Teatras

Menų spaustuvė pradeda scenos menų debiutų programą

kronika

Menų spaustuvė (Šiltadaržio g. 6, Vilnius) pradeda scenos menų debiutų programą "Ateinantys". Spalio 9 d. Menų spaustuvės Raudonojoje salėje veiksmo spektaklį "Lietus" pristatys kūrybinė grupė "Plyta".

Kiti du šia programa finansuojami bei Raudonojoje salėje pristatomi projektai - režisieriaus Agniaus Jankevičiaus dramos spektaklis "Stepių karalius Lyras" ir choreografo Andriaus Pulkauninko buto šokio kompozicija "Gyvulys" (pristatomi spalio 15 ir 16 d.).

Pernai įkurtos Menų spaustuvės programa "Ateinantys" sumanyta kaip naujas, ligšiolinį šalies scenos meną papildantis elementas. Šiuo metu Lietuvoje įsigalėjusi šios srities infrastruktūra (daugiausia valstybinių teatrų) seniai nebėra palanki naujiems talentams, kai beveik nebelieka erdvės debiutantams - ne tik menininkams, bet ir meno vadybininkams. Nėra ir jokios valstybinės paramos jaunųjų menininkų debiutui. Retos išimtys (pavyzdys - Jaunimo teatro inicijuota "Debiutų zona") tik įrodo šią tiesą.

Programa "Ateinantys" išskirtinė ir tuo, kad neapsiriboja viena kuria scenos menų sritimi, bet skatina eksperimentines formas, bendrus įvairių dalykų projektus, taip pat besiburiančias kūrybines grupes ir jaunuosius meno vadybininkus bendram darbui. Programos rėmėjai - Kultūros ministerija (Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų konkursas) ir AB "Vilniaus energija".

Pirmasis projektas "Lietus" yra pusantros valandos spektaklis, pasakojantis žmogaus tapsmo istoriją. Pagrindinis herojus gyvena "lietaus mašinoje" - visa aplinka, komunikacija ir foninis triukšmas yra bėgantis, lašantis, "stovintis" vanduo, jo skleidžiamas kvapas bei garsas. Istorija prasideda mieste lietingą rudenį, kai tėvai palieka kūdikį gatvėje, suteikdami jam progą pagyventi lietuje… Spektaklio forma yra glausta, aktorių vaidyba remiasi nebyliojo kino principais. O erdvė vizualiai suskaidoma į tris erdves, dalyvauja trijų skirtingų amžiaus bei profesionalumo grupių atstovai. Čia ir teatro mėgėjai, ir profesionalūs scenos debiutantai, ir žmonės, ilgai laiką dirbantys teatre ir kitose meno srityse.

Kūrybinės grupės "Plyta" vadovas - Mindaugas Mozūraitis, projekto režisierius ir scenografas - Mindaugas Stankaitis, kompozitorius ir atlikėjas - Tautvydas Bajarkevičius. Vaidina: Lijana Mutašvili, Mindaugas Mozūraitis ir Jaunimo teatro aktorė Irena Kriauzaitė. Spektaklių pradžia - 18 val.