmundas Janušaitis ; [Liudo Gustainio iliustracijos]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2003 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 69, [3] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-03-180-8

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras