Teatras

SPEKTAKLIAI

spalio 3-12

Nacionalinis operos ir baleto teatras

4 d. 18 val. - PREMJERA! "RUSIŠKASIS HAMLETAS", 2 v. baletas pagal L. van Beethoveno ir G. Mahlerio muziką. Choreogr. - B. Eifmanas, dail. - V. Okunevas

5 d. 12 val. - J. Gaižausko "BURATINAS". Dir. - M. Staškus

8 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

9, 10 d. 18 val. - PREMJERA! B. Kutavičiaus "UGNIS IR TIKĖJIMAS", 2 v. opera-baletas. Muz. vadovas ir dir. - M. Staškus, rež. - J. Vaitkus, dail. - J. Arčikauskas, choreogr. - A. Naginevičiūtė

11 d. 18 val. - W.A. Mozarto "DON ŽUANAS". Dir. - J. Aleksa

12 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

4, 5 d. 18 val. - PREMJERA! G. Flaubert’o "MADAM BOVARI". Rež. - J. Vaitkus, komp. - L. Rimša, dail. - M. Šiaulytė. Vaidina E. Mikulionytė, R. Bagdzevičius, V. Rumšas, V. Grigolis, A. Tamulytė ir kt.

8 d. 18 val. - J. Anouilh’o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

9 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

11 d. 18 val. - J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus

12 d. 18 val. - P. Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež. - G. Varnas

Mažoji salė

8 d. 18 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

10 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

12 d. 15 val. - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras

7, 9 d. 20 val. - M. Ravenhillo "SHOPPING AND FUCKING". Rež. - O. Koršunovas (Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje)

Valstybinis jaunimo teatras

3 d. 18 val. - A. Čechovo "PERPETUUM MOBILE". Rež. - R. Vilkaitis

4 d. 12 val. - N. Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

4 d. 12 val. - "DĖDULĖS SAPNAS" (pagal F. Dostojevskį). Rež. - C. Graužinis

5 d. 12 val. - R. Šerelytės "DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ". Rež. - R. Kudzmanaitė

5 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

10 d. 18 val. - A. Ostermaierio "THE MAKING OF B.-MOVIE". Rež. - I. Jonynas

11 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

11 d. 18 val. - A. Nikolaji "BŪK VYRAS, ČELESTINO". Rež. - V.J. Tūras

12 d. 12 val. - H. Verburg "TĖVAI IR KIAUŠINIAI". Rež. - R. Kudzmanaitė

12 d. 18 val. - A. Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI" (Pjesė Nr. 27). Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

Rusų dramos teatras

3 d. 18 val. - C. Gozzi "VARNAS". Rež. - J. Popovas

4 d. 18 val. - C. Magnier "NEDELSDAMA APSIRENKITE, MADMUAZEL!". Rež. - J. Popovas

5 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

5 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas

10 d. 18 val. - PREMJERA! A. Nikolaji "ŠIEK TIEK ŠVELNUMO". Rež. - I. Vlasovas

11 d. 18 val. - E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. Li Capua

12 d. 12 val. - S. Aksakovo "RAUDONOJI GĖLELĖ". Rež. - J. Popovas

12 d. 18 val. - R. Lamoureux "ŠITOS MOTERYS GALI VISKĄ". Rež. - L. Vladimirovas

"Lėlės" teatras

4 d. 12 val. - "LAPĖ KARALIENĖ". Rež. - R. Driežis

9 d. 12 val. - "BURATINO NUOTYKIAI". Ins. aut. ir rež. - E. Jaras

11 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

12 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

4 d. l4 val. - PREMJERA! "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - N. Indriūnaitė, dail. - N. Keršulytė, komp. - I. Jankaitis

5 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

11 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

12 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

Keistuolių teatras

3, 4 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

5, 12 d. 12 val. - PREMJERA! "MIKĖ PŪKUOTUKAS". Rež. - S. Mykolaitis

7, 8 d. 18 val. Menų spaustuvėje - "TAISYKLĖ NR. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA". Rež. - A. Giniotis

"Elfų" teatras

(Konstitucijos pr. 23)

14 d. 12 val. - "BAŪŪŪBAI". Rež. - R. Vikšraitis

4 d. 18 val. - L. S. Černiauskaitės "IŠLAISVINKIT AUKSINĮ KUMELIUKĄ"

Rež. - R. Vikšraitis

Menų spaustuvė

Šiltadaržio g. 6

Scenos menų debiutų programa "Ateinantys"

9 d. 18 val. Raudonojoje salėje - veiksmo spektaklis "Lietus" (kūrybinė grupė

"Plyta". Grupės vad. - M. Mozūraitis, projekto rež. ir scenogr. - M. Stankaitis, komp. ir atlikėjas - T. Bajarkevičius. Vaid. L. Mutašvili, M. Mozūraitis ir I. Kriauzaitė

"Teatriukas"

4 d. 14 val. Paupyje, renovuojamame Kūdrų parke (šalia Aukštaičių ir Paupio g. sankryžos) - "KŪDRŲ MUZIKA". Aktorių dainos, grupės "Atalyja" koncertas, "Teatriuko" vaikų kino studijos "Prieplauka" pristatymas ir kt.

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

Tarptautinis modernaus šokio festivalis

3 d. 18 val. - "Pusiausvyros beieškant", "Viduje ir išorėje" (modernaus šokio teatras "Other dances", Ukraina); "Panko egzekucija" ("Tanno Ken’ichi/Numbering Machine", Japonija); "Vakarėlis" ("Aurinkobaletti", Suomija)

4 d. 18 val. - "Džozefinos Beker istorija" (Aja Jung, Jugoslavija); "Geltona" (šiuolaikinio šokio teatras "Alter", Lenkija)

5 d. 18 val. - "Nomen Nescio" ("Cerna & Vanek Dance", Čekija, Vokietija); "Rasos naktis" (Silezijos šokio teatras, Lenkija); "Du traukiniai" ("Fine 5", Estija)

8, 12 d. 18 val. - J.L. Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas

8 d. 18 val. - aktorės D. Kazragytės vakaras "Lek gervele"

9 d. 18 val. - M. Car "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

10 d. 18 val. - A. Griciaus "PALANGA". Rež. - V. Valašinas

Valstybinis muzikinis teatras

4, 11 d. 18 val. - J. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

5 d. 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. - V. Visockis

5 d. 18 val. - Ch. Gounod "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - J. Aleksa

8 d. 18 val. - "SEKMADIENIS NIEKADA". Choreogr. - A. Kurienius

9 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. - J. Geniušas

10 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA". Dir. - J. Geniušas

Jaunimo kamerinis teatras

3 d. 17 val., 4 d. 18 val. - A. Puškino "PIKŲ DAMA". Rež. - S. Rubinovas

5 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež. - S. Rubinovas

10 d. 18 val. - J. Glowackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

Lėlių teatras

4 d. 12 val. - "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - A. Stankevičius

4 d. 14 val. - "ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ". Rež. - J. Januškevičiūtė (Mažojoje scenoje)

5 d. 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež. - A. Stankevičius

Kauno mažasis teatras

3, 4, 10, 11 d. 18 val. - PREMJERA! "KATYTĖ "P" (pagal E. Ensler "Vaginos monologus"). Rež. - V. Balsys

Klaipėda

Dramos teatras

3 d. 18 bal. - M. McDonagho "LINEINO GROŽIO KARALIENĖ". Rež. - G. Padegimas

4 d. 18 val. - S. Parulskio "FRANK KRUK". Rež. - R. Banionis

5 d. 12 val. - PREMJERA! K. Gudonytės "PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS IŠTRŪKSTA Į LAISVĘ". Rež. - K. Gudonytė

7 d. 18 val. - R. Neufeldt "GINTARO KAMBARIO PRAKEIKIMAS". Rež. - A. Giniotis (Dittchenbuhne teatras, Vokietija)

Šiauliai

Dramos teatras

3 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys

4 d. 18 val. - J. Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež. - S. Račkys

5 d. 12 val. - K. Kubilinsko "JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ". Rež. - J. Žibūda

7 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis (Vilniaus valstybinio jaunimo teatro spektaklis)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

4 d. 18 val. - PREMJERA! A. Petrovos "NESIJUOK SAVO ARTIMO ŽMONOS ĮKANDIN". Rež. - N. Miteva

5 d. 18 val. - K. Rapoporto "TOLIAU - TYLA". Rež. - A. Keleris

10 d. 18 val. - J. Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež. - V. Kupšys

Alytus

Alytaus miesto teatras

9 d. 13 val. - A. Lindgren "MAŽYLIS IR KARLSONAS". Rež. - D. Kimantaitė

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

9 d. 18 val. - B. Nušičiaus "DAKTARAS". Rež. - R. Kučiauskas