Dailė

Žvilgsnis pro senojo miesto langus

Rimtauto Gibavičiaus grafika Vilniaus rotušėje

Rima Povilionytė

iliustracija
Rimtautas Gibavičius. "Miesto siena ties Rūdninkų gatve". 1988 m.

Vilniaus miesto rotušėje atidaryta Rimtauto Gibavičiaus grafikos darbų paroda, sutapusi su svarbiomis datomis: 10-osiomis dailininko mirties metinėmis ir 62-uoju gimtadieniu.

Į parodą susirinkę draugai, mokiniai, kolegos ir artimieji dalijosi prisiminimais. Atmintyje saugomus susitikimo su R. Gibavičiumi fragmentus atgaivino vakaro pradžioje demonstruota filmuota medžiaga apie menininką: dailininkas pasakoja apie grafikos ciklą, apžiūrinėja savo darbą Vilniaus universitete, juokauja neoficialioje aplinkoje su bičiuliais. Filme R. Gibavičius įsiminė kaip gabus menininkas, mokytojas, charizmatinė asmenybė. Tačiau kartai, kuri jau nebesutiko dailininko Vilniaus gatvėse, R. Gibavičių primena į Lietuvos grafikos aukso fondą įrašytas jo kūrybinis palikimas. Paroda Vilniaus rotušėje - puiki galimybė pažvelgti į R. Gibavičiaus grafikos originalus. Tai dar viena proga žvelgiant į parodoje eksponuojamus chrestomatiniais tapusius įvairių laikotarpių menininko estampus ir knygų iliustracijas prisiminti dailininko kūrybos raidą.

Ekspozicijoje pristatomi ankstyvieji kūriniai iš diplominio darbo, medžio raižinių ciklas "Jaunystė" (1960 m.), tarptautinėse parodose eksponuota "Lietuvaitė" (1963 m.) J.Biliūno knygos "Žvaigždė" iliustracijos (1965 m.). Tai grafikos lakštai, atspindintys iki 7-ojo dešimtmečio pabaigos menininkui būdingą savitą liaudies meno palikimo motyvų ir įvaizdžių interpretaciją. Greta rodomi ir į Vilniaus miesto vaizdavimo tradiciją įrašyto R.Gibavičiaus grafikos ciklo "Vilnius" darbai - ažūriški, virpančios atmosferos raižiniai, kartu lyriški ir didingi. Kūriniai, gavę kitų sėkmę liudijančių tarptautinių apdovanojimų, pažymėti premija Krokuvos grafikos meno bionalėje. Raižiniuose justi ypatingas menininko dėmesys Vilniaus miesto praeičiai, architektūrai, nepakartojamai miesto dvasiai. Čia atsiskleidžia visoje dailininko kūryboje matomos sąsajos su architektūra. Šią dailininko plastikos ir architektūros formų bendrybę Ingrida Korsakaitė, nuoširdžiai tyrinėjusi R. Gibavičiaus kūrybinį palikimą, pavadino "architektonišku plastiniu mąstymu".

Ekspozicijoje rodomi ir darbai su menininko iliustracinėje bei lakštinėje grafikoje ypač pamėgtu lango motyvu. Tų langų R. Gibavičiaus grafikoje - daug ir įvairių, skiriasi ir jų prasmės. Vienas populiariausių jo ciklų - "Pilnaties langai" (1970 m). Greta architektūros R. Gibavičiaus kūriniuose lygia greta yra ir muzika bei poezija. Muzikalų dailininko braižą, ypatingą plastikos ritmiškumą, muzikinėms temoms artimą dailininko pomėgį plėtoti vieno motyvo plastines variacijas pastebi daugelis apie jį rašiusių autorių, rasdami ir muzikinių kūrinių struktūros bei R. Gibavičiaus kompozicijų panašumų. Vienas tokių pavyzdžių - eksponuojami darbai iš "Vaikystės prisiminimų" (1980-1982) ciklo. Parodoje žiūrovas pamatys ir R. Gibavičiaus sukurtas iliustracijas Juditos Vaičiūnaitės eilėraščių rinkiniams "Pakartojimai" (1971 m.), "Klajoklė saulė" (1974 m.), Jurgio Baltrušaičio "Poezijai" (1967 m.). Gibavičiaus iliustracijos - vaizdinės metaforos: kartais racionaliai konstruktyvios, kartais emocionalios, bet visada elegantiškos. Daugybė R. Gibavičiaus kūrybos sričių liko už šios parodos: knygų apipavidalinimas, scenografija, plakatai, monumentaliosios dailės kūriniai. Tačiau norintieji atidžiau ir ne tik iš knygų reprodukcijų susipažinti su "dekoratyvaus romantiko" (kaip vadino pats save dailininkas) grafika tegu aplanko šią parodą Vilniaus rotušėje.