Literatūra

VAKARAI

gegužės 23-birželio 1

Rašytojų klubas

25 d. 17 val. VU K. Sarbievijaus kieme - baigiamasis "Poezijos pavasario" vakaras

27 d. 17 val. - L. Šimkutės ir S. Birgelio naujos dvikalbės poezijos knygos "Iš toli ir arti" pristatymas. Vakaro metu bus rodomas dokumentinis filmas apie "Poezijos pavasarį" Lenkijoje. Dalyvauja poetai L. Šimkutė, S. Birgelis, M. Martinaitis

28 d. 17 val. - V. Martinkaus kūrybos vakaras su nauja knyga "Literatūra ir paraliteratūra". Dalyvauja rašytojas V. Martinkus, literatūrologai V. Daujotytė, P. Bražėnas, R. Tamošaitis, V. Sventickas

30 d. 17 val. - J. Juškaičio sukaktuvinis vakaras su naujausia poezijos knyga "Eglė vasaros naktį". Dalyvauja J. Juškaitis, V. Kubilius, K. Nastopka, V. Sventickas, J. Girdzijauskas

Vilniaus mokytojų namai

23 d. 19 val. Didžiojoje salėje - dainuojamosios poezijos svetainė. Dalyvauja K. Smoriginas, G. Storpirštis, V. Makselis, A. Smilgevičiūtė, R. Radzevičius ir kt.

24 d. 16 val. - romansų vakaras "Alyvos žiede tavęs ieškosiu". Dalyvaus folkloro ansamblis "Apynys", "Krivūlė" bei R. Klimas

Lietuvos nacionalinis muziejus

29 d. 17 val. - "Ketvirtadienio kultūros istorijos vakaras: Vilniui - 680". Pranešimą "Vilniaus varpai ir laikrodžiai" skaitys L. Klimka

A. ir P. Galaunių namai

23 d. 15 val. - A. Vaitkutės knygos "Išprievartautųjų tango" pristatymas

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

23 d. - "Poezijos pavasaris 2003"