Bibliografija

Bibliografinės žinios

gegužės 23-birželio 1

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

14,99 euro : romanas / Frédéric Beigbeder ; iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. - Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 244, [1] p. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-16-293-9 : [11 Lt]

Anastasija / Vladimiras Megrė ; [iš rusų kalbos vertė Dalia Montvilienė ; dailininkė Sigita Populaigienė]. - Vilnius : Asveja, 2003- . - (Skambantys Rusijos kedrai)

[Kn. 1]. - 2003 (Kaunas : Aušra). - 461, [3] p. : iliustr. - Turinys: Esu tiems, kam esu ; Skambantys kedrai ; Meilės erdvė. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-464-40-2 (įr.) : [20 Lt]

[Kn. 2]. - 2003 (Kaunas : Aušra). - 557, [3] p. : iliustr. - Turinys: Pasaulio sukūrimas ; Kas mes? ; Giminės knyga. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-464-41-0 (įr.) : [21 Lt]

Dainynas / [sudarytoja Jurgita Ubartaitė]. - Kaunas : Judex, 2003 (Kaunas : Judex). - 126, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-948-97-5

Galaktikos konvojus : mokslinis fantastinis romanas / Bill Baldwin ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 298, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 270). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-97-076-8

Išleisk mane tylų : eilėraščiai / Darius Kaunelis. - Kaunas : Dakra, 2003. - 91, [1] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-572-03-5

Kai pučia vėjas : [romanas] / James Patterson ; [vertė Paulina Kruglinskienė]. - Kaunas : UAB "Jotema", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 326, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-527-49-8 (įr.)

"Karas ir taika": Tolstojaus pasaulio veidrodis : literatūros klasikos interpretacijos: Levo Tolstojaus "Karas ir taika" / Rimvydas Šilbajoris ; [iš anglų kalbos vertė Eugenijus Žmuida]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2003 (Ukmergė : Valdo l-kla). - 135 p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-853-47-8

Kelias nežinion : [atsiminimai] / Birutė Empakerytė-Lukoševičienė. - Kaunas : Judex, 2002 (Kaunas : Judex). - 198, [1] p. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-948-85-1 (įr.)

Kengūrų ir koalų pašonėje : pokalbiai su Australijos lietuviais / Kazimieras Ambrasas. - Kaunas : Judex, 2002 ([Kaunas] : Judex [etc.]). - 350, [2] p., [24] iliustr. lap. : gaid. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-948-89-4 (įr.)

Laumės mėnuo : fantastinis romanas / Gintautas K. Ivanickas. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 173, [2] p. - (Lietuvių fantastikos biblioteka : LFB ; t. 1). - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-10-055-9

Adomas Mickevičius Vilniuje = Adam Mickiewicz w Wilnie / Rimantas Šalna ; [iš lietuvių kalbos vertė Alicija Dzisevič] ; Adomo Mickevičiaus muziejus. - Vilnius : UAB "Petro ofsetas" : Vilniaus universiteto biblioteka, 2003 ([Vilnius] : Petro ofsetas). - 31, [1] p. : iliustr., faks. - Gretut. tekstas liet., lenk. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-534-30-3

Pašalietis : fantastinis romanas / David A. Gemmell ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. - Kaunas : Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 246, [2] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 269). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-97-077-6

Poezijos pavasaris : [almanachas]. - Vilnius : Vaga, 1965- .

2003 / [sudarytojas Dainius Gintalas]. - 2003 (Kaunas : Spindulys). - 254, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-415-01553-1 (įr.)

Uždrausta meilė : romanas / Bruni Prasske ; [vertė J. Pavlovičienė]. - Kaunas : UAB "Jotema", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 303, [1] p. : žml. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-527-46-3 (įr.)

Žiurkė : (iš Vilniaus legendų) / Laima. - Vilnius : Infopolis, 2003 ([Vilnius] : Vilniaus sp.). - 110, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-28-012-5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Maištas Jo Didenybės laive "Bounty" : [romanas] / Viljamas Blai ; [Deboros Kestel adaptuota versija ; vertė Edmundas Juškys ; iliustratorius Brendan Lynch]. - Vilnius : Alka, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 234, [6] p. : iliustr. - (Iliustruota didžioji klasika ; 53). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-540-04-4 (įr.) : [8 Lt 70 ct]

Metų laikai / [iliustracijos] Matthew Wolf ; [sumanymas ir tekstas: Geronimo Stilton, Adriana Sirena]. - Vilnius : Alma littera, [2003]. - [12] p. : iliustr. - (Knyga su langais?). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-02-969-4 : [9 Lt]

Mieste / [iliustracijos] Matthew Wolf ; [sumanymas ir tekstas: Geronimo Stilton, Adriana Sirena]. - Vilnius : Alma littera, [2003]. - [12] p. : iliustr. - (Knyga su langais?). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-233-X : [9 Lt]

Pelenė : knyga žaislas. - Vilnius : UAB "Mūsų knyga", 2003. - [14] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-617-95-2 (įr.) : [12 Lt]

Sakmė apie oranžinę žvaigždę / Juozas Nekrošius ; [dailininkas Adomas Matuliauskas]. - Vilnius : Alka, 2003 (Kaunas : Aušra). - [35] p. : iliustr. - Tiražas [6000] egz. - ISBN 9955-540-09-5 (įr.) : [10 Lt 50 ct]

Snieguolė : knyga žaislas. - Vilnius : UAB "Mūsų knyga", 2003. - [14] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-617-92-8 (įr.) : [12 Lt]

Triušių namas : [žaislinė knygelė / iliustravo Ann Perren]. - Vilnius : Alma littera, 2003. - [12] p. : iliustr. - (Pirmieji žodžiai : knyga su langais). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-236-4 : [9 Lt]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras