Muzika

Prasidėjo sezonas M.K. Čiurlionio galerijoje

kronika

Rugsėjo 28 d. Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje, rekonstruotoje M.K. Čiurlionio galerijoje prasidėjo muzikinis sezonas. Čiurlionio kūrinius skambino ir komentavo prof. Vytautas Landsbergis. Pasidalijęs mintimis apie tai, kad Čiurlionį tenka daugiau skambinti užsienyje nei Lietuvoje, profesorius pažymėjo, kad gal tai ir gerai, nes yra galimybė su Čiurlioniu supažindinti platesnę auditoriją.

Kaune tą popietę Landsbergis pasidalijo tuo, kuo gyvena ir ką veikia šiandien. O tai yra naujai rengiamas Čiurlionio fortepijoninių kūrinių leidimas, kuriame muzikinei visuomenei bus pateikta naujų redakcinių sprendimų, pasiūlymų ir savotiškų siurprizų, pavyzdžiui, "Mažoji sonata" fortepijonui. Profesorius paprastai ir nuosekliai paaiškino, koks tai kūrinys ir kaip jis atsirado, nuspėdamas netgi kokią reakciją jis sukels tarp pianistų.

Tai, kad redakcinis darbas vyksta be galo intensyviai, liudija, kad profesorius tik atvykęs į muziejų tuojau pat nuskubėjo prie rankraščių, o po koncerto vėl grįžo prie jų. Kaip prisipažino naujojo leidinio redaktorius, kiekvieną kartą rankraštyje atrandi kažką naujo, ko nepastebėjai ar į ką neatkreipei dėmesio anksčiau. Be to, kiekvieną kartą redaguojant tuos pačius kūrinius, juos supranti ir nori pateikti vis geriau, todėl net ir išspausdinus paskutinę redakciją negali nurimti ir imi galvoti apie naują, gal dar sėkmingesnį redakcinį sprendimą.

Darius Kučinskas