Muzika

Kviečia "Alma mater musicalis"

anonsas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas spalio 6 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje pradeda vienuoliktąjį "Alma mater musicalis" koncertinį sezoną. Šį ciklą gausūs akademinės visuomenės ir kiti klausytojai neretai įvardydavo kaip mažąjį muzikos universitetą. Iš tiesų kiekvienais metais girdėjome įdomius įvairių epochų ir dabarties kompozitorių kūrinius, vis naujus atlikėjus, profesionalų koncertų programos pristatymą (muzikologai A. Tauragis, V. Juodpusis). Fondas, užsibrėžęs tikslą išsaugoti ir populiarinti muzikos klasiką, daug dėmesio skiria šiuolaikinei profesionaliai muzikai, ypač Lietuvos kompozitorių kūrybai. Jau daugybę metų "Alma mater musicalis" programose pagerbiami Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai kompozitoriai ir atlikėjai. Profesionali šiuolaikinė muzika skamba kiekvieno sezono koncertų cikle, o greta žinomų, pripažintų muzikos atlikėjų kviečiami jauni, talentingi muzikai, ansambliai, chorai, orkestrai.

Vienuoliktasis "Alma mater musicalis" sezonas - 2003 m. spalio - 2004 m. balandžio mėn. (septyni koncertai pirmąjį kiekvieno mėnesio pirmadienį 18 val.) atspindės profesionalios muzikos ir atlikėjų aukštą meninį lygį, turtingą, įvairiaspalvį muzikos meną. Pirmieji trys koncertai skiriami Lietuvos muzikos akademijos 70-mečiui. Fondas, laikydamasis savo programoje užsibrėžto tikslo - populiarinti tikrąsias muzikos vertybes aktyviai bendrauja su Lietuvos muzikos akademijos išugdytais menininkais, dabartiniais pedagogais, studentais. LMA jubiliejaus koncertuose dalyvaus studentų choras, orkestras, bigbendas - ansambliai, kurie parodo aukštą akademijos studijų lygį. Spalio 6 d. Lietuvos muzikos akademiją pristatys mišrus choras - vienas seniausių, bet visada jaunas profesionalus choras, kuriam yra vadovavę prof. N. Martinonis, K. Kaveckas, A. Budriūnas, A. Arminas, A. Jozėnas, o nuo 1988 m. - prof. Povilas Gylys. Koncerto programoje - vakarų ir lietuvių kompozitorių chorinės muzikos šedevrai. Lapkričio 3 d. susitiksime su LMA studentų orkestro kameriniu ansambliu (meno vad. Robertas Šervenikas), klausytojams dovanosiančiu romantinės muzikos vakarą. Gruodžio 1 d. bus pristatytas akademijos bigbendas. Koncerto programoje "Džiazo spalvos" numatyta klasika ir šiuolaikiniai kūriniai.

Po Naujųjų metų bus tradiciškai pagerbti Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatai. Sausio 5 d. poezijos ir muzikos gerbėjai išgirs poeto Kornelijaus Platelio kūrybą. Ją pristatys literatūrologas Valentinas Sventickas, o eiles skaitys aktorė Elena Jasnauskaitė. Vakare muzikuos Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika" (vad. Vaclovas Augustinas).

Vasario 2 d. įvyks vakaras, skirtas kompozitoriui Jurgiui Juozapaičiui. Koncerte J. Juozapaičio kūrinius grieš M.K. Čiurlionio styginių kvartetas, Armonų trio, dainuos R. Maciūtė, J. Gedmintaitė, smuikuos altistas Jurgis I. Juozapaitis. Vakarą ves muzikologas V. Juodpusis.

Kovo 1 d. susitiksime su Vilniaus klierikų seminarijos (įkurta 1582 m.) choru (vad. Modestas Pitrėnas). Girdėsime seniausius ir naujausius bažnytinius himnus. Skambės smuiko, fleitos, violončelės, fortepijono solo, giedos solistai.

"Alma mater musicalis" vienuoliktąjį koncertinį sezoną vainikuos balandžio 5 d. renginys, skirtas žymaus kompozitoriaus, pianisto, pedagogo, profesoriaus Balio Dvariono 100-osioms gimimo metinėms. Grieš 1999 m. įkurtas Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos simfoninis orkestras, vadinantis save "simfukais". Orkestro dirigentas - Modestas Pitrėnas. Jaunieji "simfukai" yra surengę per 40 koncertų Lietuvoje. Jų repertuarą sudaro M.K. Čiurlionio, B. Dvariono, E. Balsio, G. Verdi, J. Haydno, E. Griego ir kt. kompozitorių kūriniai. Solo partijas atlieka geriausi muzikos mokyklos moksleiviai. Koncerte skambės B. Dvariono muzika, išgirsime atsiminimų apie žymųjį Lietuvos muziką.

"Alma mater musicalis" koncertus pristatys klausytojams jau pažįstamas muzikologas Adeodatas Tauragis.

E. B.